Кафедра клінічного медсестринства

korotkuyВ.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
Короткий Валерій Васильович
кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

kaf-korotk

ШТАТ КАФЕДРИ

Короткий Валерій Васильович – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Весклярова Уляна Павлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Карпінська Тетяна Георгіївнакандидат медичних наук, доцент

Подносова Людмила Миколаївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Нечипоренко Галина Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент, викладач вищої кваліфікаційної категорії

Кривко Юрій Ярославович– доктор медичних наук, професор

Палагіцька Олександра Ярославівна– викладач вищої категорії ,викладач-методист .

Рик Тетяна Миколаївна – викладач вищої категорії.

Сумісники:

Бензель Леонід Васильович – кандидат фармацевтичних наук, доцент

Бурда Олександра Йосипівна – кандидат медичних наук

Федечко Мар’яна Йосипівна – кандидат медичних наук

Ющик Любов Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент

Шалай Ольга Олексіївна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Похмурський Володимир Васильович-кандидат медичних наук.

                                         Навчальні дисципліни:

«Медсестринство у внутрішній медицині»,

«Обстеження та оцінка стану здоров’я людини»,

«Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності»,

«Клінічне медсестринство в професійній патології»,

«Основи професійної патології»,

«Клінічна патологія», «Хвороби цивілізації»,

«Паліативна та хоспісна допомога»,

«Дієтологія та дієтотерапія»,

«Медсестринство в педіатрії»,

«Клінічне медсестринство в педіатрії»,

«Клінічне медсестринство у внутрішній медицині»,

«Медсестринство у внутрішній медицині»,

«Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень»,

«Клінічне медсестринство в хірургії»,

«Медичне та фармацевтичне товарознавство»,

«Медсестринство в хірургії»,

«Медсестринство в геронтології та геріатрії»,

«Актуальні питання гематології та трансфузіології»,

«Анатомія людини»,

«Патофізіологія»,

«Патоморфологія та патофізіологія»,

«Патоморфологія з секційним курсом»,

«Клінічна патофізіологія»

 

Навчально-методична робота

Складено навчальні програми для магістрів з дисциплін:

Короткий В.В. – «Доказова медицина і стандартизація медсестринської діяльності»

Карпінська Т.Г. – «Дієтологія та дієтотерапія», «Хвороби цивілізації»

Подносова Л.М. – «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині»

Весклярова У.П. – «Клінічне медсестринство в педіатрії»

Короткий В.В., Шалай О.О. – «Актуальні питання гематології»

Нечипоренко Г.В. – «Клінічна патофізіологія» 

Підготовлено методичні рекомендації до практичних занять

Подносова Л.М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для студентів спеціальності 223 Медсестринство.

Подносова Л.М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень» для студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування.

Весклярова У.П. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» з розділу «Соматичні захворювання у дітей» для спеціальності 223 Медсестринство.

Короткий В. В. Методичні рекомендації з дисципліни «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» до самостійної роботи студентів для спеціальності 223 Медсестринство.

Подносова Л.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» до самостійної роботи студентів для спеціальності 223 Медсестринство.

Подносова Л.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень» до самостійної роботи студентів для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування.

Подносова Л.М. Зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» з розділу «Захворювання органів травлення».

Карпінська Т.Г. Методичні рекомендації з дисципліни «Клінічне медсестринство у професійній патології» до самостійної роботи студентів для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування.

 

Наукова тема кафедри:

«Формування професійної компетенції майбутніх бакалаврів медицини в процесі вивчення клінічних дисциплін»

Проблеми, над якими працює кафедра:

 • опанування та використання викладачами інноваційних технологій при вивченні клінічних дисциплін;
 • впровадження елементів дистанційного навчання на основі існуючих критеріїв оцінки практичної, економічної, технічної ефективності телеосвітніх систем, адаптованих до національних умов;
 • запровадження викладання дисциплін на кафедрі на основі сучасних стандартів і протоколів роботи сестри медичної бакалаврського і магістерського рівнів;
 • формування професійних компетенцій студентів засобами сучасних інтерактивних технологій.

 

Написано та опубліковано наукові статті

 1. 1. Сойка Л.Д., Шуляр І.А., Подносова Л.М. Особливості концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України / Л.Д. Сойка. І.А. Шуляр, Л.М. Подносова // Матеріали ХVІ З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства. – м. Кам’янець-Подільський. – 28.09 – 01.10.2017 р.
 2. Короткий В.В., Ольхова О.В. Результати обстеження органів зору у хворих на тромбоцитопенію // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Нове у медицині сучасного світу». Львів, – 25-26 листопада 2016 р.
 3. Дуб Н.Є., Карпінська Т.Г., Журомський В.С. Причини реформування системи охорони здоров’я в Україні // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної  конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» – Львів, 2016. – С. 74-77.
 4. Андрющенко В.П. Ендоскопічні зміни верхніх відділів шлунково-кишкового тракту при гострому панкреатиті / В.П. Андрющенко,              Д.В. Андрющенко // Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії: науково-практична конференція з міжнародною участю, Вінниця, 20 травня 2016: тези. – 2016. – С. 3
 5. Весклярова У.П. Особливості клінічного перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку // Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики» м. Львів, 23-24 грудня 2016р. С.11-13.
 6. Весклярова У.П. Бронхіальна астма: зсув окремих показників протеїназо – інгібіторної системи у легенях морських свинок та їх корекція тіотриазоліном

(Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7 (2): С. 328-336.

 1. Весклярова У.П. Характеристика імуноглобуліну G в динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми та корекція тіотриазоліном // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики» м. Дніпро, 10-11 березня 2017 р. – С. 15-18.
 2. Бурда Л.Й., Поцюрко А.Р., Гримак І.Я., Гижа Б.І., Іваськевич Д.З., Андрющенко В.П. Клінічний випадок: синдром Клайнфельтера і справжній гермафродитизм. Хірургія дитячого віку. 4 (57) 2017.