Кафедра клінічного медсестринства

korotkuyВ.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
Короткий Валерій Васильович
кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

kaf-korotk

 

СКЛАД КАФЕДРИ на 2017/2018 навчальний рік

 

№ з/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Які дисципліни викладає Яку роботу виконує додатково
1 Короткий

Валерій Васильович

Медсестринство в сімейній медицині, обстеження та оцінка стану здоров’я людини Завідувач кафедри

к.м.н., доцент

2 Карпінська Тетяна

Георгіївна

Клінічне   медсестринство

в професійній патології,

клінічна патологія, дієтологія та дієтотерапія

к.м.н.

Керівник студентського гуртка

 

3 Шегедин Марія

Броніславівна

Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень, клінічне медсестринство у внутрішній медицині Ректор

професор, д.м.н.,

Заслужений лікар України

4 Подносова Людмила Миколаївна Клінічне медсестринство у внутрішній медицині;

медсестринство у внутрішній медицині,

пропедевтика внутрішньої медицини; внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень

Завуч кафедри
5 Весклярова Уляна Павлівна Медсестринство в педіатрії,

клінічне медсестринство

в педіатрії

Секретар кафедри

Викладачі-сумісники

 

№ з/п Прізвище, ім’я,

по-батькові

Вчений ступінь Які дисципліни викладає
1. Андрющенко Віктор Петрович

 

Д-р мед. наук, професор Клінічне медсестринство в хірургії
2. Бурда Олександра Йосипівна

 

Канд. мед. наук Медсестринство в хірургії
3. Ющик Любов Володимирівна Канд. мед. наук, доцент Клінічне медсестринство у внутрішній медицині; внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень; медсестринство у внутрішній медицині
4. Бензель Леонід Васильович

 

 

Канд. фармац. наук, доцент Медичне та   фармацевтичне товарознавство
   5. Федечко Маряна Йосипівна Канд. мед. наук Медсестринство в геронтології та геріатрії; клінічне медсестринство у внутрішній медицині; медсестринство у внутрішній медицині

 

6. Шалай Ольга Олексіївна

 

 

Канд. мед. наук,

ст. наук. співр.

Актуальні питання гематології 


ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, 
 які контролює кафедра

 

1. Медсестринство у внутрішній медицині
2. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
3. Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень
4. Медсестринство в сімейній медицині
5. Обстеження та оцінка стану здоров’я людини
6. Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності
7. Клінічне медсестринство в професійній патології
8. Клінічна патологія
9. Основи професійної патології
10. Хвороби цивілізації
11. Паліативна та хоспісна допомога
12. Дієтологія та дієтотерапія
13. Медсестринство в педіатрії
14. Клінічне медсестринство в педіатрії
15. Актуальні питання гематології та трансфузіології
16. Медсестринство в геронтології та геріатрії
17. Медсестринство в хірургії
18. Клінічне медсестринство в хірургії
19. Медичне та фармацевтичне товарознавство


Методичні рекомендації до практичних занять :

Подносова Л.М. – з дисципліни “Клінічне медсестринство у внутрішній медицині” для студентів спеціальності “Сестринська справа” ІІ рівня акредитації;

– з дисципліни “Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень” для

студентів спеціальності “Лабораторна діагностика” ІІ рівня акредитації .

Весклярова У.П. – з дисципліни: « Медсестринство в педіатрії», розділ: «Соматичні захворювання у дітей» для спеціальності «Сестринська справа»,

ІІ рівня акредитації.

 

Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів :

Викладач Подносова Л.М. :

 • методичні рекомендації для СПРС спеціальності “Сестринська справа”

ІІ рівня акредитації з дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині»;

 • методичні рекомендації для СПРС спеціальності «Лабораторна діагностика» ІІ рівня акредитації з дисципліни «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень»;
 • «Зошит для СПРС» з дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» з розділу «Захворювання органів травлення».

Викладач Карпінська Т.Г. методичні рекомендації для СПРС спеціальності “Лабораторна діагностика” ІІ рівня акредитації з дисципліни «Клінічне медсестринство у професійній патології».

 

Складені навчальні програми для магістрів з дисциплін:

Короткий В.В. – «Доказова медицина і стандартизація медсестринської діяльності»

Карпінська Т.Г. – «Дієтологія та дієтотерапія», «Хвороби цивілізації»

Подносова Л.М. – «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині»

Весклярова У.П. – «Клінічне медсестринство в педіатрії»

Шалай О.О. – «Актуальні питання гематології»

 

Написані та опубліковані наукові статті:

 1. 1. Сойка Л.Д., Шуляр І.А., Подносова Л.М.Особливості концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України / Л.Д. Сойка. І.А. Шуляр,

Л.М. Подносова // Матеріали ХVІ З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства . – м. Кам’янець-Подільський. – 28.09 – 01.10.2017 р.

 1. Короткий В.В., Ольхова О.В. – «Результати обстеження органів зору у хворих на тромбоцитопенію». Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Нове у медицині сучасного світу», 25-26 листопада 2016 р. Львів.
 2. Дуб Н.Є., Карпінська Т.Г. , Журомський В.С. Реформа в системі охорони здоров’я України: регрес чи поступ? //Internetional Scientific Conference Modern Transformation of economics and management in the era of globalization. –january 28, 2016. – p. 170-172.
 3. Карпінська Т.Г.,  Дуб Н.Є.,  Журомський В.С. Основні напрямки розвитку профілактичної медицини у Великобританії / Медична наука та практика.  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.

5-6 лютого, Київ, 2016., – с. 112-114.

 1. Дуб Н.Є., Карпінська Т.Г. , Журомський В.С. Причини реформування системи охорони здоров’я в Україні. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної  конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» – Львів, 2016.,- с. 74-77.
 2. Андрющенко В.П. Ендоскопічні зміни верхніх відділів шлунково-кишкового тракту при гострому панкреатиті /В.П. Андрющенко, Д.В. Андрющенко // «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії»: науково-практична конференція з міжнародною участю, Вінниця, 20 травня 2016: тези. – 2016. – С. 3
 3. Антиоксидантна активність рослинної сировини видів роду Герань / М.Ю. Хаврона, Л.В. Бензель, В.В. Огурцов, О.Р. Піняжко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 6 (51). – С. 73-76.
 4. Весклярова У.П. «Особливості клінічного перебігу бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку.» (збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики» м. Львів, 23-24 грудня 2016р. с.11-13)
 5. Весклярова У.П. «Бронхіальна астма: зсув окремих показників протеїназо – інгібіторної системи у легенях морських свинок та їх корекція тіотриазоліном» ( Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7 (2):.328- 336.
 6. Весклярова У.П. «Характеристика імуноглобуліну G в динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми та корекція тіотриазоліном» ( збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики»

м. Дніпро, 10-11березня 2017р. с. 15-18)