Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

3333   Зав. кафедрою: Лозинська Світлана Олексіївна  кандидат історичних наук      

Склад кафедри:

kaf_lozunska Кількість членів кафедри – 14 Лозинська Світлана Олексіївна (кандидат історичних наук, вища категорія, викладач-методист) Федорик Володимир Михайлович (кандидат філософських наук, доцент) Шегедин Ярослава Юріївна (доктор філософії з державного управління) Юристовська Наталя Ярославівна (доктор філософії з державного управління, вища категорія, викладач-методист, заслужений працівник освіти України) Германович Галина Остапівна (вища категорія, аспірант кафедри мовознавства ЛНУ ім. Івана Франка, заочна форма навчання) Голод Оксана Олексіївна (вища категорія) Клонцак Ореста Ігорівна  кандидат педагогічних наук Колеснікова Тамара Дисонівна (вища категорія, викладач-методист) Пелещак Оксана Богданівна (ІІ категорія) Пукаляк Леся Тарасівна (ІІ категорія) Семененко Ольга Ярославівна (вища категорія, викладач-методист) Халавка Оксана Анатоліївна (вища категорія, викладач-методист) Хміляр Ірена Романівна (вища категорія, викладач-методист) Фітьо Наталя Романівна (спеціаліст)

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою – 20.

 1. Соціологія
 2. Культурологія
 3. Історія та культура України
 4. Конфліктологія
 5. Основи психології та між особове спілкування
 6. Медсестринська етика та деонтологія
 7. Медична етика та деонтологія
 8. Історія медицини та медсестринства
 9. Медична етика та деонтологія
 10. Біоетика
 11. Українська мова
12.Українська мова (за професійним спрямуванням)
 1. Основи латинської мови з медичною термінологією
 2. Латинська мова з медичною термінологією
15.Англійська мова (за професійним прямуванням) 16.Англійська мова 17.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 1. Основи правознавства
19.Правознавство та медичне законодавство 20.Основи медсестринства  

Навчально-методична робота:

Лозинська С.О. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисциплін: «Соціологія», «Основи філософських знань», «Історія та культура України» для студентів освітньо-кваліфікіційного рівня молодший спеціаліст; освітнього ступеню бакалавр. Германович Г.О. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів освітньо-кваліфікіційного рівня молодший спеціаліст; Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів освітньо-кваліфікіційного рівня молодший спеціаліст; Скочиляс О.С.  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Культурологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; Клонцак О.І. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» з професійно-орієнтованого розділу «Медична термінологія» для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» для освітнього ступеню бакалавр. Халавка О.А.     Методичні рекомендації до розділу «Лабораторні методи досліджень» з дисципліни «Англійська мова» для студентів освітнього ступеню бакалавр. Голод О.А.   Методичні матеріали з курсу вивчення іноземної мови: «Велика Британія»,«Моє рідне місто», «Збірник лексичних тем». Семененко О.Я. Зошит до самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Німецька мова» (за професійним спрямуванням) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; Методичні рекомендації для студентів з дисципліни «Німецька мова» (за професійним спрямуванням) для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; Методичні рекомендації для студентів з дисципліни «Німецька мова» (за професійним спрямуванням) для спеціальності «Сестринська справа з вадами зору», освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; Методична розробка для студентів з дисципліни «Німецька мова» (за професійним спрямуванням) до теми: «Перша медична допомога»; Юристовська Н.Я. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи психології та між особового спілкування» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; «Психологія в схемах і таблицях», зошит до самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Основи психології та між особового спілкування». Хміляр І.Р. Cловник медичних термінів для студентів всіх відділень. Збірник лексичних вправ з медичної термінології для студентів всіх відділень; збірник для розвитку навичок говоріння із медичної тематики. Підручник для студентів-медиків: «Розвиваємо мовленнєві навички (Mastering Speaking Skills)». «Збірник лексичних вправ із медичної термінології» (Guide on medical Terminology)  

Наукова робота:

  Лозинська С.О. Початок побудови лімесу на дунайських кордонах Римської імперії / С.О. Лозинська // Book of Proceedings: CADES EPHR – International Conference on Education, Pedagogy and Humanities Research (August 17, 2016, St. Louis, Missouri, USA); Editors: As. Prof. A. Antonyshyn, Prof. І. Yakubovich. – USA : Science and Innovation Center Publishing House, 2016. – Р. 38-42; [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : https://archive.org/details/CADESProceedings2016_201610 (CADES EPHR. Материалы международной конференции по вопросам образования, педагогики и гуманитарных исследований, Сент-Луис, штат Миссури, США). Лозинська С. Вплив гуманітарних наук на формування соціального світогляду студента / С. Лозинська // Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 26-27 травня 2016 р. [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2016. – C. 123-125. Лозинська С.О. Встановлення військово-політичного контролю Римської імперії у Карпатському регіоні / С.О. Лозинська // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 10 с.. Лозинська С. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі / Світлана Лозинська // Гуманітарні аспекти формування особистості : Збірник статей П’ятої Всеукраїнської наукової конференції, 28 квітня 2011 р. [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – С.45-60. Лозинська С. Історія становлення та розвитку соціальної медицини / Світлана                 Лозинська // Загальнодержавний науково-практичний журнал «Медичне право», 2011. – № 8 (ІІ). – С.32-41. Лозинська С. Історія України (від найдавніших часів – до початку ХХ ст.): текст лекцій для студентів Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупинського всіх спеціальностей ІІ рівня акредитації. Навчальний посібник / Уклала к.іст.н. Світлана Лозинська (рекомендовано науково-методичним об’єднанням викладачів історії ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Протокол № 1 від 26 жовтня 2011 року). – Львів : ЛДМК. 15-17 червня 2017 р. Львів. Міжнародна наукова конференція «Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття». Національна Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного (Україна) Жешувський університет (Республіка Польща) «Парамілітарний рух в Галичині на початку ХХ століття». Клонцак О. Філософські засади академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США//Pedagogika.T. XXII/ Podredakcją Kazimierza Rędzińskiego, MirosławaŁapota. – Częstochowa, 2013. – S. 97-104. Клонцак О. Організація взаємозв’язку навчальної і громадської діяльності студентів у системі вищої освіти США // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: Наук. альм. Ч.7. / Упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів: Вид-во Львів. край. т-ва «Рідна школа», каф. загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка, Львів, 2014. – С. 152-161. Клонцак О. Організація академічно-громадського навчання як складова професійної підготовки студентів у системі університетської освіти США / О. Клонцак // Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. – № 3(25). – С. 40-48. Клонцак О. Особливості розвитку академічно-громадського навчання в системі університетської освіти США (1961-2015) / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 6 червня 2016 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І.Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2016. – С. 144-148. Клонцак О. Шляхи організації академічно-громадського навчання в системі сучасної університетської освіти США / О. Клонцак // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 15. Клонцак О. Організація академічно-громадського навчання як складової змісту вищої освіти в університетах США / О.Клонцак // Матеріали Міжнародної конференції «Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» (3-4 листопада 2016 р.). – Львів, 2016. Клонцак О.І. Роль громадських організацій в організації навчального процесу у системі університетської освіти США / О.І. Клонцак // Український педагогічний журнал. – Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2016. - № 4. – С. 5-10. Клонцак О. Особливості розвитку академічно-громадського навчання в системі університетської освіти США (1961-2015) / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 6 червня 2016 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І.Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2016. – С. 144-148. Дуб Н.Є., Герасимович І.М., Пукаляк Л.Т. Оцінка доцільності запровадження вищої медсестринської освіти в Україні / Н.Є. Дуб, І.М. Герасимович, Л.Т. Пукаляк // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства» [Текст]. – (19-20 лютого 2016 р.). – Одеса.   Германович Г.О. Медичні терміни з компонентами гем- (гем(о)-, гемат(о)-) та кров(о)- у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 41. С. 161-167; Германович Г.О. Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. Серія: Проблеми української термінології. – Львів, 2016. – Вип. 842. С.51-54; Германович Г.О. Медичні терміни з компонентами гепат-, гепатик(о)-, гепат(о)- та словом печінка у сучасній українській мові // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. Л.В. Туровська. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2017. – Вип. 4. С.124-129. Германович Г. Формування комунікативної компетенції студентів у вищій школі / Г. Германович // Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 26-27 травня 2016 р. [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2016. – C. 157-160.   У м. Львові у ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»  19 квітня  2018 року відбулася  науково-практична конференція «Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів» за участі  науково-викладацького складу ВНЗ, аспірантів та студентів  західного та східного регіонів України. СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції від 19 квітня 2018 року