Кафедра клінічних (педіатричних дисциплін)

olhovaЗавідувач кафедрою кандидат медичних наук, лікар – офтальмолог вищої категорії Ольхова Ольга Василівна
Автор та співавтор понад 20 наукових публікацій.

 

 

Штат кафедри:

kaf_olhova

Штатні викладачі 
 

Прізвище, імя, по-батькові

 

Категорія, науковий ступінь, звання

1. Ольхова Ольга Василівна Викладач вищої категорії, кандидат медичних наук
2. Заставна Наталія Андріївна Викладач вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент
3. Антоненко Юлія Олександрівна Викладач – методист
4. Берлінець Ірина Анатоліївна Викладач вищої категорії
5. Доценко Вікторія Юріївна Викладач
6. Киричук Галина Іванівна Викладач вищої категорії, викладач – методист
7. Кокот Наталія Володимирівна Викладач вищої категорії
8. Куксенко Ірина Василівна Викладач вищої категорії, викладач – методист
9. Кулик Світлана Михайлівна Викладач другої категорії
10. Левицька Людмила Миколаївна Викладач вищої категорї, викладач – методист
11. Лісна – Міськів Наталія Євстахіївна Викладач другої категорії
12. Наливайко Лілія Михайлівна Викладач другої категорії
13. Орібко Світлана Данилівна Викладач вищої категорії, викладач – методист, Заслужений лікар України
14. Поцюрко Наталія Теодозіївна Викладач вищої категорії
15. Рудакова Наталія Євгенівна Викладач другої категорії, магістр фізичної реабілітації
16. Середа Мирослава Петрівна Викладач вищої категорії, методист
17. Синиця Світлана Вікторівна Викладач другої категорії
18. Цьолко Тетяна Юріївна Викладач вищої категорії
Сумісники
19. Чайковська Ганна Степанівна Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук
20. Журомська Руслана Євгенівна Викладач першої категорії
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ КОНТРОЛЮЄ КАФЕДРА
1. Медсестринство   в офтальмології
2. Основи офтальмології
3. Офтальмологія
4. Медсестринство в неврології
5. Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень
6. Медсестринство в психіатрії та наркології
7. Психічне здоров’я
8. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
9. Анестезіологія та реаніматологія
10. Медична та соціальна реабілітація
11. Медсестринство в педіатрії
12. Неврологія та психіатрія з наркологією
13. Основи неврології
14. Основи неврології, психіатрії та наркології
15. Основи психіатрії та наркології
16. Медична та соціальна реабілітація
17. Педіатрія
18. М/с в оториноларингології
19. Клінічне м/с в педіатрії
20. Масаж
21. Педіатрія та масаж здоровим та хворим дітям (ІІ МС 15 інв)
22. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Викладачі кафедри склали методичні рекомендації:

1.Методичні рекомендації до практичного заняття №1 на тему «Медсестринське обстеження пацієнта. Порушення рефракції та акомодації» для студентів ІІІ МС (в) склала викладач вищої категорії к.м.н. Ольхова О.В.

2.Методичні рекомендації до практичного заняття №2 на тему «Захворювання кон’юнктиви і повік. Захворювання слізного та окорухового апарату очей. Захворювання орбіти» для студентів ІІІ МС (в) склала викладач вищої категорії к.м.н. Ольхова О.В.

 1. Методичні рекомендації до практичного заняття №3 на тему «Захворювання рогівки,склери,судинної оболонки,сітківки та кришталика» для студентів ІІІ МС (в) склала викладач вищої категорії к.м.н. Ольхова О.В.
 2. Методичні рекомендації до практичного заняття №4 на тему «Захворювання зорового нерва. Глаукома. Ушкодження органа зору. Травми. Контузії. Опіки. Охорона праці в галузі» для студентів ІІІ МС (в) склала викладач вищої категорії к.м.н. Ольхова О.В.
 3. Методичні рекомендації на тему «Практика студентів» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (вечірня форма ) – укладачі Весклярова У.П., Цьолко Т.Ю., Киричук Г.І., Синиця С.В.
 4. Навчально – методичний посібник «Невідкладні стани в неврології» – автори к.м.н., викладач – методист Заставна Н.А., викладач вищої категорії Кокот Н.В.
 5. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» автор Левицька Л.М., рецензенти: І.С. Смачило – викладач вищої категорії, викладач методист, заслужений працівник освіти України, Б.В. Задорожна –д м н , професор кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ ім Д. Галицького ф-ту післядипломної освіти.

Методичне забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів,робочі зошити:

1.Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття №1 на тему «Медсестринське обстеження пацієнта» для студентів ІІ МС (д) склала викладач вищої категорії к.м.н. Ольхова О.В.

2.Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття №2 на тему «Порушення рефракції та акомодації» для студентів ІІ МС (д) склала викладач вищої категорії к.м.н. Ольхова О.В.

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

 

Викладачі кафедри працюють над проблемою вродженої та набутої патології серця у хворих на синдром Марфана та генетичні захворювання сполучної тканини.

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ КЛІНІЧНИХ (ПЕДІАТРИЧНИХ) ДИСЦИПЛІН

Лісна – Міськів Н.Є. – аспірант другого року кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно – педагогічної академії. Тема найкової роботи: «Праксеологічні засади підготовки майбутніх медичних сестер до професійної діяльності».

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 

1.Рідкісний випадок ураження очей при хворобі Гіппеля-Ліндау/ Грицишин О.І., Зімба О.О., Ольхова О.В./ Матеріали науково-практичної конференції офтальмологів з міжнародною участю “Сучасні методи діагностики і лікування вітреоретинальної патології”,  16-17 червня, Львів, Україна, с.40-41

 1. Mobile Devices in IT Education a Survey on How University Studrnts Use Smartphones and Other Support Learning Activities/ I. Berezovska, V. Dobzhanskiy, O.Olkhova, K.Yaroschuk/ Hands-on The Heart of Science Education/ p.64-68

3.Зимба Е.А., Ольхова О.В. Гранулематоз с полиангиитом (болезнь Вегенера): cлучай из практики / Тбилиси – NewYork., №5(234), Май 2016, с.43-47.

 1. Весклярова У.П. Доцільність застосування фізіотерапії для лікування дітей з патологією системи органів дихання» збірник тез матеріалів міжнародної науково – практичної конференції «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя»
 2. TORCH – інфекції та ураження органа зору. Ольхова О.В., Куксенко І.В./ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії”, 28-29 жовтня 2016, Львів, Україна, с.19-20.
 3. Результати обстеження органа зору у хворих на тромбоцитопенію// Ольхова О.В., Короткий В.В./ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Нове у медицині сучасного світу», 25-26 листопада 2016 року, Львів, Україна, с. 48-49.

7.Лісна-Міськів Н. Є. Потенціал праксеології у формуванні професіоналізму бакалаврів сестринської справи / Н. Є. Лісна-Міськів // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1(12). – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – Т.4.  – С. 145–149.

8.Лісна-Міськів Н. Є. Можливості праксеології у професійній підготовці майбутніх медичних сестер-бакалаврів / Н. Є. Лісна-Міськів // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи» м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р. – С. 80–81.

9.Лісна-Міськів Н. Є. Загальні підходи до необхідності введення педагогічних інновацій у професійну підготовку майбутніх бакалаврів сестринської справи / Н. Є. Лісна-Міськів // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» 28-29 жовтня 2016 р. м.  Львів – С. – 163-165.

10.Лісна-Міськів Н.Є. Характеристика організаційно-педагогічних умов, покладених у основу формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності/ Н.Є. Лісна-Міськів// Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – С.101–106.

 1. Лісна-Міськів Н. Є. Формування особистісно-професійних якостей майбутніх медичних сестер у контексті праксеологічного підходу / Н. Є. Лісна-Міськів // Збірника наукових праць : «Педагогічні науки». – Випуск LXXІV. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – С.
 2. Лісна-Міськів Н. Є. Зміст готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності / Н. Є. Лісна-Міськів // Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. головний ред. В. Хрущ. – 2017. – № 15. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
 3. Лісна-Міськів Н. Є. Використання ігрових імітаційних методів у формуванні особистісної компетентності майбутньої медичної сестри-бакалавра / Н. Є. Лісна-Міськів // збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук» (м. Одеса, 11-12 серпня, 2017 р.).

 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН (067) 302 16 36

e-mail olya_olhova@ukr.net