Практичне навчання

Практичне навчання студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського» проводиться відповідно до чинних нормативних документів (Закон України «Про вищу освіту” від 13.03.2016 р., Наказ МОЗ України №690 від 07.12.2005 р. «Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації») та направлене на більш ефективне проведення практичних занять у закладах охорони здоров'я міста відповідно до їх тематики. Практичні заняття в Інституті проводяться таким чином, щоб кожному студентові надати робоче місце, забезпечити його предметами догляду за хворими, діагностичною та лікувальною апаратурою.

В Академія на даний час є:

 • 11 кабінетів,
 • 29 лабораторій,
 • 28 навчальних кімнат на базах закладів охорони здоров'я.

З метою формування професійних навичок та вмінь, створені умови для практичного тренінгу в лабораторіях доклінічної практики з догляду за пацієнтами та медичної маніпуляційної техніки, внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства і гінекології, фізіотерапії, вузьких дисциплін. Окрім того, функціонують кабінети дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки (історії України та філософії, іноземної мови, ділового мовлення) та природничо-наукової підготовки (лабораторії гігієни з основами екології, фармакології, кабінети анатомії, медичної генетики, латинської мови з медичною термінологією, медичної інформатики).

prakt2 prakt3 prakt4 prakt5

 

Практичні заняття на базах закладів охорони здоров'я проводяться у навчальних кімнатах, біля ліжка пацієнта, у процедурних чи маніпуляційних кімнатах, різних лабораторіях  тощо. Викладачі створюють для студентів оптимальні умови для навчання, які максимально наближені до умов майбутньої професійної діяльності. Відповідно до тематики практичного заняття, студенти займаються в певному лікувально-профілактичному закладі, де, окрім поглибленого вивчення матеріалу, надають посильну допомогу медичному персоналу та здійснюють догляд за пацієнтами.

Під час проведення виробничої і переддипломної практик студенти-практиканти повністю освоюють всі особливості майбутньої професії, послідовно, крок за кроком, самостійно виконують медичні маніпуляції, лабораторні дослідження тощо, керуючись стандартами практичної підготовки фахівців. Використовуючи потужну клінічну базу для практичного навчання, студенти мають чудову можливість вивчати дисципліни циклу професійної та практичної підготовки безпосередньо біля ліжка хворого, ознайомлюватися з новими діагностичними технологіями та сучасними методами лікування пацієнтів. Це дає можливість максимально наблизити навчальний процес до умов, у яких випускникам доведеться працювати по завершенню навчання.

Усі практичні заняття на базах закладів охорони здоров'я проводяться згідно:

 •  Наказу департаменту охорони здоров’я «Про затвердження баз для проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського»  №822 від 29.10.2015 р. на період 2015-2020 рр.» (закріплено 33 обласних, міських та 27 районних лікарень).
 • Договору про співпрацю з Державною установою «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»
 • Договору про співпрацю із Львівським відокремленим підрозділом Державної установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України» від 01.09.2016 року, терміном на 3 роки.

На даний час на клінічних базах функціонують 28 навчальних кімнат, в яких створені необхідні умови для:

 • проведення практичних занять,
 • відпрацювання практичних навиків та елементів догляду за пацієнтами тощо.

За останні роки із практичними базами Академія укладає:

 • Договори про співпрацю
 • Договори про відшкодування вартості комунальних послуг
 • Договори оренди практичних баз (КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Комунальна міська дитяча лікарня, КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер», Комунальна 4-та міська поліклініка, ЛВПДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України», МП «Гай» та інші)

Оплата за проходження виробничої та переддипломної практик складається:

 • Угода про проведення практики (згідно форми 384)
 • Розрахунок вартості практичних занять
 • Додаток до угоди про відшкодування вартості комунальних послуг
 • Акт про прийняття – передачі виконаних робіт

Підсумком якості підготовки спеціалістів є проведення конкурсів «Кращий за професією» на випускних курсах, перед відправленням студентів на переддипломну практику. Для участі в суддівстві конкурсів запрошуємо головних медичних сестер відповідних спеціальностей.

Однієї з форм підвищення рівня своєї професійної майстерності є робота у наукових студентських товариствах; участь в наукових дослідженнях відкриває у студентів:

 • нові знання,
 • розкриває творчі здібності,
 • професійні якості майбутнього фахівця,
 • породжує творчий підхід до організації своєї роботи.

Керівники наукових студентських товариств розробляють:

 •  Тематику пошукової та дослідницької роботи
 • Спрямовують діяльність студентів на опрацювання рекомендованої літератури
 • Проводять консультації
 • Допомагають узагальнити і систематизувати отримані результати

Дієвою формою інтеграції співпраці Інституту із закладами охорони здоров'я. Довершення практичних знань викладачів-клініцистів, студентів старших курсів, відбувається на науково-пошукових конференціях. У роботі конференцій беруть участь провідні спеціалісти в галузі охорони здоров’я, лікарі практики, медичні сестри.

Колектив Академії приймає активну участь в проведенні масових акцій з профілактики захворювань у Львівській області:

Високою оцінкою роботи нашого закладу є хороші відгуки керівників закладів охорони здоров’я, головних медсестер, старших медсестер відділень про наших студентів-практикантів та випускників Академії.