Факультет № 1 Бакалаврської підготовки

1-3
В.о. декана факультету
Сойка Лариса Дмитрівна
кандидат хімічних наук, викладач вищої категорії, викладач- методист

 

 

 

 

Заступники:
Куксенко Ірина Василівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії,
викладач- методист
Любінська Орися Іванівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії

Секретар: Красуцька Марія Богданівна

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
223 Медсестринство (освітній ступінь – бакалавр – сестра медична)

Спеціалізація
“Сестринська справа” – денна форма навчання, 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти).

“Сестринська справа” – денна форма навчання, 1 рік (на базі освітньо-професійного ступеня – молодший бакалавр спеціальності «Сестринська справа» (випуску, починаючи з 2009 року)).

“Сестринська справа” – вечірня форма навчання, 1 рік 4 місяці (на базі освітньо-професійного ступеня – молодший бакалавр спеціальності «Сестринська справа» (випуску, починаючи з 2009 року)).

“Сестринська справа” – вечірня форма навчання, 2 роки 5місяців (на базі освітньо-професійного ступеня – молодший бакалавр спеціальностей
«Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» (випуску до 2009 року)).

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
224 Технології медичної діагностики та лікування
(освітній ступінь – бакалавр – лаборант (медицина))

Спеціалізація
“Лабораторна діагностика” – денна форма навчання, 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти).
“Лабораторна діагностика” – денна форма навчання, 2 роки (на базі освітньо-професійного ступеня – молодший бакалавр спеціальностей
«Лабораторна діагностика» та «Медико-профілактична справа»).

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
223 Медсестринство (освітньо-професійний ступінь – молодший бакалавр)

Спеціалізація
“Акушерська справа” – денна форма навчання, 2 роки 5місяців (на базі повної загальної середньої освіти).