Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр (денна форма навчання терміном 1р.)

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр (вечірня форма навчання терміном 1р.3міс.)

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр (вечірня форма навчання, 2р.4міс.)

ПРОГРАМА творчого вступного випробування на спеціальність 221 « Стоматологія» спеціалізація“Стоматологія ортопедична”

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізація «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізація «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 5.12010103 «Медико-профілактична справа»