Оголошення про прийом

ВНКЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА ТА ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ ім. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО»

здійснює підготовку фахівців за регіональним замовленням та контрактом

Навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів)

для здобуття ступеня бакалавра:

 • спеціальність 224Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація «Лабораторна діагностика», денна форма навчання, термін підготовки 4 роки;
 • спеціальність 223Медсестринство, спеціалізація «Сестринська справа», денна форма навчання, термін підготовки 4роки.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність 223 Медсестринство   за спеціалізаціями:

 • «Акушерська справа» денна форма навчання, термін підготовки 2 р.5міс.
 • «Сестринська справа»: денна форма навчання – термін підготовки 3 р.,

вечірня форма навчання – термін підготовки 3 р.5 міс.

 • «Медико-профілактична справа» денна форма навчання, термін підготовки 2 р.5 міс.

Спеціальність 221Стоматологія за спеціалізаціями:

 • «Стоматологія ортопедична» денна форма навчання, термін підготовки 2 р.
 • «Стоматологія», денна форма навчання, термін підготовки 3 р.

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування за спеціалізаціями:

 • «Лабораторна діагностика», денна форма навчання, термін підготовки 2 р.

Прийом заяв та документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста починається 12 липня.

 • Прийом заяв та документів закінчується: 01 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;
 • 08 серпня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • творчі конкурси проводяться з 28 липня до 07 серпня;
 • вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;
 • співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня.

Навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

для здобуття ступеня бакалавра

Спеціальність 223 Медсестринство

 • для випускників спеціальності «Сестринська справа», починаючи з    2009 року випуску:

денна форма навчання – термін підготовки 1 рік;

вечірня форма навчання – термін підготовки 1 рік 3 міс.

для випускників спеціальності «Сестринська справа»( до 2009 року випуску), «Акушерська справа» та «Лікувальна справа» (будь-яких років випуску) – вечірня форма навчання, термін підготовки 2р.4 міс. На вечірній формі навчання здійснюється на умовах контракту.

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

 • для випускників спеціальностей «Лабораторна діагностика» та «Медико- профілактична справа»: денна форма навчання, термін підготовки 2 роки.

Навчання на базі освітнього рівня бакалавр для здобуття ступеня магістр

Спеціальність 223 Медсестринство для випускників спеціальності «Сестринська справа» освітнього рівня бакалавр, денна форма навчання – термін підготовки 2 роки;

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра та магістра починається 12 липня;

 • прийом заяв та документів закінчується: 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; 24 липня які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст , ступеня бакалавр;
 • фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ступеня бакалавр;
 • вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно;
 • співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

Інститут приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому. Прийом здійснюється за результатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 років з конкурсних предметів    (біологія, хімія) або успішного проходження додаткових вступних випробувань (біологія, хімія). Для даної категорії осіб навчання здійснюється на умовах контракту.

Інститут приймає на навчання осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати фахового вступного випробування з основ загального догляду за хворими.

До заяви додаються копії : документа про освіту з додатком, паспорта, ідентифікаційного номера, сертифіката ЗНО 2016, 2017 та 2018 рр., 4 фотокартки 3х4, медична довідка ф.086-о. При поданні копій обов’язковим є представлення оригіналів. Копії документів завіряються Приймальною комісією.

Для вступу на навчання в Інститут на базі 11 класів потрібні сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 рр..

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ :

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»:

Назва спеціалізації Конкурсні предмети (сертифікати ЗНО) Мін. к-сть балів
«Сестринська справа»

«Акушерська справа»

«Медико-профілактична справа»

«Лабораторна діагностика»

1.Українська мова та література

2.Біологія,хімія або історія України(на вибір)

100

 

100

«Стоматологія ортопедична»

 

«Стоматологія»

 

1.Українська мова та література

2.Творчий конкурс: ліплення (різьблення)

1.Українська мова та література

2.Творчий конкурс: ліплення

100

110

100

110

Середній бал атестата в 200-бальній шкалі.

Ступінь бакалавра

Для осіб на базі повної загальної середньої освіти ( 11 класів):

Назва спеціальності Конкурсні предмети(сертифікати ЗНО) Мін. к-сть балів Коефіцієнт
223 Медсестринство

 

 

224 Технології медичної діагностики та лікування

1.Українська мова та література

2.Біологія

3.Хімія, або математика(на вибір)

1.Українська мова та література

2.Біологія

3.Фізика, або іноземна мова(на вибір)

100

100

100

100

100

100

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

Вага середнього бала атестата – 10% ( коефіцієнт 0,1)

Для осіб на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступ на бакалаврат здійснюється за результатами співбесіди з профільних дисциплін

Спеціальність 223 Медсестринство

 • для випускників спеціальності «Сестринська справа», починаючи з 2009 року випуску: «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в педіатрії»;
 • для випускників спеціальності «Сестринська справа» ( до 2009 року випуску), «Акушерська справа» та «Лікувальна справа ( будь-яких років випуску) : «Хірургія», «Педіатрія», «Терапія».

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

 • для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Лабораторна діагностика» співбесіда за фахом («Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень», «Клінічні лабораторні дослідження», «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень») та «Медико-профілактична справа»: співбесіда за фахом («Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна», «Eпідеміологія з медичною паразитологією»).

Для осіб на базі здобутого освітнього рівня бакалавр вступ в магістратуру за спеціальністю 223 Медсестринство здійснюється за результатами вступних іспитів:

 • іноземна мова (тестування), спеціальність «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині», «Клінічне медсестринство в хірургії», «Клінічне медсестринство в педіатрії»; (тестування).

       Вартість навчання за контрактом 2018 року буде оприлюднена на веб-сайті Інституту.    

Власного гуртожитку інститут

не має.

Стипендія надається згідно з діючим законодавством.

Адреса інституту: 79000 м. Львів,

вул. П.Дорошенка, 70

email: ldmk@ukr.net

http://www.limilm.lviv.ua

Довідки телефоном: (032)261-50-48