Кафедра клінічних (терапевтичних) дисциплін

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAE0F4E5E4F0E020E4EBFF20F1E0EВ.о., завідувача кафедрою
викладач вищої категорії, кандидат медичних наук, Олексюк‐Нехамес Алла Григорівна
автор 97 публікацій, 1 патенту, 4 інформлистів

координати: 0677452596, 0938437685
Електронна пошта для листування: olekalla@gmail.com

 

 

 

Штат кафедри:

kaf

к.н.д.у., Дуб Наталія Євстахіївна, Доцент к.м.н. Зайченко Олександр Ілліч, Палагіцька Олександра Ярославівна, Кузьменко Ольга Василівна, Гуменчук Ірина Олегівна, Вербіцька Руслана Ярославівна, Дацко Лідія Павлівна, Секретар – Жубрид Марія Теодорівна, Фітьо Наталія Романівна, Шавала Ольга Теофілівна, Яремчук Оксана Василівна, Янків Софія Володимирівна, Симканич Наталія Дмитрівна, Герасимович Ірина Миколаївна, Музика Оксана Іванівна, Назар Наталія Степанівна, Гнатчук Ірина Юріївна, Тверда Ірина Іванівна, Костерева Наталія.

Навчальні дисципліни:

«Основи медсестринства»
«Внутрішня медицина»
«Фармакологія з медичною рецептурою«
«Клінічна фармакологія з токсикологією»
«Медсестринство в психіатрії наркології»
«Фтизіатрія з оцінкою результатів дослідження»
«Медсестринство в сімейній медицині» для інвалідів І ІІ груп з вадами зору

«Медсестринство в оториноларингології»
«Терапія та масаж при хворобах внутрішніх органів»

«Медсестринство у внутрішній медицині» «Громадськездоров’ятагромадськемедсестринство»

«Менеджмент та лідерство в медсестринстві» «Медсестринство в сімейній медицині»

«Медсестринство у внутрішній медицині»
«Дерматологія та венерологія з результатами дослідження» «Основи отоларингології»
«Медсестринство у внутрішній медицині»
«Внутрішня медицина» –

«Медична та соціальна реабілітація»
«Медсестринство в геронтології і геріартрії та паліативній медицині»
«Медична та соціальна реабілітація» –
«Клінічнапатологія»

Навчально-методична робота:

  1. Методичні рекомендації з дисципліни «Медсестринство в психіатрії та наркології» автор: Олексюк-Нехамес А.Г длястудентів спеціальності 6.120101 «Сестринська справа» ІІ рівня акредитації з розділів «Психічні порушення приінфекційних і соматичних захворюваннях. Післяпологові, клімактеричні психоз.».
  2. Методичні рекомендації викладача Куксенко І. по дисципліні: «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляцій натехніка» з розділу ІІ: «Парентеральне введення ліків. до розділу «Спостереження та догляд за хворими»
  3. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни „Фтизіатрія з оцінкою результатів дослідження” зрозділу:«Обстеження пацієнтів, хворих на туберкульоз легенів» автор: .к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.
  4. Методичні рекомендації автор: Палагіцка Я.О. з дисципліни «Основи медсестринства», ”Виписування, зберігання тазастосування ліків”. спеціальність: “Сестринська справа”.
  5. Методичні рекомендації к.м.н.Олексюк-Нехамес А.Г., викладача дисципліни «Медсестринство в психіатрії та наркології» до розділу«Порушення психіки при травматичному ушкодженні головного мозку . Екологічна психіатрія » до використання на практичнихзаняттях для студентів спеціальності 6.120101 “Сестринська справа” ІІ р.а. денної форм навчання.
  6. Лекції (тексти конспектів) на сайті: https://sites.google.com/site/lekciiepofarmakologiie/home/lekcia-klinicna-farmakologia-psihotropnih-zasobiv-klasifikacia для дисциплін «Клінічна фармакологія з токсикологією», «Медсестринство в психіатрії та наркології», «Фтизіатрія з оцінкою результатів дослідження» автор: к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.

Наукова робота:

Аспіранти: Гнатчук І.Ю.
тема дисертації:  “Розвиток тремору у людей за різних функціональних станів організму” за спеціальністю 03.00.13 фізіологія людини і тварин.

Видавництво (посібники, підручники)

Гнатчук І. Ю.,  Манько В. В.
Використання кореляційного аналізу для обгрунтування ефективності і специфічності фармакологічних препаратів // Молодь і поступ біології : збірник тез ХІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (20–24 квітня 2015 р., м. Львів). – Львів, 2015. – C. 442-443.Гнатчук І. Ю., Міляшкевич Г. Б., Манько В. В.
Використання кореляційного аналізу між показниками крові при хронічному ідіопатичному мієлофіброзі для оцінки ефективності та небажаних впливів препарату гідреа // Молодь і поступ біології : збірник тез X Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (8-11 квітня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – C. 238.Палагіцька О.Я. Кузьменко О.В.

Порадник щодо прав пацієнта в польському виданні «Газета Виборча» – Медичне право №1 (15) 2015 – С 83-90

Олексюк-Нехамес А.Г.

Діагностичне значення викликаних сомато-сенсорних потенціалів для прогнозу когнітивних функцій у хворих з гострою судинною патологією \\ Український неврологічний журнал – №3 \\2015, С-75-76.

Олексюк-Нехамес А.Г.

Роль сомато-сенсорних викликаних потенціалів для методу діагностики розладів ЦНС у дітей різного віку\\ Матеріали XIV з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства – Одеса, 9-12, -2015 – С.292.

Олексюк-Нехамес А.Г.

Подолання недовіри пацієнтів до приватних медичних клінік шляхом підвищення безпечності і ефективності надання медичної допомоги // Збірник тез ІІІ науково-практичної конференції «Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря» – м. Хмельницький , 3 жовтня 2015 р. – 24-25 С.
«Медсестринство в психіатрії та наркології» посібник. (в роботі) Автор:ректор, професор .д.мед.н., Шегедин М.Б, співавтори: к.мед.н.Олексюк-Нехамес А.Г .
Олексюк-Нехамес А.Г. Тверда І.І. Особливості фармакологічної дії прегабаліну та альфа-ліпоєвої кислоти при поліневропатіях. \\ тези доповідей міжнародного конгресу «Людина та ліки»- м.Київ. – 2016. – С.25
Олексюк-Нехамес А.Г. Симканич Н.Д. Особливості лікування та діагностики компресійної моно невропатії та полі невропатії як ускладнення цукрового діабету\\Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Пріорітети розвитку медичних наук у ХХІ столітті. – Одеса. -2016. С.45-47.
Олексюк-Нехамес А.Г. Куксенко І.В. Хвороба Мойя Мойя, особливості встановлення діагностичних критеріїв\\ Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної конференції «Актуальгі проблеми розвитку світової науки» Київ 2016 – С.87- 91.
Олексюк-Нехамес А.Г. Симканич Н.Д. Нейрофізіологічні основи тремору \\ Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної конференції «Актуальгі проблеми розвитку світової науки» Київ 2016 – С.92- 94.