Кафедра лабораторної медицини (випускова)

Кафедра лабораторної медицини (випускова)

phedechkoФедечко Йосиф Михайлович– канд. медичних наук, доцент, завідувач кафедри

Склад кафедри 

kaf-phedechko

Федорович Іван Павлович -канд.біологічних наук, доцент;

Сойка Лариса Дмитрівна -канд. хімічних наук;

Цегелик Галина Володимирівна -Заслужений працівник народної освіти України;

Смачило Іванна Семенівна– Заслужений працівник освіти України;

Балко Ярослава Дмитрівна викладач- вищої категорії, викладач- методист;

Кравців Ванда Володимирівна; викладач вищої категорії, викладач- методист;

Любінська Орися Іванівна-кандидат педагогічних наук

Сидор Оксана Кирилівна– викладач вищої категорії, викладач- методист;

Древко Ірина Володимирівна– викладач вищої категорії;

Двулят- Лешневська Ірина Степанівна –викладач І категорії;

Слівінська Оксана Миколаївна – викладач вищої категорії, викладач- методист;

СУМІСНИКИ (за згодою)

Крупка Н.О. – к.м.н., доц.

Дудок В.В.– к.м.н., доц.

Навчальні дисципліни 

Гістологія, цитологія та ембріологія

Клінічна лабораторна діагностика

Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною

Діагностикою

Мікробіологія

Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень

Клінічна лабораторна діагностика

Клінічна біохімія

Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень

Клінічна мікробіологія

Основи мікробіології, вірусології та імунології

Клінічні лабораторні дослідження

Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою

Клінічна мікробіологія

Біологічна хімія

Біологічна і клінічна хімія

Клінічний діагноз – лабораторні основи

Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів

Гігієна з гігієнічною експертизою

Інфектологія

Медсестринство в інфектології

Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень

Основи мікробіології з імунологією

Клінічна імунологія та алергологія

Лабораторна діагностика паразитарних інвазій

Патоморфологія і патофізіологія

 

Навчально- методична робота

Викладачі кафедри – члени робочої групи з розробки стандартів вищої освіти України з першого (бакалаврського) рівня і другого (магістерського) рівня за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація «Лабораторна діагностика»

Групою викладачів кафедри (Федечко Й.М., Сойка Л.Д., Балко Я.Д., Сидор О.К., Любінська О.І.) розроблена наскрізна навчальна програма практики для вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізація «Лабораторна діагностика» першого (бакалаврського) рівня : загальні положення практики та з дисциплін «Мікробіологія , вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою», «Клінічна біохімія», «Клінічна лабораторна діагностика», «Гігієна з гігієнічною експертизою».

Підготовлено проект наскрізної навчальної програми практики для вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація «Лабораторна діагностика» з дисциплін «Клінічна патогістологія», «Біохімія патологічни х процесів», «Клінічна імунологія та алергологія», «Цитологічна діагностика».

Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів «Мікробіологія, вірусологія, імунологія». ІІІ-ІV рівня акредитації / В. В Данилейченко,           Й. М. Федечко, та ін. Вінниця. Нова книга 2017.з76 ст.

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація «Лабораторна діагностика» розроблені типові навчальні програми з наступних дисциплін:

  • Клінічна імунологія та алергологія
  • Біохімія патологічни х процесів
  • Цитологічна діагностика
  • Доказова медицина. Стандарти лабораторної діагностики
  • Клінічна оцінка лабораторних досліджень
  • Клінічна патогістологія
  • Санітарно- гігієнічна експертиза

Розроблено типову програму з «Клінічної імунології і алергології» для спеціальності 223 Медсестринство освітній ступінь магістр.

 

Застосування стандартів ІSO для медичних лабораторій.

З усіх дисциплін кафедри розроблені методичні рекомендації для практичних занять, зошити самостійної позааудиторної роботи, модульні контролі тощо.

Наукова робота

Експериментальні дослідження у співпраці з Львівським Національним медичним університетом ім. Данила Галицького на тему «Вивчення факторів вірулентності одонтопатогенних бактерій».

Оцінка ефективності новітніх педагогічних технологій .

Оцінка рівня знань студентів за допомогою методики «Комплекс взаємозв’язаних питань»

Використання методу «навчаючи вчуся» – як спосіб підвищення ефективності формування умінь і навичок на практичних заняттях.