Практичне навчання

Практика студентів є навчальною, виробничою та переддипломною.
Навчальна практика проводиться в кабінетах та лабораторіях навчального закладу та навчальних кімнатах, розташованих у закладах охорони здоров’я міста.
В інституті на даний час є:
11 кабінетів,
29 лабораторій
31 навчальна кімната на базах ЗОЗ.

gig

 

gig3

gin

ped