Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Завідувач кафедри

Лозинська Світлана Олексіївна
кандидат історичних наук, голова методичного об’єднання викладачів гуманітарних дисциплін.

Автор  55 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі одного підручника та двох навчальних посібників. Розробник примірних навчальних та робочих програм з дисциплін кафедри.

Сфера наукових досліджень: новітні історичні дослідження проблем сучасного світу; соціокультурні тенденції становлення особистості; практичні аспекти розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, медицини.

Викладає дисципліни: «Історія та культура України», «Соціологія», «Основи філософських знань».

Отримала Подяку за багаторічну та сумлінну працю від ректора Академії (2019 р.).

Чотири рази за час роботи в навчальному закладі була відзначена званням «Кращий викладач року».

Освітній процес забезпечує науково-педагогічний склад кафедри:

Клонцак Ореста Ігорівна
кандидат педагогічних наук, асистент кафедри, заступник завідувача  кафедри по роботі  з викладачами іноземних мов.

 Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць. Розробник примірних навчальних  та робочих програм з англійської мови.

Сфера наукових досліджень: організація освітнього процесу в системі університетської освіти США; особливості розвитку академічно-громадського навчання в університетах США; інноваційні підходи до організації навчання в закладах вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Англійська мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації у 2019 р.

Олійник Наталія Юріївна
кандидат політичних наук, доцент, керівник наукових семінарів на  кафедрі.

     Автор понад 50 наукових праць, у тому числі трьох монографій, чотирьох навчальних посібників, одного підручника.

     Коло наукових інтересів: гендерні та жіночі студії, політичний та громадський активізм, громадянське суспільство, політичне фінансування.

     Викладає дисципліни: «Філософія», «Основи філософських знань», «Історія та культура України».

    Брала участь у грантових програмах та проектах в Ізраїлі (2012 р.), Литві (2013р., 2019 р.), Польщі (2013 р., 2015-2016 р., 2017 р.), Німеччині (2014 р., 2018 р.).

    Нагороджена почесною грамотою Львівської обласної ради, Почесною грамотою Львівської державної адміністрації, Грамотою і срібною монетою від Національного банку України, Подякою Міністерства освіти і науки України.

Рутар Степан Михайлович
кандидат філософських наук, доцент, відповідальний за наукову роботу кафедри.

Автор понад 120  наукових та навчально-методичних праць. З них співавтор навчальних посібників: «Політологія» (9 видань), «Політико-правові системи світу» (2 видання), «Історія світової цивілізації», «Світова та українська культура». Автор статей в енциклопедичному словнику «Світова історія  ХХ-ХХІ століття», примірних навчальних та робочих програм з дисциплін, які читає.

Сфера наукових досліджень: питання філософського, соціологічного, політологічного аналізу політико-правових, соціально-економічних, освітянських та медичних  реформ України в контексті глобального розвитку.

 Викладає дисципліни: «Філософія», «Основи філософських знань», «Соціологія медицини», «Основи економічної теорії».

Нагороджений   Грамотою за сумлінну працю у Львівському торговельно-економічному університеті.

Стоколос-Ворончук Оксана Олександрівна
кандидат філологічних наук, доцент, сумісник.

 Викладає дисципліни: «Медичний туризм», «Історія та культура України», «Історія медицини», «Українська мова».

Федорик Володимир Михайлович
кандидат філософських наук, доцент. Завідувач навчально-методичної частини Академії.

Автор більше 40 наукових та навчпльно-методичних праць. Розробник  примірних навчальних та робочих програм з дисциплін, які читає.

Сфера наукових інтересів: культурологія, історія української культури, соціологія громадської думки.

Викладає дисципліну: «Історія та культура України».

Юристовська Наталія Ярослававівна
кандидат з державного управління, ассистент, сумісник.

Викладає дисципліну: «Менеджмент та лідерство в медсестринстві».

Яворська Жанна Броніславівна
кандидат економічних наук, доцент.

Автор 60 наукових та навчально-методичних праць, з них  одна авторська монографія та дві колективні, один навчальний посібник. Розробник примірних навчальних та робочих програм дисциплін, які читає.

Сфера наукових досліджень: дослідження економічних ризиків, підприємництво в Україні, соціально-економічні проблеми суспільства в сьогоденні, економіка охорони здоров’я в часи реформи.

Викладає дисципліни: «Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг»,

«Основи менеджменту та маркетингу в стоматології», «Основи економічної теорії».

Германович Галина Остапівна
викладач,  заступник  завідувача кафедрою, секретар Вченої ради Академії 

Автор більше 20 наукових та навчально-методичних праць. Розробник примірних навчальних та робочих програм з дисциплін, які викладає.

Сфера наукових досліджень: медичні терміни зі соматичними компонентами в сучасній українській літературній мові; сучасна педагогіка.

Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Керівник студентського об’єднання «Берегиня».

Двічі отримала Подяку від Департаменту освіти й науки Львівської облдержадміністрації за підготовку переможців у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.

За час роботи в навчальному закладі відзначена номінацією «Кращий викладач року».

Голод Оксана Олексіївна
викладач.

   Автор навчально-методичних праць, примірних навчальних  та робочих програм з англійської мови.                   

     Сфера наукових досліджень:  соціальне і культурне значення іноземної мови, методики викладання англійської  мови за професійним спрямуванням.

 Викладає дисципліну: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

 Керівник студентського лекторію «Зі скарбниці українського мистецтва».

Пукаляк Леся Тарасівна
викладач, секретар кафедри. Відповідальна за організацію виховної роботи на кафедрі.

Автор 9 наукових та навчально-методичних праць,  примірних навчальних та робочих програм, які читає.

      Сфера наукових досліджень: біоетичні механізми пізнання світу, духовний потенціал науки у сфері охорони здоров’я людини, моральність принципів етичної методології,  науковий прогрес у біоетиці, досягнення медицини в світовій історії, історія сестринської справи в Україні.

Викладає дисципліни: «Біоетика», «Історія медицини», «Історія медицини та медсестринства».

Семененко Ольга Ярославівна
викладач, координатор з питань проходження студентами Академії практики в клініках Німеччини.

     Автор 8 навчально-методичних праць, розробник примірних  навчальних та робочих програм з німецької та латинської мов.

    Сфера наукових досліджень: мотивація професійного успіху медиків, практика іншомовної  компетенції в навчанні,  методи ефективного засвоєння  іноземних мов, культура та мовний процес.

    Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) німецька мова»; «Німецька мова», «Основи латинської мови з медичною термінологією», «Латинська мова».

Керівник студентського гуртка   «Арт-клуб  Львів – європейське місто».

За час роботи в навчальному закладі відзначена номінацією «Кращий викладач року».

Халавка Оксана Анатоліївна
викладач, керівник методичного семінару  кафедри. 

       Автор 7 навчально-методичних праць. Розробник примірних навчальних та робочих програм з іноземної мови.

      Сфера наукових досліджень: впровадження інформаційних технологій у викладанні іноземної мови, комунікативний аспект у викладанні професійної іноземної мови, мотиваційні підходи у викладанні іноземної мови медикам.

       Викладає дисципліни: «Іноземна мова(за професійним спрямуванням) англійська мова», «Англійська мова».

      Голова обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов закладів фахової передвищої освіти.

Хміляр Ірена Романівна
вкладач, аспірантка кафедри іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

     Автор 11 наукових та навчально-методичних праць, співавтор одного підручника. Розробник примірних навчальних та робочих програм з англійської мови.

     Сфера наукових досліджень: розвиток медсестринської освіти в Україні та за кордоном, нетрадиційні методи навчання для студентів-медиків.

      Викладає дисципліни: «Іноземна мова(за професійним спрямуванням) англійська мова», «Англійська мова».

      Нагороджена  сертифікатом за  високий рівень професіоналізму від  ініціативи «Партнери із оцінки змін», регіональної  програми  АВА/СЕЕLІ.

     Учасник  тренінгу TESOL-Ukraine National Teacher Development Institute “Teaching Writing as a 21st Century Skills”,  2020 року.

Ціцюра Надія Миколаївна
викладач, профорг кафедри.

      Автор 5 наукових та  навчально-методичних праць, примірних навчальних  та робочих програм з дисциплін, які читає.

      Сфера наукових досліджень: самореалізація як проблема розвитку особистості в медицині, організація практичних досліджень етики медичних працівників, інтерактивні методи навчання, теоретичне впровадження  технологій захисту людини на виробництві, організаційні чинники забезпечення  безпеки праці.

      Викладає дисципліни: «Медична етика», «Медична етика та деонтологія», «Основи охорони праці в галузі», «Охорона праці в галузі»ю

Писар Уляна Степанівна
викладач – сумісник.

     Викладає дисципліни: «Правознавство і медичне законодавство», «Основи правознавства», «Права людини та їх захист».

Мацура Ірина Мирославівна
лаборант кафедри.

Контакт  з кафедрою : Lozinskasvitlana5@gmail.com

Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання гуманітарних, соціально-економічних дисциплін та  вивчення іноземних мов на всіх спеціальностях Академії.

Студенти вивчають такі дисципліни:

 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямування)
 • Англійська мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Німецька мова (за професійним спрямуванням)
 • Латинська мова з медичною термінологією
 • Латинська мова і медична термінологія
 • Основи латинської мови з медичною термінологією
 • Історія та культура України
 • Історія медицини та медсестринства
 • Історія медицини
 • Соціологія
 • Соціологія медицини
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
 • Соціальна медицина
 • Основи філософських знань
 • Філософія
 • Медична етика та деонтологія
 • Медсестринська етика та деонтологія
 • Біоетика
 • Основи економічної теорії
 • Основи психології та міжособове спілкування, медсестринська етика та деонтологія
 • Основи психології та міособове спілкування, етика та деонтологія
 • Основи психології та міжособове спілкування
 • Медична психологія
 • Психологія праці та управління
 • Конфліктологія
 • Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг
 • Основи менеджменту та маркетингу в стоматології
 • Правознавство і медичне законодавство
 • Основи правознавства
 • Права людини та їх захист
 • Методологія науково-дослідної роботи
 • Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
 • Медичний туризм
 • Проектний та ресурсний менеджмент
 • Теорія виховання
 • Педагогічні комунікації
 • Основи патентознавства

Наукова діяльність

      Із 2019 року кафедра розпочала роботу над новою науково-дослідною темою: «Соціокультурна компетентність як складова професійної конкурентоспроможності медика».

      Згідно із темою наукового дослідження кафедри та  загальною спрямованістю наукових досліджень в Академії, увагу приділено дослідженню теоретико-методичних засад забезпечення якості вищої освіти, використанню освітніх технологій різного рівня для забезпечення якості освітньої  та культурної роботи зі студентами в  просторі сучасного вузу. Особлива увага приділяється вдосконаленню форм та методів самостійної роботи студентів, магістрантів, в умовах аудиторної та позааудиторної роботи, напрацьовуються різні форми дистанційного формату співпраці.

        Інфраструктура досліджень у межах комплексної теми наукової роботи кафедри  містить наукову, дослідницьку діяльність викладачів, керівництво магістерськими та студентськими пошуковими роботами, проведення різнопланових заходів.

Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію:«Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів» (2018 р.);

круглий стіл: «Революція гідності – сторінка історії держави» (2018 р.);

круглий стіл: «Актуальні проблеми реформування медицини в Україні» (2019 р.);

навчально-практичний регіональний міжвузівський семінар: «Стратегія та досвід         дистанційної освіти» ( 2019 р.).

Члени кафедри взяли участь у  Х-му Міжнародному конгресі Медсестринства, який   підтримав наш навчальний заклад і був проведений у Львові  ( 2019 р.);

науково-методичний семінар: «Конкурентна спроможність випускника медика на ринку праці» ( 2019 р.),

методичний  семінар: « Актуальні проблеми  соціокультурних цінностей  особистості у студентському середовищі» (2020 р.).

Науково-пошукова та творча робота зі студентами є обов’язковою складовою частиною процесу науково-методичної та фахової підготовки майбутніх медиків, яка скерована  на вдосконалення їх теоретичної та практичної підготовки у сфері охорони здоров’я, уміння працювати з новітньою літературою, досліджувати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати вітчизняний та світовий науковий досвід, проводити соціальні  дослідження під керівництвом викладачів. Науково-пошукова робота дає можливість студентам: систематизувати здобуті теоретичні знання з відповідних  дисциплін, перевірити їхню якість, удосконалювати навички наукового й креативного мислення, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та порівнювати різні підходи щодо розв’язання певної медико-соціальної проблеми.

      Студенти й магістранти беруть активну участь у всіх  заходах кафедри, залучаються до організації та проведення  круглих столів, публікують статті та тези в наукових виданнях для молодих учених, беруть участь у конференціях різного рівня.

Публікації:

1.Лозинська С.О. Парамілітарний рух в Галичині на початку ХХ ст. / С.В.Скорич, С.О. Лозинська // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття: Зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. 15-17 червня 2017 р. – Львів : НАСВ, 2017. – С. 164-165.

2.Лозинська С.О. Педагогічний дискурс як чинник формування гуманітарної культури студентів-медиків / С.О. Лозинська // Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 квітня 2018 р.); за ред. канд. іст. наук С.О. Лозинської, канд. психол. наук Р.І. Климків. – Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2018. – С. 27-32.

3.Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 квітня 2018 р.) / За ред. канд. іст. наук С.О. Лозинської, канд. психол. наук Р.І. Климків. – Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2018. – 156 с.

4.Лозинська С. Основні аспекти функціонування соціальних інститутів, що опікуються дітьми / С. Лозинська // Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 травня 2018 р.; за заг. ред.: Кривачук Л.Ф., Нагірняка М.Я. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 313-315.

5.Лозинська С. Проблеми та шляхи подолання політичної корупції в Україні / Рутар Степан, Лозинська Світлана // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 квітня 2018 р.) / [Упоряд. М.Й. Варій]. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 171-174.

6.Лозинська С. Чи спроможне громадянське  суспільство перемогти олігархію в Україні? / Рутар Степан, Лозинська Світлана // Психологічні виміри культури, економіки, управління: наук. журн. – Вип. ХІІ / [Відпов. ред. О.М. Лозинський ]. – Львів, 2018. – С. 109-117.

7.Лозинська С.О. Римська військова доктрина у карпатському регіоні на межі епох / С.О. Лозинська // Українське військо: сучасність та історична ретроспектива. Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 29 листопада 2019 р. – К. : НУОУ, 2019. – С. 119-120.

8.Лозинська С. Методологічне значення неоінституційної парадигми для розвитку сучасної соціологічної думки / С. Лозинська, С. Рутар // Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 грудня 2019 р. – К. : ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 39-43.

9.Лозинська С. Доброчинна діяльність українських магнатів у роки Першої світової війни / А. Лозинський, Р. Великий, С. Лозинська // Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії (Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 22 листопада 2019 р.), Чернівецький національний ун-т імені Юрія Федьковича). – 6 стор.

10.Lozynska S. Leading experience in social work in Ukraine during the World War І / A. Lozynskiy, E. Kostyshyn & S. Lozynska // Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce (Konferenciu organizovanú Katedrou sociálnej práce na UPJŠ v Košiciach, 29. 11. 2019 – 8. ročník Košických dní sociálnej práce) [А. Лозинський, Е. Костишин, С. Лозинська. Передовий досвід соціальної роботи в Україні під час Першої світової війни // Що принесло соціальній роботі 100 років? Минулі та нинішні форми соціальної роботи (Міжнародна конференція організована відділом соціальної роботи Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина), 29 листопада 2019 р.]. – 7 стор.

11.Лозинская С.А. Социальная работа украинских общественных организаций с военнослужащими вооруженных сил Российской империи в годы Первой мировой войны / А.Ф. Лозинский, С.А. Лозинская // Общественные и гуманитарные науки: материалы докладов 84-й науч.-техн. конф. профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3-14 февраля 2020 г. [Электронный ресурс] / отв. за издание И.В. Войтов; УО БГТУ. – Минск : БГТУ, 2020. – 4 стор.

12.Лозинська С.О. Реформа вищої освіти як фактор формування нової сучасної еліти в Україні / С.О. Лозинська, С.М. Рутар // Забезпечення якості вищої освіти: Зб. матеріалів ІІ-ої Всеукр. наук.-метод. конф. (Одеська нац. академія харчових технологій; м. Одеса, 08-10 квітня 2020 р.). – 3 стор.

13.Лозинська С.О. Доброчесність – головна наскрізна ідея забезпечення якості вищої освіти / С.О. Лозинська, Л.Т. Пукаляк, Н.М. Ціцюра // Забезпечення якості вищої освіти: Зб. матеріалів ІІ-ої Всеукр. наук.-метод. конф. (Одеська нац. академія харчових технологій; м. Одеса, 08-10 квітня 2020 р.). – 2 стор.

1.Клонцак О. Організація академічно-громадського навчання як складової курікулуму в університетах США / О. Клонцак // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 32. – С. 332 – 338.

2.Клонцак О. Організація міжнародного академічно-громадського навчання майбутніх фахівців : досвід американських університетів / О. Клонцак // European Humanities Studies : State and Society. – Kyiv, Krakow : East European Institute of Psychology, 2017. – № 4 (IV). – С. 61 – 72.

3.Клонцак О. І. Організація академічно-громадського навчання у сучасній системі університетської освіти США / О. І. Клонцак // Український педагогічний журнал. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2017. – № 4. – С. 12 – 17.

4.Клонцак О. Підготовка педагогічних кадрів до організації академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США / О. Клонцак // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – С. 197 – 200.

5.Клонцак О. Сучасний стан розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017 : освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 48 – 49.

6.Клонцак О. Удосконалення системи вищої освіти України у контексті застосування американського досвіду організації академічно-громадського навчання / О. Клонцак // Людинознавчі студії : збірник праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 7/39. – 2018. – С. 116 – 129.

7.Клонцак О. Перспективи застосування американського досвіду організації академічно-громадського навчання у системі університетської освіти України / О. Клонцак // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – С. 205 – 208.

8.Клонцак О. І. Організація академічно-громадського навчання як складова підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах США / О. І. Клонцак // Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 19 квітня 2018 р.) / За ред. канд. іст. наук С. О. Лозинської, канд. псих. наук Р. І. Климків. – Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2018. – С. 81 – 87.

9.Клонцак О. Організація громадської діяльності студентів в університетах США та України : спільні та відмінні риси / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018 : трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ-Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 157 – 160.

10.Клонцак О. Застосування програм академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ ст. / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019 : інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ-Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – С. 189 – 191.

11.Клонцак О. Напрями реалізації академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ ст. / О. Клонцак // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Теоретичні на практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 115 – 116.

12.Пукаляк Л.Т. Дистанційна форма навчання в Україні / Л.Т. Пукаляк // Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів // Матеріали Всеукраїнської наук.—прак. конф.(м. Львів, 19 квітня 2018 р.) / За ред. канд.. іст. наук С.О. Лозинської, кант. Психол. Наук Р.І. Климків. – Львів : ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2018. – 156 с.

1.Германович Г.О. Медичні терміни з компонентами гем- (гем(о)-, гемат(о)-) та кров(о)- у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 41. С. 161-167.

2.Германович Г.О. Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. Серія: Проблеми української термінології. – Львів, 2016. – Вип. 842. С.51-54.

3.Германович Г.О. Формування комунікативної компетенції студентів у вищій школі // Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 26-27 травня 2016 р. [Текст]. –  Львів : ЛДУ БЖД, 2016. С.157-160.

4.Германович Г.О. Медичні терміни з компонентами гепат-, гепатик(о)-, гепат(о)- та словом печінка у сучасній українській мові// Термінологічний вісник: Збірник наукових праць/ Відп. ред. Л.В. Туровська. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2017. – Вип. 4. С.124-129.

5.Германович Г.О. Медичні терміни зі соматичними компонентами псих-, псих(о)- у сучасній українській мові // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. Серія: Проблеми української термінології. – Львів, 2017. – Вип. 842. С.51-54.

6.Германович Г.О. Медичні терміни з компонентами на позначення соматичних понять вухо, горло, ніс у сучасній українській мові // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol.VI: 2018.– pp. 27-35.

7.Германович Г.О. Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра у сучасній українській мові // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. Серія: Проблеми української термінології. – Львів, 2018. – Вип. 890. С.36-41.

8.Германович Г.О. Упровадження європейської практики в діяльність соціальних служб Львівщини // Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2018 р. [Текст]. –  Львів : СПОЛОМ, 2018. С.270-273.

9.Германович Г.О. Медичні терміни з соматичними компонентами кефал-, медул(о)-, менін-, менінг(о)- у сучасній українській мові // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol.VII/1: 2019.– pp. 85-92.

1. Інноваційна освітня технологія. Хміляр І.. // Класичні та інноваційні методики навчання іноземних мов: Збірник наукових статей / За загальною редакцією І.Ю. Сковронської. Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 220 с.

2. Сутність і завдання контролю в навчальному процесі у Львівському державному медичному коледжі ім. Андрея Крупинського. Хміляр І. // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей / За загальною редакцією І.Ю. Сковронської. Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 156 с.

      3. Навчальний посібник «English Medical Competence» / Ісаєва О.С., Шумило М.Ю., Паламаренко І.О., Аврахова Л.Я., Хміляр І.Р..‒ К,: «Book-plus», 2018.  ‒ 360 с.

      4.Оновлена модель підготовки медсестер. Ісаєва О.С., Хміляр І.Р. // Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. Одеса:  ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. Випуск 12. - Т. 1. –  С. 98-101. 

      5.Інформатизація освітнього процесу у вищих медичних закладах України.  Ісаєва О.С., Хміляр І.Р. // Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. Випуск 10. - Т.1. – С. 149-151. 

      6.Модернізація підготовки фахівців середньої ланки у системі медичної освіти. Ісаєва О.С., Хміляр І.Р. // International scientific and practical conference “Influence of scientific achievements in education on the development of modern society”. Vilnius, Lithuania, April 26-27, 2019, - Vilnius: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – С. 188-190.

       7. Хміляр І. Досвід ступеневої освіти Швейцарії у процесі підготовки медичних сестер України // Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: II International Scientific Conference, October 25, 2019, Leipzig University . – 2019. – С.162-165.