Кафедра лабораторної медицини (випускова)

 

fedechko
Завідувач кафедрою, кандидат медичних наук, доцент
Федечко Йосиф Михайлович

 

 

 

 

Склад кафедри 

20160908_120311

1.Федечко Йосиф Михайлович (канд. медичних наук, доцент) – мікробіологія; клінічна мікробіологія; мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою; клінічний діагноз – лабораторні основи; Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів.
2.Федорович Іван Павлович (канд.. біологічних наук, доцент) – біологічна хімія; біологічна та клінічна хімія.
3.Сойка Лариса Дмитрівна (канд. хімічних наук) – біологічна хімія; біологічна та клінічна хімія; техніка лабораторних робіт;
4.Цегелик Галина Володимирівна (Заслужений працівник народної освіти України) – мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою; мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень; мікробіологія;
5. Смачило Іванна Семенівна (Заслужений працівник освіти України) – клінічна лабораторна діагностика;
6.Балко Ярослава Дмитрівна – основи мікробіології з імунологією; мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень; мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою;
7. .Головацька Жанна Євгенівна – гігієна з гігієнічною експертизою; гігієна з основами екології та технікою санітарно- гігієнічних досліджень;
8.Кравців Ванда Володимирівна – інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень; інфектологія; медсестринство в інфектології;
9. Любінська О.І. – клінічна лабораторна діагностика; клінічні лабораторні дослідження;
10. Сидор Оксана Кирилівна – гігієна з гігієнічною експертизою; гігієна з основами екології та технікою санітарно- гігієнічних досліджень; комунальна гігієна;

СУМІСНИКИ (за згодою)
1. Пластунов Борис Анатолійович (канд. медичних наук, доцент) – гігієна з гігієнічною експертизою; гігієна та екологія з гігієнічною експертизою;
2. Дудок Василь Васильович (канд.медичних наук, доцент) – гістологія, цитологія та ембріологія);
3. Ковальська Оксана Романівна (канд. медичних наук, доцент) – екологія; інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень; медсестринство в інсектології; епідеміологія; основи екології та профілактичної медицини.

Навчально-методична робота:

1.Типові та робочі навчальні програми
2. Методичні рекомендації до практичних занять
3. Методичні рекомендації та робочі зошити для самостійної роботи студентів
4. Мультимедійні презентації лекцій
5. Тестові завдання КРОКу –М, КРОКу –Б «Лабораторна діагностика»
6. Тестові завдання модульних контролів

Наукова робота:

Тема науково-дослідної роботи кафедри «Застосування полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) для мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб»
1. Смоляр Н. І., Корнійчук О. П., Дацко В А., Федечко Й. М. Лазерна активація антибактеріальної дії фотосенсибілізаторів на одонтопатогенні мікроорганізми //. Вісник проблем біології та медицини.- 2015. – Вип 2 (125) – С 273 – 275
2. Фік В.Б., Федечко Й.М., Кривко О.П., Корнійчук О.П. Мікрофлора ротової порожнини лабораторних щурів при дії антибіотика // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(1). – С. 228-230
3. Фік В.Б., Федечко Й.М., Корнійчук О.П. Вплив опіоїдного анальгетика на вміст та антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини щура.// Вісник стоматології 2015 № 4 с. 21-25
4. Фік В.Б., Федечко Й.М., Кривко О.П., Корнійчук О.П. Мікробіоценози порожнини рота піддослідних тварин при тривалому впливі опіоїдного анальгетика. (електрон. ресурс)Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2(1). –
5. Фік Б.В., Федечко Й.М. Моніторинг мікробіоценозів ротової порожнини при експериментальній опіоїдній інтоксикації. // Український стоматологічний альманах,2015 № 2 С. 12-17
6. Фік В.Б., Федечко Й.М., Кривко О.П., Корнійчук О.П. Мікробіологічний стан ротової порожнини інтактного щура //Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія . – 2014. – № 3. С 47-52.
7. . Фік В.Б., Федечко Й.М., Кривко О.П., Корнійчук О.П. Мікробіологічний стан ротової порожнини інтактного щура //Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія . – 2014. – № 4. С 34-39.
8.Фік В.Б., Федечко Й.М., Пальтов Є. В., Кривко О. П. Спосіб моделювання протекторної дії антибіотиків при гнійнозапальних процесах притрвої порожнини експериментальних таврин на фоні вплиу рпіоїдного анальгетика. Патент України на корисну модель № 85 762 від 25.11 . 2013.
10.Смоляр. Н. І., Федечко Й. М., Мусій – Семенців Х.Г. Мікрофлора зубного нальоту при карієсі молочних зубів у дітей дошкільного віку.//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія . – 2013. – №2. С 39 – 41
11. О. М. Слаба, Й. М. Федечко. Мікробіологічні дослідження біотопу ротьової порожнини у жінок з генералізованим періодонтитом на фоні залізодефіцитної анемії // Вісник стоматології 2012 № 3 с. 39-43.
12. М. В. Голейко, Федечко М. В. Клініко-мікробіологічні результати лікування пацієнтів з поєднаними пародонта та періодонта/ Медицина транспорту України. 2012 № 3 – С.34-37. –9
13. Фік В. Б., Федечко Й. М. Вплив опіоїдного анальгетика на вміст мікрофлори ротової порожнини в експерименті. Патент України на корисну модель № 43 140 G j1 № 33118 2011.
14. Й. М. Федечко, Г. С. Лаврик, Г. В.Цегелик, Я. Д. Балко.Прокаріоти з ознаками супербактерій, ізольовані від хворих із цукровим діабетом» // Науково-практична конференція «Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення», 2016р., м.Вінниця – Вінницький національний медичний університет ім. М.Пирогова, Вінницький медичний коледж ім. акад.Д.К.Заболотного.
15.Дуб Н. Є.,Сидор О. К.,Герасимович І. М.Перспективи переходу до страхової моделі медицини в Україні //Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття» (7-8 лютого 2014 р.). —Київський медичний науковий центр,2014. — С. 107.
16. Сидор О.К., Головацька Ж.Є. Ставлення студентів медиків до свого здоров’я // Міжнародна науково-практична конференція«Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку», м.Львів (28.02-01.03.2014р.) – Львівська медична спільнота, 2014.
17. Сидор О.К. Аналіз показників санітарно-гігієнічних досліджень в період реформування Держсанепідслужби України//Науково-практична конференція «Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення», 2016р., м.Вінниця – Вінницький національний медичний університет ім. М.Пирогова, Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного.
18. Любінська О.І. – Професійна компетентність майбутніх фахівців медичного профілю: теоретичний аспект // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», збірник наукових праць, додаток 2 до вип.35, том ІV (16), 2015р.