Виховна робота

yurustovska

Виховною роботою  керує проректор, заслужений працівник  освіти України, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Юристовська Наталія Ярославівна

 

Головною стратегічною метою виховної роботи у Львівському інституті медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського є виховання особистості спеціаліста-професіонала, якому притаманні глибокі знання в галузі медико-теоретичних, клінічних та спеціальних дисциплін, різнобічна культура, християнські етичні засади, усвідомлення національно-державних і людських пріоритетів зі стійкими моральними та правовими засадами, конкурентноспроможного та ініціативного фахівця-медика, громадянина української держави для розвитку його інтегративних якостей, високого професіоналізму, моральної вихованості, громадянської, правової, трудової, господарсько-економічної, комунікативної, естетичної, екологічної культури, культури сім’янина.

Основними цілями та завданнями у вихованні національно свідомого громадянина України, висококваліфікованого, конкурентноспроможного та ініціативного фахівця-медика зі стійкими моральними і правовими засадами є:

 

 • утвердження у майбутніх медиків національної свідомості, гідності, патріотизму;
 • виховання у студентів правової культури та відповідальності, поваги до державної символіки, Конституції України;
 • виховання культури поведінки студентів у сім’ї, колективах лікарень і з пацієнтами;
 • підготовка високопрофесійного медика з моральними засадами та трудовою активністю;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: справедливості, доброти, толерантності, працелюбності, милосердя та інших чеснот фахівця-медика;
 • формування у студентів мовної культури, удосконалення знань з української мови;
 • виховання у студентів поваги до батьків, жінки-матері, до культури та історії рідного народу;
 • створення студентам умов для опанування надбаннями національної та світової культури;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів студентів;
 • формування художньо-естетичної освіченості та вихованості студента-медика;
 • розвиток гендерної політики;
 • формування почуття господаря і господарської відповідальності, ініціативи, підготовка студентів до життя в умовах ринкових відносин.

 

Напрями виховної роботи:

 •  глибоке оволодіння студентами професійними знаннями, уміннями і навичками, психологічна підготовка їх до праці за майбутньою спеціальністю;
 • участь студентів у різноманітних суспільно-корисних заходах;
 • розвиток суспільної активності студентів, участь у громадському житті навчального закладу;
 • просвітницько-пізнавальна робота та інформування студентів;
 • культурно-масова робота з метою формування духовності, художньо-естетичного смаку і культури особистості майбутнього медика;
 • участь студентів у науковій творчості та самодіяльному мистецтві;
 • спортивно-оздоровча діяльність і фізичне загартування студентів;
 • організація культурного відпочинку студентів.

Система виховної роботи складається з двох основних підсистем: змістової та функціонально-процесуальної.

Змістова підсистема – це алгоритм стратегічно-тактичних принципів, яка складається із стратегічної мети, конкретизованих цілей та завдань, основних напрямів та змісту виховної роботи.

Основою функціонально-процесуальної підсистеми виховної роботи Інституту є навчальна та позааудиторна діяльність студентів.

Системні організаційно-педагогічні форми навчання (лекції, семінарські та практичні заняття) та позааудиторної роботи (клуби, лекторії, гуртки, секції) разом утворюють комплекс системних форм виховної роботи.

Виховний процес ведеться відповідно до перспективних планів виховної роботи та планів роботи структурних підрозділів:

 •  Ради виховної роботи;
 • Ради пропаганди правових знань та профілактики правопорушень;
 • методичного об’єднання керівників академічних груп;
 • студентських об’єднань (гуртків, клубів, шкіл, лекторіїв, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій).

Для самопізнання, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження кожного студента в Інституті діють чотири студентських об’єднання: «Моя земля – Україна», «Позиція», «Медицина – мій фах» та «Діалог поколінь». У структуру кожного входять:

 • «Моя земля – Україна»
 • клуб «Берегиня» (керівник Германович Г.О.);
 • лекторій «З історії рідного краю» (керівник Гончаров М.П.);
 • «Школа народознавства» (керівник Байдала О.Д.).

 

«Позиція»

 •  лекторій «Політика і час» (керівник Хміляр І.Р.);
 • правовий лекторій (керівник Климків Р.І.);
 • спортивне об’єднання «За здоровий спосіб життя»,
 • клуб туризму та мандрівок (керівник Зелінський А.В.).

 

«Медицина – мій фах»

 • музей та школа народної медицини українців

(керівник Неділько Р.В.);

 • музей історії медицини та медсестринства

(керівник Пукаляк Л.Т.);

 • лекторська організація «Молода просвіта»

(керівник Клонцак О.І.).

Предметні гуртки: терапевтичний, педіатричний, хірургічний, стоматологічний, лабораторної справи, екологічний, «Милосердя», морфологічний, акушерства та гінекології.

«Діалог поколінь»

 • арт-клуб «Львів – європейське місто»

(керівник Семененко О.Я.);

 • лекторій «Зі скарбниці українського мистецтва»

(керівник Голод О.О.);

 • лекторій «Поетичне відлуння» (керівник Дзеса Д.О.);
 • гуртки художньої самодіяльності: хор, вокальний ансамбль, танцювальний ансамбль.

Учасники вищевказаних студентських об’єднань та предметних гуртків упродовж навчального року замаються науково-пошуковою роботою, науковими дослідженнями, результати яких висвітлюються на науково-пошукових конференціях, які щорічно проводяться в кінці навчального року.