ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ (1993-1998 РР.)

У великій родині медичних навчальних закладів в Україні (їх приблизно 110) з’явився коледж. Саме такого статусу – статусу медичного коледжу з правом здійснення освітньої діяльності за І-ІІ освітньо-кваліфікаційними рівнями (з підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів), надано Львівському медичному училищу рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 24 березня 1993 р. Тим самим гідно оцінено внесок училища у справу підготовки висококваліфікованих медичних працівників середньої ланки, його відчутну допомогу іншим училищам, зокрема західного регіону, у поліпшенні навчально-методичної роботи, враховано також наявність відповідної матеріально-технічної бази та висококваліфікований педагогічний колектив.

Діяльність за І освітньо-кваліфікаційним рівнем – це 2- або 2,5-річна підготовка медичних фахівців за навчальними планами, передбаченими для молодших спеціалістів.

Діяльність за II освітньо-кваліфікаційним рівнем – це чотирирічна, на базі 11 класів, підготовка бакалаврів медицини за навчальними планами для бакалаврів.

Коледж акредитований Державною акредитаційною комісією України і проводив підготовку фахівців з наступних спеціальностей та кваліфікацій І рівня:

– «Сестринська справа»;
– «Лабораторна діагностика»;
– «Акушерська справа»;
– «Медико-профілактична справа»;
– «Стоматологія ортопедична».

Починаючи з 1993 року в коледжі розпочата підготовка бакалаврів медицини за ІІ рівнем з наступних спеціальностей:

– «Сестринська справа»;
– «Лабораторна діагностика» (денна та вечірня форми навчання);
– 1994-1997 рр. – «Стоматологія» (помічник лікаря-стоматолога – бакалавр медицини).

Особливим досягненням колектив коледжу вважає розробку пакета навчально-медичних документів та одержання права на підготовку медичних сестер-бакалаврів з дипломованих медичних сестер без відриву від основної праці, тобто з неповним навчальним днем. Така форма вперше започаткована в коледжі і викликала велику зацікавленість серед медичних сестер лікувально-профілактичних установ Львова, і в першу чергу, головних та старших медичних сестер.
Починаючи з 1993 р., в коледжі введено в дію положення «Про модульно-рейтингову оцінку знань студентів». Згідно з даним положенням, оцінювання студентів з усіх дисциплін проводиться за 100-бальною системою. У кінці семестру визначається середнє арифметичне зі суми балів і оцінка студента, яка є основою для:
– визначення розміру стипендій;
– призначення іменних стипендій;
– переводу студентів з платного навчання на безплатне;
– зменшення розміру оплати студентам-контрактникам;
– першочергового скерування на роботу, або для продовження освіти в медуніверситеті.
В коледжі запроваджено дві іменні стипендії – стипендія імені Андрея Крупинського та стипендія імені Олени Степанівни. З 1994 р. коледжу виділено стипендію Президента України, а з 1996 року – стипендію Верховної Ради України.
Велика увага в коледжі приділяється викладанню іноземної мови. Працює лінгафонний клас на 24 робочих місця. Кабінет іноземних мов постійно поповнюється медичною літературою, яку коледж отримує з навчальних закладів Канади та США. Широко впроваджується комп’ютерна техніка. Функціонує комп’ютерний клас на 16 посадочних місць. Є в наявності навчальні та контролюючі програми. Більшість викладацького складу освоїли роботу з комп’ютерами.

Відповідно до концепції про ступеневу медичну освіту в 1995 році заключено договір з низкою середніх шкіл м.Львова та районів області про підготовку учнів в спеціально створених медико-біологічних класах. Заняття в цих класах проводяться за спеціально розробленими навчальними планами, в які включено поглиблене вивчення хімії, біології, а також викладачами коледжу читаються такі дисципліни, як історія медицини, основи мікробіології, перша медична допомога, догляд за хворими. Кращі випускники цих шкіл мають пільги при поступленні в коледж.