Для вступника

ВНКЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
імені АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО»

здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • 223 Медсестринство (спеціалізація Сестринська справа) - для здобуття
  освітньо професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, бакалавр,
  магістр;
 • 223 Медсестринство (спеціалізація Акушерська справа, Медико-
  профілактична справа) – для здобуття освітнього ступеня фаховий
  молодший бакалавр;
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування (спеціалізація
  Лабораторна діагностика) - для здобуття освітнього ступеня фаховий
  молодший бакалавр, бакалавр;
 • 226 Фармація, промислова фармація - для здобуття освітнього ступеня
  бакалавр;
 • 221 Стоматологія (спеціалізація Стоматологія та Стоматологія
  ортопедична) - для здобуття освітнього ступеня - фаховий молодший
  бакалавр.

Навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

Для здобуття освітнього ступеня Фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

223 Медсестринство

 • Спеціалізація Сестринська справа – денна форма навчання 4 р.
 • Спеціалізіція Акушерська справа – денна форма навчання 3,5 р.
 • Спеціалізація Медико-профілактична справа – денна форма навчання 3 р.

Вступні іспити:

 • Українська мова (диктант)
 • Біологія/Хімія (тести)

224 Технології медичної діагностики та лікування

 • Спеціалізація Лабораторна діагностика – денна форма навчання 3 р.,

Вступні іспити:

 • Українська мова (диктант)
 • Біологія/Хімія (тести)

221 Стоматологія

 • Спеціалізація Стоматологія ортопедична - денна форма навчання  3 р.
 • Спеціалізація Стоматологія - денна форма навчання  4 р.

Вступні іспити:

 • Українська мова (диктант)
 • Творчий конкурс (ліплення/різьблення)

Навчання здійснюється  на базі повної загальної середньої освіти

 ( 11 класів)  або на базі здобутих освітніх рівнів (ступенів) освіти.

І. Перелік конкурсних предметів, сертифікатів ЗНО

(вступ на базі 11 класів)

        Для здобуття освітнього ступеня Бакалавр за спеціальностями:

 • 223 Медсестринство (спеціалізація Сестринська справа – денна форма навчання 4 р.),
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування (спеціалізація Лабораторна діагностика – денна форма навчання 4 р.),
 • 226 Фармація, промислова фармація ( денна форма навчання  3 р.)

Конкурсні предмети:

 • Українська мова та література;
 • Біологія або хімія (на вибір);
 • Математика або фізика (на вибір)

Мінімальна кількість балів  з предметів  - 100. У конкурсний бал враховується середній бал атестата про освіту. Для участі у конкурсі на навчання за бюджетні кошти мінімальний конкурсний бал повинен становити не менше 125 балів.

Прийом документів розпочинається з 13.07.2020 року. Завершення прийому документів 22.07.2020р.-  для в ступу за результатами ЗНО  та до 16.07.2020р. - для осіб, що мають право вступу за вступними іспитами,співбесідою.

Для здобуття освітнього ступеня Фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

- 223 Медсестринство (спеціалізація Сестринська справа - денна форма навчання 3 роки, вечірня форма навчання 3р.5міс., Акушерська справа (денна форма навчання 2р.5міс.), Медико-профілактична справа ( денна форма навчання 2р.5 міс.),

- 224 Технології медичної діагностики та лікування (спеціалізація Лабораторна діагностика – денна формам навчання 2р.):

Конкурсні предмети:

(на вибір абітурієнта:сертифікат ЗНО або вступні іспити)

 • Українська мова та література
 • Біологія, хімія або математика (на вибір)

Мінімальна кількість балів  з предметів  - 100. У конкурсний бал враховується середній бал атестата про освіту.

Для здобуття освітнього ступеня Фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 221 Стоматологія ( спеціалізація Стоматологія та Стоматологія ортопедична) – денна форма ( 2 роки):

Конкурсні предмети:

 • Українська мова та література (на вибір абітурієнта:сертифікат ЗНО

або вступні іспити)

 • Творчий конкурс ( ліплення або різьблення)

Мінімальна кількість балів  з предметів  - 100. У конкурсний бал враховується середній бал атестата про освіту.

Прийом документів розпочинається  13.07.2020 року. Завершення прийому документів 22.07.2020р. -  для осіб, що складають вступні іспити чи творчі конкурси у Академії та 01.08.2010р. – для осіб, що вступають на основі сертифікатів ЗНО.

  ІІ.  Конкурсні предмети / дисципліни при вступі для здобуття освітнього ступеня Магістр за спеціальністю 223 Медсестринство -  денна форма навчання (2 роки):

 • Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), що проводиться УЦОЯО         01 липня 2020 року. Абітурієнтам потрібно зареєструватись на цей іспит в період з 06 травня по 03 червня 2020 року.
 •  Фаховий вступний іспит (Клінічне медсестринство в педіатрії, Клінічне медсестринство  у внутрішній медицині,  Клінічне медсестринство в хірургії), що проводиться в Академії.

Право такого вступу  мають особи, що здобули освітній ступінь (рівень) бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство.

        Прийом документів для здобуття освітнього ступеня Магістра ( бюджетна конкурсна пропозиція) з 05 по 22 липня 2020р. Особи, що користуються спеціальними умовами вступу ( розділ VIII Умов і Правил)  подають документи з  17.06.2020р. по 25.06.2020р.

Також мають право вступу для здобуття освітнього ступеня Магістра за спеціальністю 223 Медсестринство особи, що здобули освітній рівень спеціаліста чи ступінь магістра за іншими спеціальностями в межах галузі знань 22 Охорона здоров’я  (1201 Медицина). Такі особи здають:

 • вступний іспит з іноземної мови у Академії або Єдиний вступний іспит з іноземної мови (на власний вибір);
 • фаховий вступний іспит та додаткове вступне випробування
 • співбесіда з медсестринства.

Навчання такої категорії осіб лише за кошти фізичних чи юридичних осіб.   Прийом документів для здобуття ступеня Магістра (вступ на небюджетну конкурсну пропозицію) з 10 по 23 липня 2020р.

ІІІ. Конкурсні предмети / дисципліни для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю:

Спеціальність 223 Медсестринство (на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст за цією ж спеціальністю,спеціалізацією Сестринська справа після 2009 року випуску) - денна ( 1 рік) та вечірня  ( 1р.3 міс.) форми навчання:

 • Українська мова та література - сертифікат ЗНО 2017- 2020 років;
 • Фаховий вступний іспит (Медсестринство в педіатрії, Медсестринство  у внутрішній медицині, Медсестринство в хірургії), що проводиться в Академії.

Спеціальність 223 Медсестринство (на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст за спеціалізацією (спеціальністю) Сестринська справа до 2009 року, Акушерська справа та Лікувальна справа – будь яких років випуску) – вечірня форма навчання (2р.5 міс.):

 • Українська мова та література - сертифікат ЗНО 2017- 2020 років;
 • Фаховий вступний іспит (Педіатрія, Терапія, Хірургія), що проводиться в Академії.
 • Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування (спеціалізація Лабораторна діагностика) на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст за цією ж спеціальністю/спеціалізацією – денна форма навчання (2 роки):
 • Українська мова та література - сертифікат ЗНО 2017- 2020 років;
 • Фаховий вступний іспит (Медсестринство в педіатрії, Медсестринство  у внутрішній медицині, Медсестринство в хірургії), що проводиться в Академії.

  Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

(спеціалізація Лабораторна діагностика) на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст за спеціальністю 223 Медсестринство, спеціалізацією Медико-профілактична справа – денна форма навчання (2 роки):

 • Українська мова та література - сертифікат ЗНО 2017- 2020 років;
 • Фаховий вступний іспит (Гігієна; Мікробіологія, вірусологія, імунологія; Епідеміологія з медичною паразитологією), що проводиться в Академії.

Прийом документів з 13.07.2020 р. по  22.07.2020 р. Фахові вступні випробування з 23.07.2020р.

  ІV. Конкурсні предмети / дисципліни для здобуття освітнього ступеня бакалавра, фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста чи ступеня бакалавра, магістра, здобутих за іншою спеціальністю.

Навчання такої категорії осіб лише за кошти фізичних та юридичних осіб  (вступ на не бюджетні конкурсні пропозиції). Можливість вступу на будь-яку спеціальність (спеціалізацію).

Такі вступники складають вступні іспити з:

 • української мови
 • біології, хімії  в Академії.

При формування конкурсного бала враховується середній бал диплома, на базі якого здійснюється вступ  та результат вступного іспиту (українська мова, біологія, хімія).