Кафедра клінічних (педіатричних дисциплін)

Штат кафедри

sereda

Завідувач кафедроюСереда Мирослава Петрівна – викладач вищої категорії, викладач-методист, співавтор навчального посібника «Медсестринство в педіатрії», нагороджена почесною грамотою ЛОДА за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2018).

Processed with VSCO with q7 preset

Викладачі

Антоненко Юлія Олександрівна – викладач вищої категорії, викладач-методист

Берлінець Ірина Анатоліївна – викладач вищої категорії

Доценко Вікторія Юріївна – викладач другої категорії

Заставна Наталія Андріївна – кандидат медичних наук, доцент, викладач вищої категорії

Киричук Галина Іванівна – викладач вищої категорії, викладач-методист

Кокот Наталія Володимирівна – викладач вищої категорії

Куксенко Ірина Василівна – викладач вищої категорії, викладач-методист

Кулик Світлана Михайлівна – викладач першої категорії

Левицька Людмила Миколаївна – викладач вищої категорії, викладач-методист

Лісна-Міськів Наталія Євстахівна – викладач другої категорії, аспірант 3-го року заочної форми навчання кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам (2018)

Ліщук Роман Миколайович кандидат медичних наук

Наливайко Лілія Миколаївна – викладач першої категорії

Орібко Світлана Данилівна – викладач вищої категорії, викладач-методист, Заслужений лікар України

Поцюрко Наталія Теодозіївна – викладач вищої категорії, викладач-методист

Рудакова Наталія Євгенівна – викладач другої категорії, магістр реабілітації

Синиця Світлана Вікторівна – викладач першої категорії

Цьолко Тетяна Юріївна – викладач вищої категорії

Сумісники:

Чайковська Ганна Степанівна – старший науковий співробітник, кандидат медичних наук

Навчальні дисципліни:

Медсестринство в педіатрії

Педіатрія

Педіатрія та масаж здоровим та хворим дітям

Педіатрія з оцінкою результатів досліджень

Основи офтальмології

Офтальмологія

Медсестринство в офтальмології

Основи неврології

Основи психіатрії та наркології

Основи неврології, психіатрії та наркології

Неврологія та психіатрія з наркологією

Медсестринство в неврології

Медсестринство в психіатрії та наркології

Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень

Психічне здоров’я

Медсестринство в оториноларингології

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

Медична та соціальна реабілітація

Масаж

Наукова тема кафедри: Проблеми та перспективи професійної підготовки медичних фахівців середньої ланки в умовах євроінтеграції

Навчально-методичні публікації:

 • Весклярова У.П., Цьолко Т.Ю., Киричук Г.І., Синиця С.В. Методичні рекомендації з розділу «Підсумкова практика студентів» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (вечірня форма навчання). – Львів, 2017.
 • Середа М.П., Поцюрко Н.Т., Киричук Г.І., Цьолко Т.Ю., Синиця С.В., Орібко С.Д. Методичні рекомендації на весь курс навчання з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (денна форма навчання). – Львів, 2018.
 • Лісна-Міськів Н.Є. Методичні рекомендації до розділу «Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в стаціонарі» з дисципліни «Педіатрія» для студентів спеціальності «Акушерська справа». – Львів, 2016.
 • Лісна-Міськів Н.Є., Середа М.П. Методичні рекомендації до розділу «Повітряно-крапельні бактеріальні інфекції» з дисципліни «Педіатрія» для студентів спеціальності «Акушерська справа». – Львів, 2017.
 • Лісна-Міськів Н.Є., Середа М.П. Методичні рекомендації до розділу «Повітряно-крапельні вірусні інфекції. Кишкові інфекції.ВІЛ-інфекція/СНІД» з дисципліни «Педіатрія» для студентів спеціальності «Акушерська справа». – Львів, 2017.
 • Лісна-Міськів Н.Є., Середа М.П. Методичні рекомендації до розділу «Захворювання дітей раннього віку» з дисципліни «Педіатрія» для студентів спеціальності «Акушерська справа». – Львів, 2019.
 • Заставна Н.А., Кокот Н.В. Навчально – методичний посібник «Невідкладні стани в неврології». – Львів, 2017.
 • Кокот Н.В. Методичні рекомендації до розділів «Церебральний атеросклероз. Інволюційні сенільні, пресенільні психози», «Епілепсія», «Розумова відсталість» з дисципліни «Медсестринство в психіатрії та наркології» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (денна форма навчання). – Львів, 2019.
 • Кулик С.М. Методичні рекомендації до розділів «Організація неврологічної допомоги в Україні. Вчення про медсестринство в неврології. Спеціальна неврологія» (І частина) та «Спеціальна неврологія» (ІІ частина) з дисципліни «Медсестринство в неврології» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (денна форма навчання). – Львів, 2019.
 • Левицька Л.М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (денна форма навчання). – Львів, 2017.
 • Наливайко Л.М. Методичні рекомендації на тему «Медсестринський процес при захворюваннях носа та приносових пазух» з дисципліни «Медсестринство в оториноларингології» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (денна форма навчання). – Львів, 2018.
 • Антоненко Ю.О. Методичні рекомендації до розділу «Основи паліативної медицини» з дисципліни «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (денна форма навчання), Львів, 2018.
 • Лісна-Міськів Н.Є. Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів (ІІІ семестр) з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для спеціальності «Сестринська справа». – Львів, 2016.
 • Лісна-Міськів Н.Є. Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів (ІV семестр) з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для спеціальності «Сестринська справа». – Львів, 2017.
 • Лісна-Міськів Н.Є. Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів (ІV семестр) з дисципліни «Педіатрія» для спеціальності «Акушерська справа». – Львів, 2017.
 • Наливайко Л.М. Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Медсестринство в оториноларингології» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (денна форма навчання. – Львів, 2019.
 • Наливайко Л.М. Робочий зошит для позааудиторної роботи студентів з розділу «Захворювання серцево-судинної, кровотворної та ендокринної систем» з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (денна форма навчання). – Львів, 2019.

Наукові публікації:

 • Лісна-Міськів Н. Є. Потенціал праксеології у формуванні професіоналізму бакалаврів сестринської справи / Н. Є. Лісна-Міськів // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1(12). – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – Т. 5. – С. 38–41.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Основні проекції дослідження феномену професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи / Н. Є. Лісна-Міськів // Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. головний ред. В. Хрущ. – 2016. – № 15. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – С. 54–57.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Можливості праксеології у професійній підготовці майбутніх медичних сестер-бакалаврів / Н. Є. Лісна-Міськів / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи» м. Запоріжжя, 28–29 жовтня 2016 р. – С. 80–83.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Загальні підходи до необхідності введення педагогічних інновацій у професійну підготовку майбутніх бакалаврів сестринської справи / Н. Є. Лісна-Міськів // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» м.  Львів , 2829 жовтня 2016 р.С. 163–165.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Загальна характеристика професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи / Н. Є. Лісна-Міськів // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Вип. 72. – Херсон: 2016 – С. 122–126.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності / Н. Є. Лісна-Міськів // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Социализация личности в условиях глобализации и информатизации общества» г. Тверь, Россия, 19 декабря, 2016 р. – С. 446 449.

 • Лисна-Миськив Н. Є. Содержание и характеристика дидактических законов формирования готовности будущих медицинских сестер-бакалавров к профессиональной деятельности в контексте праксеологическиского подхода / Н. Є. Лисна-Миськив // Modern Science – Moderní věda – Praha. – Česká Republika. – 2017. –№ 1. – S. 118125.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Праксеологічний контекст принципів, покладених в основу розробки структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності / Н. Є. Лісна-Міськів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2017 – №1(306) лютий, 2017. – Частина ІІ – С. 269–275.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Практичні аспекти впровадження праксеологічного підходу у професійну підготовку майбутніх медичних сестер-бакалаврів / Н. Є. Лісна-Міськів // «Теоретична і дидактична філологія»: збірник наукових праць. – серія «Педагогіка» / [ред. колегія: Доброскок І.І. (голов. ред) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я.М.», 2017. – С. 86– 93.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Загальні підходи до розробки структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу / Н. Є. Лісна-Міськів // збірник наукових праць ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі» м. Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2017 р. – С. 109– 113.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Характеристика потенціалу специфічних праксеологічних принципів у формуванні готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності / Н. Є. Лісна-Міськів // матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук» м. Харків, 10–11 лютого 2017 р. – С. 35–38.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Аналіз зарубіжного досвіду формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів / Н. Є. Лісна-Міськів // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції» м. Кропивницький, 16–17 березня 2017 р.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Аналіз зарубіжного досвіду формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів / Н. Є. Лісна-Міськів // Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб.наук.пр./ – Кропивницький: КЛА НАУ, 2017. – Вип.1. – С. 261-266.

 • Лісна-Міськів Н.Є. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу / Н.Є. Лісна-Міськів// матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі» м. Мукачево, 18 травня 2017 р. – С. 170 – 172.

 • Лісна-Міськів Н.Є. Характеристика організаційно-педагогічних умов, покладених у основу формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності/ Н.Є. Лісна-Міськів// Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – С.101–106.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Формування особистісно-професійних якостей майбутніх медичних сестер у контексті праксеологічного підходу / Н. Є. Лісна-Міськів // Збірник наукових праць : «Педагогічні науки». – Випуск LXXVІ. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – С. 3843.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Зміст готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності / Н. Є. Лісна-Міськів // Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. головний ред. В. Хрущ. – 2017. – №16, Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – С. 98 – 101.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Використання ігрових імітаційних методів у формуванні особистісної компетентності майбутньої медичної сестри-бакалавра / Н. Є. Лісна-Міськів // збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук» м. Одеса, 11-12 серпня, 2017 р. – С. 116– 119.

 • Лісна-Міськів Н.Є. Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх медичних сестер-бакалаврів як чинник формування мотиваційно-ціннісної сфери/ Н. Є. Лісна-Міськів // збірник тез Усеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку та самовдосконалення особистості в умовах модернізації педагогічної освіти», м. Харків, 22 листопада, 2017 р. – С. 165 -168.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Використання ігрових імітаційних методів під час формування особистісної компетентності у майбутніх медичних сестер-бакалаврів / Н. Є. Лісна-Міськів // матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти інауки в інтердисциплінарному контексті» Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, 29-30 березня 2018 р. – С. 283 – 286.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Характеристика структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності на праксеологічних засадах та результати її практичного впровадження / Н. Є. Лісна-Міськів // збірник наукових праць «Наукові записки кафедри педагогіки», випуск 43, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Харків, 2018 р. – С. 180 – 190.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Професійно-особистісне становлення майбутніх фахівців на засадах праксеологічного підходу у вищих медичних навчальних закладах / Н. Є. Лісна-Міськів // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 26-27 жовтня 2018 року, м. Дніпро. Част.І./ наук.ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 43 – 44.

 • Лісна-Міськів Н. Є. Потенціал інноваційних освітніх технологій викладачів вищих медичних закладів для підвищення якості професійної підготовки студентів/ Н.Є. Лісна-Міськів// Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності в умовах нової соціокультурної реальності», 11-12 квітня 2019 року, м. Тернопіль, 2019. – С.

 • Байдала О.Д., Синиця С.В. Хлібні одиниці при цукровому діабеті/ О.Д. Байдала, С.В. Синиця// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття», 1-2 лютого 2019 року, м. Київ, 2019. – С. 20-23.

 • Олексюк-Нехамес А.Г., Куксенко І.В. Медикаментозні аспекти лікування когнітивних порушень та їх аналіз/ Олексюк-Нехамес А.Г., Куксенко І.В.// Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.», 19-20 квітня 2019 року, м. Одеса, 2019. – С. 58-61.

 • Рудакова Н.Є. Ризик розвитку порушень опорно-рухової системи у майбутніх медичних сестер /Н.Є. Рудакова// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», 25-26 жовтня 2018 року, м. Житомир, 2019. – С.

 • Рудакова Н.Є. Можливість використання міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я в діяльності реабілітаційної медичної сестри пульмонологічного профілю/ Н.Є. Рудакова// Матеріали 88 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю, 28-29 березня 2019 року, м. Івано-Франківськ , 2019. – С.

 • Рудакова Н.Є. Порівняльна характеристика медсестринських та реабілітаційних процесів на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я/ Н.Є. Рудакова// Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук. Матеріали регіональної міжвузівської студентської науково-практичної конференції, 16 травня 2019 року, м. Львів, 2019. – С.

Професійні лекторії:

«Орфанні захворювання в педіатрії» (2018р.)

«Вірусні інфекції у дітей: прості відповіді на складні питання» (2018р.)

«Попри все, синдром Дауна не вирок. Успішні особливі люди» (2019р.)

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН (097) 459 43 04

e-mail myroslavasereda@gmail.сom