Бібліотека

Електронна адреса бібліотеки ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»

bibl.ldmk@gmail.com

Працівники бібліотеки

b1 Провідний бібліотекар – Дзеса Дарія Орестівна

b2

Бібліотекар – Васильків Ольга Іванівна

 

 

Основні напрямки діяльності бібліотеки

 1. Формування, використання та зберігання бібліотечного фонду відповідно до профілю Інституту та інформаційних запитів користувачів.
  2.Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників та інших категорій користувачів відповідно до їх інформаційних запитів на основі широкого доступу до фондів бібліотеки і згідно з правилам користування бібліотекою.
  3. Сприяння вихованню медичних фахівців високої кваліфікації, гармонійно розвинутих, високоморальних, свідомих свого громадського обов’язку, відкритих до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
  4. Пропагування за допомогою книг загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.
  5. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.
  6. Організація та ведення довідково-пошукового апарату з використанням, як традиційних, так і новітніх технологій.
  7. Ведення наукових досліджень з питань бібліотечної справи.
  8. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нових технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
  9. Координація діяльності бібліотеки з іншими структурними підрозділами та громадськими організаціями Інституту, співпраця та взаємодія з науковими бібліотеками інших ВНЗ та бібліотеками інших систем та відомств.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

 1. Загальні положення
  1.1. Правила користування бібліотекою ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної діагностики ім. Андрея Крупинського» (далі Бібліотека) розроблено відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.011995 р., Примірного положення Про бібліотеку вищого закладу освіти України від 06.08.2004 р. № 641, Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти України № 321 від 31.08.1998р. та Типових правил користування бібліотеками в Україні № 275 від 05.05.1999 р.
  1.2. Бібліотека – структурний підрозділ ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної діагностики ім. Андрея Крупинського», метою якого є наукове і навчально-інформаційне забезпечення користувачів.
  1.3.Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи.
  1.3.Правила користування Бібліотекою затверджує ректор Інституту.
 2. Порядок користування Бібліотекою. Умови запису
  2.1. Користуватися фондами Бібліотекою мають право:
  2.1.1. Професорсько-викладацький склад, наукові працівники, аспіранти, студенти, працівники адміністративно-господарського, навчально-виробничого, навчально-допоміжного складу Інституту.
  2.1.2. Викладачі, науковці, аспіранти та студенти інших вищих навчальних закладів обслуговуються лише в читальному залі.
  2.2. Запис користувачів до Бібліотеки:
  2.2.1. Підставою для запису студентам, професорсько-викладацькому складу, науковцями, працівникам Інституту є паспорт, студентський квиток.
  Користувач під час запису до Бібліотеки повинен ознайомитись з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у формулярі читача.
  2.3. Отримувати видання за чужим студентським заборонено.
  2.4. До 10 серпня користувачі зобов’язані повернути літературу отриману на абонементах. Користувачі, які вчасно не повернули літературу, після її повернення можуть поновити своє право користування Бібліотекою терміном через один місяць.
  3. Порядок користування фондами
  3.1. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу та інші послуги, що надаються Бібліотекою; брати участь у читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить Бібліотека.
  3.2. На абонементах література видається терміном на один місяць.
  3.3. Художня література видається в кількості до 3 одиниць зберігання на термін до 15 днів.
  3.4. Підручники та навчальні посібники у Бібліотеці видаються на семестр або навчальний рік.
  3.5. Для отримання літератури, користувач повинен подати студентський квиток, розписатися за отримання кожного видання.
  3.6. Повернення літератури засвідчує бібліотекар підписом у паперовому читацькому формулярі.
  3.7. З фондів Бібліотеки не видаються на абонементи:
  – рідкісні та цінні видання;
  – видання, опубліковані на правах рукописів (дисертації, автореферати дисертацій, дипломні роботи);
  – довідково-бібліографічні, енциклопедичні видання і довідники;
  – картографічні видання;
  – художні альбоми, фотоальбоми, видання поліграфічного мистецтва;
  – періодичні видання;
  – видання на електронних носіях, аудіо/відеоматеріали;
  – книги з автографами.
  3.8. Якщо необхідні видання та інші матеріали в Бібліотеці відсутні, користувач може скористатися послугами міжбібліотечного абонементу
  3.8.1. Право користуватися МБА мають науково-педагогічні працівники, педагогічні та наукові працівники, аспіранти, студенти Інституту.
  3.8.2. Виданнями, отриманими через МБА, читачі мають право користуватись лише у читальних залах упродовж терміну, обумовленого фондоутримувачем (не більше одного місяця).
  4. Права користувачів
  4.1. Користувачі мають право:
  – користуватися фондами Бібліотеки;
  – користуватися міжбібліотечним абонементом;
  – доступу до інформаційних ресурсів Бібліотеки;
  – подавати пропозиції у письмовій формі щодо поліпшення складу і організації фондів, довідково-інформаційного апарату Бібліотеки, умов обслуговування читачів;
  – брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.
  5. Обов’язки користувачів
  5.1. Користувачі зобов’язані:
  5.1.1. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів Бібліотеки
  5.1.2. Повертати отримані видання у встановлений термін
  5.1.3. Не виносити з приміщень Бібліотеки книги та документи без дозволу бібліотекаря.
  5.1.4. Отримавши книги та інші документи, уважно переглянути їх і у випадку виявлення дефектів негайно повідомити про це бібліотекаря. Відповідальність за пошкодження книг та документів несе користувач, який останній ними користувався.
  5.1.5. У книгах та документах не робити жодних позначень, записів тощо.
  5.1.6. Не порушувати порядку розміщення літератури у фонді відкритого доступу.
  5.1.7. Не виймати карток з каталогів і картотек, не робити на них жодних позначень.
  5.1.8. Дотримуватися тиші у читальних залах та інших приміщеннях Бібліотеки. У читальному залі не користуватись мобільними телефонами.
  5.1.9. Здавати верхній одяг до гардеробу.
  5.1.10. Не псувати бібліотечного майна.
  5.2. На час літніх канікул студенти зобов’язані здати отриману літературу.
  5.3. Вибуваючи з інституту, користувачі зобов’язані повернути до Бібліотеки всі книги і документи, підписати обхідний лист.
  5.4. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам Бібліотеки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  5.4.1. У випадку, коли користувач загубив або пошкодив видані йому документи, він зобов’язаний замінити їх іншими примірниками цих видань, рівноцінними за змістом.
  5.4.2. Вартість пошкоджених чи загублених творів друку та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.
  5.5. За порушення цих Правил користувачі позбавляються права користуватися Бібліотекою.