Кафедра суспільних та природничих дисциплін

rutarРутар Степан Михайлович – завідувач кафедрою, кандидат філософських наук, доцент. Співавтор 9 видань навчального посібника «Політологія» та 2 видань навчального посібника « Політико-правові системи світу». Автор низки публікацій з питань філософського,соціологічного та політологічного аналізу посткомуністичних трансформацій країн Центральної Європи та України. Викладач таких дисциплін як філософія, основи філософських знань та соціологія медицини.

Штат кафедри:

kaf-rutar

Кость Микола Михайлович – канд.наук з фіз. виховання та спорту, фізичне виховання
Яворська Жанна Броніславівна – кандидат економічних наук, економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг, основи менеджменту та маркетингу в стоматології
Ганич Іван Миколайович – основи економічної теорії
Куцір Марія Олегівна – історія України
Готь Ірина Валеріївна – Ріст та розвиток людини
Вербова Тетяна Рафаелівна – Фармакологія та медична рецептура, Основи фармакології
Партика Уляна Богданівна – Фармакологія та медична рецептура, Основи фармакології та медична рецептура
Проць Тетяна Андріївна – Фізичне виховання
Зелінський Андрій Віталійович – Фізичне виховання
Душняк Андрій Володимирович – Фізичне виховання
Дяченко Леся Богданівна – Фізичне виховання
Лопушинський Михайло Іванович – Фізичне виховання
Кравцов Леонід Вікторович – Фізичне виховання
Шумелда Василь Маркович – Фізичне виховання

Сумісники (за згодою): Сушко Ольга Олександрівна – Основи біологічної фізики та медична апаратура

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

“Філософія”
«Основи філософських знань»
“Соціологія медицини”
’’Економіка охорони здоров’я.Маркетинг медичних послуг”
“Основи економічної теорії”
“Історія України”
“Ріст та розвиток людини”
“Фармакологія та медична рецептура.Основи фармакології”
“Фізичне виховання”
“Основи біологічної фізики та медичної апаратури”

Наукова тема кафедри:

Актуальні проблеми запровадження інтерактивних та інноваційних технологій в процесі викладання філософії та інших гуманітарних наук.
Завдання перед кафедрою по модернізації педагогічного процесу:
брати участь з студентами в круглих столах, конференціях з питань реформування системи охорони здоров’я
брати участь з студентами у наукових конференціях з питань філософського аналізу трансформаційного процесу сучасного українського суспільства
широко використовувати найбільш інтерактивні форми навчання у вигляді презинтаціїй зі слайдами, дебатів та комп’ютерного тестування.

 

Яворська Ж.Б. Шляхи кращої організації первинної медико – санітарної допомоги. Первинна медична допомога в Україні : кращі практики сімейної медицини : Зб. робіт сучасн. наук. – практ. конф. з міжнар. участю, м.Київ, 7-8 червня 2017 р. – с. 112 -114.

13.Яворська Ж.Б. Віра та релігія як ціннісні основи медицини. ХVІ З`їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (Кам`янець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 року): матеріали., -Одеса : Видавництво Бартенєва, 2017. – с. 134-136.