Ліцензований обсяг та кількість місць державного замовлення

 

Ліцензований обсяг та кількість місць державного замовлення (2018 р.)

 

№ з/п Спеціальність Спеціалізація Ліцензо-

ваний

обсяг

За кошти місцевого бюджету
(регіональне замовлення)
Рівень здобуття освіти (кваліфікація) Форма навчання З якого рівня

освіти

1 223 Медсестринство Медсестринство 25 10 Магістр,

сестра медична

денна на базі освітнього ступеня бакалавр
2 223 Медсестринство Медсестринство 30 10 Бакалавр,

сестра медична

денна на основі повної загальної середньої освіти
3 223 Медсестринство Медсестринство 30 20 Бакалавр,

сестра медична

денна на базі ОКР молодший спеціаліст
4 223 Медсестринство Медсестринство 60 15 Бакалавр,

сестра медична

вечірня на базі ОКР молодший спеціаліст
5 224 Технології медичної діагностики та лікування  

Лабораторна діагностика

 

 

 

30

 

10 Бакалавр,

лаборант(медицина)

денна на основі повної загальної середньої освіти
6 224 Технології медичної діагностики та лікування Лабораторна діагностика 10 Бакалавр,

лаборант(медицина)

денна на базі ОКР молодший спеціаліст
 

7

223 Медсестринство Сестринська справа 220 80 молодший спеціаліст,

сестра медична

денна на основі повної загальної середньої освіти
8 223 Медсестринство Сестринська справа 80 10 молодший спеціаліст,

сестра медична

вечірня на основі повної загальної середньої освіти
9 224 Технології медичної діагностики та лікування  

Лабораторна діагностика

50 16 молодший спеціаліст,

лаборант(медицина)

денна на основі повної загальної середньої освіти
11 223 Медсестринство Акушерська справа 30 15 молодший спеціаліст,

акушерка

денна на основі повної загальної середньої освіти
12 223 Медсестринство Медико-профілактична справа 30 молодший спеціаліст,

фельдшер санітарний

денна на основі повної загальної середньої освіти
13 221 Стоматологія Стоматологія

 

30 10 молодший спеціаліст,

гігієніст зубний

 

денна на основі повної загальної середньої освіти
14 221 Стоматологія Стоматологія ортопедична 30 5 молодший спеціаліст,

технік зубний

денна на основі повної загальної середньої освіти
  Всього:   645 211