Кафедра клінічних (терапевтичних) дисциплін (випускова для спеціальності 223 Медсестринтсво спеціалізації Сестринська справа).

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAE0F4E5E4F0E020E4EBFF20F1E0E

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ

ОлексюкНехамес Алла Григорівна, завідувач кафедрою
викладач вищої категорії, кандидат медичних наук

автор 105 публікацій, 1 патенту, 4 інформлистів

 

 

 

Штат кафедри:

kaf nexames

Колектив кафедри:

Завідувач кафедрою:

кандидат медичних наук Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Жубрид Марія Теодорівна секретар

канд.наук з держ.управління, Дуб Наталія Євстахіївна,

Доцент канд.мед.наук. Зайченко Олександр Ілліч,

Бялий Андрій Олександрович

Безкоровайна Уляна Юріївна

Гуменчук Ірина Олегівна,

Дацко Лідія Павлівна,

Кузьменко Ольга Василівна,

Костерева Наталія.

Симканич Наталія Дмитрівна,

Музика Оксана Іванівна,

Тверда Ірина Іванівна,

Неділько Роксолана Володимирівна

Назар Наталія Степанівна,

Шавала Ольга Теофілівна,

Яремчук Оксана Василівна,

Івасівка Наталія Богданівна

Байдала Ольга Дмитрівна

Шуляр Ірина Антонівна

Білобривка Вікторія Юріївна

Сумісники: Гнатчук Ірина Юріївна

Навчальні дисципліни:

«Основи медсестринства»
«Внутрішня медицина»
«Фармакологія з медичною рецептурою«
«Клінічна фармакологія з токсикологією»
«Медсестринство в психіатрії наркології»
«Медсестринство в сімейній медицині» для інвалідів І ІІ груп з вадами зору
«Медсестринство в оториноларингології»
«Терапія та масаж при хворобах внутрішніх органів»
«Медсестринство у внутрішній медицині» «Громадськездоров’ятагромадськемедсестринство»
«Менеджмент та лідерство в медсестринстві» «Медсестринство в сімейній медицині»
«Медсестринство у внутрішній медицині»
«Дерматологія та венерологія з результатами дослідження» «Основи отоларингології»
«Медсестринство у внутрішній медицині»
«Внутрішня медицина»
«Медична та соціальна реабілітація»
«Медсестринство в геронтології і геріартрії та паліативній медицині»
«Медична та соціальна реабілітація»
«Клінічна патологія»

Навчально-методична робота:

Основні напрямки наукової та методологічної роботи кафедри:
1.Поглиблення якості педагогічного процесу у викладанні етапів медсестринського процесу в залежності від клінічної дисципліни
2.Удосконалення наукового пошуку та використання нових педігогічних підходів для покращення педагогічного процесу при викладанні різних дисциплін у клінічному медсестринстві

Методичні рекомендації:

к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. методичні рекомендації з дисципліни «Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка» 223 Медсестринтсво Другий (магістерський) рівень спеціалізації сестринська справа з розділів «Клініко-фармакологічна характеристика ліків, що діють переважно на ЦНС та засоби для наркозу». «Клініко-фармакологічна характеристика ліків, що діють на аферентний та еферентний відділ периферійної нервової системи», «Клініко-фармакологічна характеристика нейролептичних, транквілізуючих, седативних засобів, нормотимічних препаратів, антидепресантів, психомоторні стимуляторів.»

Методичні рекомендації Жубрид М.Т. . Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності “Сестринська справа”Модуль 5 «Ведення пацієнтів при патології органів травного каналу»Тема: Медсестринська тактика при захворюваннях жовчного міхура, жовчовивідних шляхів.
Методичні рекомендації складаються з таких розділів:Зміст теми, завдання для самостійної роботи, хід виконання роботи, контрольні запитання, тести, ситуаційні задачі, використана література.

Методичні рекомендації Шавала О.Т , Дацко Л.П. . методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни « Медсестринство у внутрішній медицині » Тема Субєктивний та об ективний методи обстеження пацієнта медичною сестрою Тема:» Інструментальні методи обстеження. Роль медсестри у їх проведенні» , «Лабораторні методи обстеження. Роль медсестри у їх проведенні» для студентів спеціальності 5.12010112 Сестринська справа

Викладач Яремчук О.В. методичні рекомендації для самостійної поза аудиторної самостійної роботи «МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ» для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” (вечірня форма навчання) Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ»для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”І рівень акредитації (денна форма навчання)

к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. лекції : електронна версія на сайті з дисциплін «клінічна фармакологія з токсикологією» , «Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка» (тексти конспектів) на сайті: https://sites.google.com/site/lekciiepofarmakologiie/home/lekcia-klinicna-farmakologia-psihotropnih-zasobiv-klasifikacia для дисциплін, «Медсестринство в психіатрії та наркології», автор: к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.

Наукова робота:

НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ:

«Особливості терапевтичного клінічного обґрунтування при різних захворюваннях і роль медсестринського процесу у клініці внутрішніх хвороб»

Виконання науково-методичної теми кафедри здійснюється завдяки науковим публікаціям викладачів кафедри, науковій роботі, доповідям, які досліджують дану тему і в результаті досліджень, аналізу та обґрунтування вивчають проблеми терапевтичного клінічного обґрунтування при різних захворюваннях і роль медсестринського процесу у клініці внутрішніх хвороб. На кафедрі проводять науково дослідну роботу аспіранти: Гнатчук І.Ю., Рик.Т.М. Викладачі кафедри готують студентів для проведення науково-дослідної роботи, формують клінічне мислення на заняттях у студентських гуртках, доповідають на конференціях, публікують тезиси і публікації.

Аспіранти:

Гнатчук І.Ю. тема дисертації:  “Розвиток тремору у людей за різних функціональних станів організму” за спеціальністю 03.00.13 фізіологія людини і тварин.
Рик Т.М. тема наукової дисертаційної роботи: Молекулятно-генетичний статус свиней українських порід для використання у ксенотрансплантації “, номер спеціальності 091 біологія. (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України; Відділення генетики та біотехнології тварин; Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук О. І. Метлицька)
Безкоровайна У.Ю. тема наукової дисертаційної роботи: « Удосконалення механізмів державного регулювання надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги середнім медичним персоналом».
Неділько Р. В. тема наукової дисертаційної роботи: «Удосконалення
механізмів державного управління системою освіти середнього медичного
персоналу України».
Публікації:

Iryna Berezovska, Mariya Shehedyn, Natalya Dub, Tetyana Karpinska Current status of nursing education in Ukraine // Sociedade Portuguesa de Fisica // Conference HSCI´2017, HSCI2017

Iryna Berezovska, Mariya Shehedyn, Natalya Dub, Vsevolod Kachmar, Lyubov Gasyuk, Ulyana Chernyaha Hospital Information System as an Instructional Tool in Undergraduate Nursing Education // Sociedade Portuguesa de Fisica // Conference HSCI´2017, HSCI2017

Гнатчук І. Ю.,  Манько В. В.Реєстрація фізіологічного тремору людей за різної активності м’язів верхньої кінцівки \\ Матеріали XIII міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів – Молодь і поступ Біології. – Львів. 25-27 квітня 2017 – ст 248-249.

 

Олексюк-Нехамес А.Г. Роль реабілітаційних методик для терапії пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами \\Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції \ 20 жовтня 2017 р. – Львів.- С 286-291.

Олексюк-Нехамес А.Г. Аналіз нейрофізіологічних основ механізму дії методу рефлексотерапії \\Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна медицина: Актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку. – 11-12 серпня 2017 р. Одеса.- С. 73-79.

Олексюк-Нехамес А.Г.Куксенко І.В. Поцюрко Н.Т. «Нейрофізіологічні пат терни та особливості діагностики деяких форм полінейропатій» збірник тез наукової роботи учасників міжнародної науково-практично ї конференції\\ «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 3-4 березня 2017 року Київ – 2017. – С.86-89.

Олексюк-Нехамес А.Г. Тверда І.І. \\ Збірник тез наукових робіт науково-практичної конференції «Пріорітети розвитку медичних наук у XXI столітті» \\«Ефективність інфузійних середників при захворюваннях периферійної нервової системи» \\Одеса 17-18 березня 2017. – 53-57 ст.

Олексюк-Нехамес А.Г., Симканич Н.Д., Назар Н.С. \\ збірник тез наукової роботи учасників міжнародної науково-практично ї конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки». «Етапи і результати відновного лікування захворювань периферійної нервової системи «Львів 2017 рік 24-25 лютого 2017 року – с.39-43.

Олексюк-Нехамес А.Г. Костерева Н. \\матеріали збірник тез наукових робіт науково-практичної конференції «Пріорітети розвитку медичних наук у XXI столітті» \\Особливості лікувальної тактики із залученням цитіколіну для покращення когнітивної функції в період реабілітації хворих після ішемічного інсульту – \\ Одеса 2017 – ст..57-61.

Рик Т.М. \\ Розроблення методики визначення ендогенного ретровірусу свиней для використання у оцінці їх придатності до ксенотрансплантації // Національна академія аграрних наук України інститут розведення і ненетики тварин імені М.В. Зубця: збірник тез наукових робіт учасників XV всеукраїнської наукової конференції молодих учених та аспірантів «Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи збереження, поліпшення і використання генофонду тварин» (18-19 травня 2017 року Київ, м. Київ. (Чубинське) – 2017 – С.37-38.

Дуб.Н.Є. Антоненко Ю.О. «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» 13-14 січня 2017 року. Дніпро 2017 // «Чинники ризику формування синдрому професійного вигорання у медичних працівників» – 103- 105 С.

Дуб Н.Є., Антоненко Ю.О. Чинники ризику формування синдрому професійного вигорання у медичних працівників / Н.Є. Дуб, Ю.О. Антоненко // Міжнародна науково-практична конференція. – (15-16 січня 2017 р.). – Дніпропетровськ.  

О. Д. Байдала, Н. Є. Дуб Роль диспансеризації в збереженні здоров’я населення України. Сімейна медицина. Науково-практичний журнал №3(71)2017

Байдала О.Д.,ДоценкоВ.Ю. Профілактика цукрового діабету: актуальність проблеми. /Байдала О.Д., ДоценкоВ.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція. – (23-24 лютого 2018 р.). – Львів

Байдала О.Д., Чремчук О.В. Реабілітація літніх людей /Байдала О.Д., Яремчук О.В. // Міжнародна науково-практична конференція. – ( 17-19 квітня 2018 р.). – Львів

Олексюк-Нехамес А.Г. Жубрид М.Т. Особливості фармакотерапевтичної дії органія та альфа-ліпоєвої кислоти при поліневропатіях.\\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» \\том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет – 2018 – с.220-221

Олексюк-Нехамес А.Г. Гуменчук І.О. Аналіз фармакотерапевтичної дії теноксикаму для терапії наслідків доросопатій по типу вториних уражень периферичної нервової системи \\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».- Том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет – 2018 – с.218-219.

Олексюк-Нехамес А.Г. Шавала О.Т. Нейрофізіологічний і фармакологічний аналіз ефективності когніфену при терапії гострих судинних катастроф.\\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет – 2018 – с.222-223.

Олексюк-Нехамес А.Г. Симканич Н.Д. Аналіз терапії та особливості лікувальної тактики неврологічних наслідків при остеопорозі з залученням сінарти\\ збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук», – 2018 – м. Дніпро- С.77-80

Олексюк-Нехамес А.Г. Шуляр І.А.\\ Нейрофізіологічний аналіз ролі міорелаксантів в лікуванні міофасціального синдрому.Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук», – 2018 – м. Дніпро- С.81-82.

 

Координати:

0677452596, 0938437685
Електронна пошта для листування: olekalla@gmail.com