Кафедра клінічних (терапевтичних) дисциплін (випускова для спеціальності 223 Медсестринтсво спеціалізації Сестринська справа).

 

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAE0F4E5E4F0E020E4EBFF20F1E0E

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ

ОлексюкНехамес Алла Григорівна, завідувач кафедрою
викладач вищої категорії, кандидат медичних наук

автор 105 публікацій, 1 патенту, 4 інформлистів

 

 

 

Штат кафедри:

kaf nexames

Жубрид Марія Теодорівна, секретар кафедри, викладач вищої категорії

канд.наук з держ.управління, Дуб Наталія Євстахіївна, викладач -методист

Доцент, канд.мед.наук. Зайченко Олександр Ілліч,

завуч кафедри Шуляр Ірина Антонівна викладач-методист

Бялий Андрій Олександрович, викладач вищої категорії

Безкоровайна Уляна Юріївна кандидат з державного управління (доктор філософії) викладач-методист

Гуменчук Ірина Олегівна,

Дацко Лідія Павлівна, викладач методист

Кузьменко Ольга Василівна,

Костерева Наталія Василівна

Симканич Наталія Дмитрівна,

Музика Оксана Іванівна,

Тверда Ірина Іванівна, викладач вищої категорії

Неділько Роксолана Володимирівна кандидат з державного управління (доктор філософії) викладач методист

Назар Наталія Степанівна,

Шавала Ольга Теофілівна, викладач вищої категорії

Яремчук Оксана Василівна

Байдала Ольга Дмитрівна викладач методист

Білобривка Вікторія Юріївна

Навчальні дисципліни:

«Основи медсестринства»
«Внутрішня медицина»
«Фармакологія з медичною рецептурою«
«Клінічна фармакологія з токсикологією»
«Медсестринство в психіатрії наркології»
«Медсестринство в сімейній медицині» для інвалідів І ІІ груп з вадами зору
«Медсестринство в оториноларингології»
«Терапія та масаж при хворобах внутрішніх органів»
«Медсестринство у внутрішній медицині» «Громадськездоров’ятагромадськемедсестринство»
«Менеджмент та лідерство в медсестринстві» «Медсестринство в сімейній медицині»
«Медсестринство у внутрішній медицині»
«Дерматологія та венерологія з результатами дослідження» «Основи отоларингології»
«Медсестринство у внутрішній медицині»
«Внутрішня медицина»
«Медична та соціальна реабілітація»
«Медсестринство в геронтології і геріартрії та паліативній медицині»
«Медична та соціальна реабілітація»
«Клінічна патологія»
«Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка»

Навчально-методична робота:

Основні напрямки наукової та методологічної роботи кафедри:
1.Поглиблення якості педагогічного процесу у викладанні етапів медсестринського процесу в залежності від клінічної дисципліни
2.Удосконалення наукового пошуку та використання нових педігогічних підходів для покращення педагогічного процесу при викладанні різних дисциплін у клінічному медсестринстві

Методичні рекомендації:

к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. методичні рекомендації з дисципліни «Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка» 223 Медсестринтсво Другий (магістерський) рівень спеціалізації сестринська справа з розділів «Клініко-фармакологічна характеристика ліків, що діють переважно на ЦНС та засоби для наркозу». «Клініко-фармакологічна характеристика ліків, що діють на аферентний та еферентний відділ периферійної нервової системи», «Клініко-фармакологічна характеристика нейролептичних, транквілізуючих, седативних засобів, нормотимічних препаратів, антидепресантів, психомоторні стимуляторів.»

Методичні рекомендації Жубрид М.Т. . Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності “Сестринська справа”Модуль 5 «Ведення пацієнтів при патології органів травного каналу»Тема: Медсестринська тактика при захворюваннях жовчного міхура, жовчовивідних шляхів.
Методичні рекомендації складаються з таких розділів:Зміст теми, завдання для самостійної роботи, хід виконання роботи, контрольні запитання, тести, ситуаційні задачі, використана література.

Методичні рекомендації Шавала О.Т , Дацко Л.П. . методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни « Медсестринство у внутрішній медицині » Тема Субєктивний та об ективний методи обстеження пацієнта медичною сестрою Тема:» Інструментальні методи обстеження. Роль медсестри у їх проведенні» , «Лабораторні методи обстеження. Роль медсестри у їх проведенні» для студентів спеціальності 5.12010112 Сестринська справа

Викладач Яремчук О.В. методичні рекомендації для самостійної поза аудиторної самостійної роботи «МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ» для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” (вечірня форма навчання) Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ»для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”І рівень акредитації (денна форма навчання)

к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. лекції : електронна версія на сайті з дисциплін «Клінічна фармакологія з токсикологією» , «Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка» «Медсестринтсво у психіатрії та наркології» (тексти конспектів) на сайті:https://sites.google.com/site/lekciiepofarmakologiie/home/lekcia-klinicna-farmakologia-psihotropnih-zasobiv-klasifikacia для дисциплін, «Медсестринство в психіатрії та наркології», автор: к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.

Наукова робота: НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ:

«Особливості терапевтичного клінічного обґрунтування при різних захворюваннях і роль медсестринського процесу у клініці внутрішніх хвороб»

Виконання науково-методичної теми кафедри здійснюється завдяки науковим публікаціям викладачів кафедри, науковій роботі, доповідям, які досліджують дану тему і в результаті досліджень, аналізу та обґрунтування вивчають проблеми терапевтичного клінічного обґрунтування при різних захворюваннях і роль медсестринського процесу у клініці внутрішніх хвороб. Викладачі кафедри готують студентів для проведення науково-дослідної роботи, формують клінічне мислення на заняттях у студентських гуртках, доповідають на конференціях, публікують тезиси і публікації.

Захищені кандидатські дисертації у грудні 2018 року, присвоєно звання кандидата наук з державного управління –березень2019 року.

Безкоровайна У.Ю.  « Удосконалення механізмів державного регулювання надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги середнім медичним персоналом».
Неділько Р. В. : «Удосконалення механізмів державного управління системою освіти середнього медичного персоналу України».
Публікації викладачів кафедри:

Iryna Berezovska, Mariya Shehedyn, Natalya Dub, Vsevolod Kachmar, Lyubov Gasyuk, Ulyana Chernyaha Hospital Information System as an Instructional Tool in Undergraduate Nursing Education // Sociedade Portuguesa de Fisica // Conference HSCI´2017, HSCI2017

Олексюк-Нехамес А.Г. Роль реабілітаційних методик для терапії пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами \\Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції \ 20 жовтня 2017 р. – Львів.- С 286-291.

Олексюк-Нехамес А.Г. Шуляр І.А. Особливості протікання рефлекторних синдромів \\Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення здоровя нації та здоровя особистості як пріоритетна функція держави»- Одеса 18-19 січня 2019 – С.73- 78

Олексюк-Нехамес А.Г. Аналіз нейрофізіологічних основ механізму дії методу рефлексотерапії \\Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна медицина: Актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку. – 11-12 серпня 2017 р. Одеса.- С. 73-79.

Олексюк-Нехамес А.Г. Костерева Н.В. Особливості протікання клінічних проявів син копальних станів \\Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення здоровя нації та здоровя особистості як пріоритетна функція держави»- Одеса 18-19 січня- 2019 – С.79- 82

Олексюк-Нехамес А.Г Жубрид .М.Т. Значення медикаментозної терапії у пацієнтів з вторинними дорсопатіями на фоні міофасціального синдрому \\Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» Дніпро 8-9 лютого 2019 р.с 34 -38

Олексюк-Нехамес А.Г. Білобривка В.Ю. Нейрофізіологічна діагностика рефлекторної симпатичної дистрофії \\Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції \\м. Дніпро – 2018 р – С.61-64.

Олексюк-Нехамес А.Г. Гуменчук І.О. Диференційна нейрофізіологічна діагностика та особливості протікання гіпертонічних гіпотонічних міоплегічних приступів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції м.Дніпро – листопад 2018 р – С.65-69.

Байдала О.Д.,ДоценкоВ.Ю. Профілактика цукрового діабету: актуальність проблеми. /Байдала О.Д., ДоценкоВ.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція. – 2018 р. – Львів

Сергій Горбік, Олексюк-Нехамес Алла \\Проблема визначення моменту смерті у християнстві моральному вимірі з точки зору сучасних лікарів – \\Психологічні виміри культури економіки управлінні: науковий журнал\\: Випуск 16 – 2019 р.- с.27-35

Олексюк-Нехамес А.Г. Жубрид М.Т. Особливості фармакотерапевтичної дії органія та альфа-ліпоєвої кислоти при поліневропатіях.\\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» \\том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет – 2018 р– с.220-221

Олексюк-Нехамес А.Г. Гуменчук І.О. Аналіз фармакотерапевтичної дії теноксикаму для терапії наслідків доросопатій по типу вториних уражень периферичної нервової системи \\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».- Том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет – 2018 – с.218-219.

Олексюк-Нехамес А.Г. Шавала О.Т. Нейрофізіологічний і фармакологічний аналіз ефективності когніфену при терапії гострих судинних катастроф.\\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет – 2018 – с.222-223.

Олексюк-Нехамес А.Г. Симканич Н.Д. Аналіз терапії та особливості лікувальної тактики неврологічних наслідків при остеопорозі з залученням сінарти\\ збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук», – 2018 – м. Дніпро- С.77-80

Олексюк-Нехамес А.Г. Шуляр І.А.\\ Нейрофізіологічний аналіз ролі міорелаксантів в лікуванні міофасціального синдрому.Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук», – 2018 – м. Дніпро- С.81-82.

Безкоровайна У.Ю. Проблема подолання синдрому професійного вигорання у мотиваційному механізмі державного управління у медичній сфері України [Електронний ресурс] / У.Ю.Безкоровайна, З.О. Надюк, Р.В. Неділько // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – №2(54). – С. 6-8. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-2/doc/1/01.pdf Особистий внесок: запропоновано алгоритм розробки Програми протидії синдрому професійного вигорання.

Безкоровайна У.Ю. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення реформування національної системи охорони здоров`я / У.Ю. Безкоровайна // Право та державне управління, 2018. – №2(31). – Т. 2. – С. 43-48. – Режим доступу: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2018/tom_2/9.pdf

Безкоровайна У.Ю. Проблема подолання синдрому професійного вигорання у мотиваційному механізмі державного управління у медичній сфері України [Електронний ресурс] / У.Ю.Безкоровайна, З.О. Надюк, Р.В. Неділько // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – №2(54). – С. 6-8. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-2/doc/1/01.pdf Особистий внесок: запропоновано алгоритм розробки Програми протидії синдрому професійного вигорання.

Безкоровайна У.Ю. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення реформування національної системи охорони здоров`я / У.Ю. Безкоровайна // Право та державне управління, 2018. – №2(31). – Т. 2. – С. 43-48. – Режим доступу: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2018/tom_2/9.pdf

Байдала О.Д. Синиця С.В. \\Хлібні одиниці при цукровому діабеті .Медична наука та практика XXI століття збірник матеріалів міжнародної науковопрактиної конференції .Київська медичний науковий центр. 2019 м.Київ с.20-23.

Координати:

0677452596, 0938437685
Електронна пошта для листування: olekalla@gmail.com