Відділ кадрів

Каламуняк Наталія Володимирівна – старший інспектор відділу кадрів

Литвин Тарас Миколайович – помічник директора з кадрової роботи

ЛІМІлм
333

Телефон 240-38-88

Завдання та функції:

– забезпечують інститут необхідними працівниками потрібних професій, спеціальностей i кваліфікацій згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки i ділових якостей;

– здійснюють роботу щодо оформлення документів на прийом, переведення та звільнення працівників;

– ведуть облік особового складу інституту, його підрозділів;

– вивчають ділові якості та інші індивідуальні особливості працівників з метою добору кадрів на заміщення посад;

– беруть участь у роботі з прогнозування i визначення потреби в кадрах на основі планів економного i соціального розвитку;

– систематично вивчають ділові якості та інші індивідуальні особливості працівників з метою добору кадрів на заміщення посад, які входять у номенклатуру керівника інституту, i створення резерву на висування; здійснюють контроль за його оновленням та поповненням, сприяють формуванню складу кадрів керівників з затвердженого резерву;

– беруть участь в роботі контрактної комісії, визначають коло працівників, які підлягають черговій контрактації, забезпечують підготовку необхідних документів;

– організовують своєчасне оформлення, приймання, переведення i звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами ректора, облік особового складу, видавання архівних довідок та довідок з місця праці, збереження i заповнення трудових книжок;

– забезпечують зберігання документів (трудових книжок, документів про освіту тощо);
– організовують підготовку матеріалів для одержання студентських квитків , дипломів, дублікатів цих документів.

– визначають і узагальнюють підсумки роботи з кадрами, аналізують причини плинності кадрів, порушень трудової дисципліни, готують пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
– забезпечують складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами.