Кафедра лаборантських та гігієнічних дисциплін

fedorovuch

 

Завідувач кафедрою Федорович Уляна Михайлівна
викладач вищої категорії, викладач-методист, “Відмінник освіти
України” (1998 р.), “Заслужений працівник освіти України” (2015 р.)

координати: 0674759370

Штат кафедри:

20160921_142938 (1)

Завідувач – Федорович У.М., кандидат технічних наук, доцент Березовська І.Б., кандидат медичних наук, доцент Кіт Ю. Є., завуч – Шашков Ю.І., Барчук С.В., Білань-Масляник С.Р., Двулят-Лешневська І.С., Древко І.В., Засанська Г.М., Ковальчук І.В., Кожина Т.Б., Костів З.П., Ляхович І.М., Менів Н.П., Назар О.Ю., Слівінська О.М., Ціцюра Н.М., сумісники: Гузій І.М., Кобилянська Л.М., Корман В.Р., Різун Г.М., Стечишин С.С., Цюник Н.Ю.

Навчальні дисципліни:

“Епідеміологія”
“Епідеміологія з медичною паразитологією “
“Інфекційні хвороби з основами епідеміології ”
“Інфектологія”
“Основи дерматології та венерології”
“Медсестринство в дерматології та венерології”
“Медсестринство в інфектології”
“Дезінфектологія”
“Основи гістології”
“Техніка лабораторних робіт”
“Клінічні лабораторні дослідження”
“Мікробіологія”
“Мікробіологія, вірусологія та імунологія”
“Мікробіологія з основами імунології татехнікою мікробіологічних досліджень”
“Основи екології та профілактичної медицини”
“Гігієна дітей і підлітків”
“Гігієна з гігієнічною експертизою”
“Гігієна з основами екології та технікою сангігдосліджень”
“Гігієна праці та виробнича санітарія з методами сангігдосліджень”
“Гігієна харчування з методами санітарно- гігієнічних досліджень”
“Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології”
“Гістологія з технікою гістологічних досліджень”
“Медична паразитологія з ентомологією”
“Лабораторна діагностика паразитарних інвазій”
“Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження”
“Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій”
“Безпека життєдіяльності”
“Медсестринська етика та деонтологія”
“Основи охорони праці та охорона праці в галузі”
“Основи психології та міжособове спілкування”
“Основи медичної інформатики”

Наукова робота:

1. Навчальні посібники:
“Медсестринство при інфекційних хворобах (атлас) (проф. Шегедин М.Б., Кравців В.В., Барчук С.В., 2008 р.);
“Медсестринство при інфекційних хворобах (проф. Шегедин М.Б., Кравців В.В., Барчук С.В., 2009 р.);
“Спеціальна мікробіологія” частина 1 (Федорович У.М., 1998 р.);
“Спеціальна мікробіологія” частина 2 (Федорович У.М., 2001 р.);
“Спеціальна мікробіологія” частина 3 (Федорович У.М., 2008 р.);
“Спеціальна мікробіологія” частина 1. Електронний варіант (Федорович У.М., 2016 р.);

2. Підручники:
“Шкірні та венеричні хвороби” (співавтор Зайченко М.М., 2005 р.);
“Медсестринство в дерматології та венерології” (співавтор Зайченко М.М., 2008 р.);
“Гігієна дітей та підлітків” (співавтор Шашков Ю.І., 2005 р.);
“Гігієна праці та виробнича санітарія” (співавтор Назар О.Ю., 2002 р.);
“Медсестринство в інфектології” (cпівавтор Барчук С.В., 2007 р.);
“Медсестринство в інфектології” (cпівавтор Барчук С.В., 2010 р.);

3. Практикуми:
“Спеціальний практикум з мікробіології” (Федорович У.М., 2000 р.);

4. Участь у розробці стандартів освіти за спеціальністю “Лабораторна діагностика”

Навчально-методична робота: 20 типових навчальних програм, 17 контролюючих програм, 86 методрекомендацій,

32 методрекомендації та зошити для самостійної позааудиторної роботи студентів.