Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

lozinskaВ.о зав. кафедрою:

Лозинська Світлана Олексіївна – кандидат історичних наук.

 

 

 

 

 

Кількість членів кафедри – 23; сумісники -4

sots_gum
Лозинська Світлана Олексіївна (канд.історичних наук , вища категорія, викладач-методист)
Лобойко Микола Степанович (канд.медичних наук, доцент)
Стоколос-Ворончук Оксана Олександрівна (канд.філологічних наук, доцент)
Юристовська Наталя Ярославівна (вища категорія)
Пукаляк Леся Тарасівна (спеціаліст)
Германович Галина Остапівна ( І категорія)
Ліхачова Тетяна Павлівна (вища категорія, викладач -методист)
Скочиляс Оксана Стефанівна (ІІ категорія)
Колеснікова Тамара Дисонівна (вища категорія, викладач-методист)
Семененко Ольга Ярославівна (вища категорія,викладач-методист)
Халавка Оксана Анатоліївна (вища категорія)
Хміляр Ірена Романівна (вища категорія)
Голод Оксана Олексіївна (вища категорія)
Бушма Тетяна Сергіївна ( ІІ категорія)
Клонцак Ореста Ігорівна (ІІ категорія, аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка (заочна форма навчання))
Васильовська Христина Михайлівна (спеціаліст)
Зелінський Андрій Віталійович (вища категорія,викладач-методист)
Душняк Андрій Володимирович ( ІІ категорія)
Дяченко Леся Богданівна (вища категорія,викладач-методист)
Лопушинський Михайло Іванович ( ІІ категорія)
Кравцов Леонід Вікторович (ІІ категорія)
Проць Тетяна Андріївна (вища категорія,викладач-методист)
Шумелда Василь Маркович ( І категорія)
Сумісники:
Середа Орест Миколайович (канд.медичних наук)
Шпак Іванна Юріївна
Коваленко Ірина Сергіївна
Смолікевич Надія Романівна
Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою – 19.
1. Соціологія
2. Політологія
3. Історія української культури
4. Історія та культура України
5. Основи психології та між особове спілкування
6. Медсестринська етика та деонтологія
7. Медична етика та деонтологія
8. Історія медицини та медсестринства
9. Медична етика та деонтологія
10.Біоетика
11.Українська мова
12.Українська мова (за професійним спрямуванням)
13.Культурологія
14.Основи правознавства
15.Англійська мова (за професійним прямуванням)
16.Англійська мова
17.Основи латинської мови з медичною термінологією
18.Латинська мова з медичною термінологією
19.Фізичне виховання.

Навчально-методична робота:

Лозинська С.О .- Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Політологія», «Соціологія»,«Історія української куль-тури»,«Історія України» для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
Клонцак О. І. – Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи для студентів спеціальностей «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична».
Голод О.О. – Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Англійська мова(за професійним спрямуванням)» для студентів III курсу спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”, I рівня акредитації (вечірня форма навчання).
Колеснікова Т.Д.- Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Англійська мова(за професійним спрямуванням)» для студентів II курсу та (ІІІ семестр) спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”, I рівня акредитації (вечірня форма навчання);
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна (англійська) мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальностей “Сестринська справа”, «Лабораторна діагностика» I рівня акредитації (денна форма навчання);
Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності “Сестринська справа” та “Лабораторна діагностика”
Зелінський А.В.- Методичні рекомендації для організації самостійної позаудиторної роботи студентів з фізичного виховання для спеціальності- «Акушерська справа» та «Лабораторна діагностика
Стоколос-Ворончук О.О. – Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей “Сестринська справа” та “Лабораторна діагностика”.
Збірник тестів з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей “Сестринська справа” та “Лабораторна діагностика”.
Семененко О.Я. – Зошит до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна (німецька) мова (за професійним спрямуванням)» для студентів I курсу спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”, I рівня акредитації (денна форма навчання)
Хміляр І.Р.- Методичні рекомендації «Іноземна (англійська) мова» для студентів I курсу ) спеціальності 6.12010101 “Сестринська справа”, ІI рівня акредитації (денна форма навчання).
Скочиляс О.С.- Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів I курсу спеціальності 6.120101 “Сестринська справа”, ІI рівня акредитації.
Скочиляс О.С., Германович Г.О.Збірник тестів з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей освітньо-вкаліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Германович Г.О.- Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів всіх спеціальностей, освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів всіх спеціальностей, освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Історія української культури» для студентів всіх спеціальностей, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Ліхачова Т.П.- Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи з дисципліни «Основи правознавства» для студентів всіх спеціальностей, освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Наукова робота:

Клонцак О. Філософські засади академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США//Pedagogika.T. XXII/ Podredakcją Kazimierza Rędzińskiego, MirosławaŁapota. – Częstochowa, 2013. – S. 97-104.
Клонцак О. Організація взаємозв’язку навчальної і громадської діяльності студентів у системі вищої освіти США // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: Наук. альм. Ч.7. / Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів: Вид-во Львів. край. т-ва «Рідна школа», каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, 2014. – С. 152-161.
Клонцак О. Організація академічно-громадського навчання як складова професійної підготовки студентів у системі університетської освіти США / О. Клонцак // Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. – № 3(25). – С. 40-48.
Лозинська С. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі / Світлана Лозинська // Гуманітарні аспекти формування особистості : Збірник статей П’ятої Всеукраїнської наукової конференції, 28 квітня 2011 р. [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – С.45-60.
Лозинська С. Історія становлення та розвитку соціальної медицини / Світлана Лозинська // Загальнодержавний науково-практичний журнал «Медичне право», 2011. – № 8 (ІІ). – С.32-41.
Лозинська С. Історія України (від найдавніших часів – до початку ХХ ст.): текст лекцій для студентів Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупинського всіх спеціальностей ІІ рівня акредитації. Навчальний посібник / Уклала к.іст.н. Світлана Лозинська (рекомендовано науково-методичним об’єднанням викладачів історії ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Протокол № 1 від 26 жовтня 2011 року). – Львів : ЛДМК, 2012. – 67 с.
Стоколос-Ворончук О.О. Володимир Гнатюк – дослідник українського анекдоту/ Оксана Стоколос-Ворончук [Текст] // Матеріали міжнародних науково-практичних читань “Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків”, присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – Київ, 2012. –С.120-124.
Стоколос-Ворончук О.О. Жіночі чернечі осередки наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. на Старосамбірщині: історія та сучасність / О.І.Бегей, О.О. Стоколос-Ворончук [Текст] // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 24-25 квітня 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – С. 39 – 48.
Стоколос-Ворончук О.О. Туристичні об’єкти Львівщини для туристів з Польщі / Оксана Стоколос-Ворончук [Текст] // Монографія статей Міжнародної наукової конференції «Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich u ukraińskich», 27 червня 2014 р – Jaroslav , 2014. – С.328-334