Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА з основ загального догляду за хворими для вступного випробування на спеціальність 223 Медсестринство освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (денна та вечірня форми навчання)

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізація «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізація «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

ПРОГРАМА творчого вступного випробування на спеціальність 221 « Стоматологія» спеціалізація“Стоматологія ортопедична”

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр (денна форма навчання терміном 1р.)

ПРОГРАМА з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр (вечірня форма навчання терміном 1р.3міс.)

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ з профільних дисциплін для вступного випробування на спеціальність 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр (вечірня форма навчання, 2р.4міс.)

ПРОГРАМА творчого вступного випробування на спеціальність 221 « Стоматологія» Спеціалізація «Стоматологія»