ЛЬВІВСЬКА ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКА ШКОЛА (1939-1954 РР.)

Восени 1939 р. відбувалася реорганізація навчальних закладів м.Львова.

Львівська фельдшерсько-акушерська школа, яка була створена у грудні 1939 р. на базі Львівської державної акушерської школи, діяла за принципом спадкоємництва, і це благотворно впливало на якість навчально-наукового процесу. У цьому заслуга насамперед директора школи, доктора медицини, доцента акушерства медичного факультету Львівського університету Станіслава Мончевського. Впродовж двадцяти років (1921-1941 рр.) він самовіддано трудився у галузі акушерства і гінекології. Десять років (1930-1939 рр.) керував державною акушерською школою у Львові і два роки (1939-1941 рр.) – Львівською фельдшерсько-акушерською школою.

Заняття у Львівській фельдшерсько-акушерській школі розпочалися в січні 1940 р. Вона мала такі профілі: фельдшерський і акушерський (трирічні) та медсестринський (дворічний). Всього у школі навчалося 109 осіб. У червні 1941 р. відбувся перший випуск акушерської групи, яка почала навчання ще до возз’єднання.

Війна перервала діяльність школи. Фашистські недолюдки сіяли смерть і страх на землях Західної України. 4 липня 1941 р. після жорстоких катувань гестапівці на пагорбах, що на вулиці Вулецькій (нині вулиця Сахарова), розстріляли двадцять відомих вчених і діячів культури, в тому числі директора фельдшерсько-акушерської школи Станіслава Мончевського та колишнього її директора професора Адама Соловія.

Свою діяльність школа відновила після вигнання гітлерівських окупантів зі Львова у серпні 1944 р. До березня 1945 р. школу очолював доктор медицини Я.В.Бачинський, потім півроку нею керував завуч Р.Ю.Сливка.

З метою підготовки більш кваліфікованих фельдшерів і акушерок ці відділення з 1948/1949 навчального року перейшли з трирічного на чотирирічний термін навчання, їх об’єднали в одне відділення – фельдшерсько-акушерське. Його випускники діставали звання фельдшер-акушер.

У 1953/1954 навчальному році у Львівській фельдшерсько-акушерській школі, як і в інших середніх медичних навчальних закладах України, було відкрито вечірнє відділення для підготовки медсестер без відриву від виробництва із числа осіб, що мали загальноосвітню підготовку не нижче семи класів. Термін навчання – три роки. Для осіб же, які закінчили курси по підготовці медичного персоналу або які мали не менше як трирічний стаж роботи за спеціальністю, – з терміном навчання два роки.

Авторитет Львівської фельдшерсько-акушерської школи неухильно зростав. Вона з кожним роком утверджувалася на шляху свого повнокровного розвитку.

Директором Львівської фельдшерсько-акушерської школи з лютого 1945 р. працювала Айкуї Дубашидзе (1907-1967 рр.), вірменка за національністю, учасниця Великої Вітчизняної війни, яка мала звання майора медичної служби. Вона продовжувала працювати і після перейменування цієї школи у Львівське медичне училище до 1967 р.