Історія

Андрей Крупинський
Доктор медицини, професор, перший протомедик Галичини, перший ректор Львівського колегіуму медікуму (11.11.1744-27.04.1783)

COLLEGIUM MEDICUM (1773-1784 рр.)
Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини  ім. Андрея Крупинського – один із найстаріших вищих медичних навчальних закладів не тільки в Україні, а й у Європі. 1 жовтня 2015 року йому виповнилось 243 роки.

АКУШЕРСЬКА ШКОЛА ПРИ ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 1784-1875 рр.
Андрей Крупинський подбав про заснування університету у Львові. Імператорський декрет про його відкриття з’явився у жовтні 1784 р. Університет почав діяти у листопаді того ж року з факультетами: теологічним, філософським, юридичним і медичним. У 1784-1786 рр. деканом медичного факультету був проректор медичного колегіуму Якоб Костшевський – соратник Андрея Крупинського.

ІМПЕРАТОРСЬКО-КОРОЛІВСЬКА ШКОЛА АКУШЕРОК У ЛЬВОВІ (1875-1918 рр.)
Благородна діяльність Львівської акушерської школи не припинялася і в роки реорганізації університету та медичного факультету.

ДЕРЖАВНА АКУШЕРСЬКА ШКОЛА У ЛЬВОВІ (1919-1939 рр.)
Після розпаду Австро-Угорщини і переходу Західної України під панування Польщі у 1919 р. імператорсько-королівську школу акушерок у Львові було перейменовано на державну акушерську школу з терміном навчання два роки на базі семи класів.

ЛЬВІВСЬКА ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКА ШКОЛА (1939-1954 рр.)
Восени 1939 р. відбувалася реорганізація навчальних закладів м.Львова.

ЛЬВІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ (1954-1993 рр.)
З метою поліпшення середньої медичної освіти в Україні у липні 1954 р. середні медичні школи реорганізовано у медичні училища. Базовою освітою поступово стає середня школа. Це дало можливість учням більш свідомо обирати майбутню професію, глибше опановувати спеціальні знання.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ (1993-1998 рр.)
У великій родині медичних навчальних закладів в Україні (їх приблизно 110) з’явився коледж. Саме такого статусу – статусу медичного коледжу з правом здійснення освітньої діяльності за І-ІІ освітньо-кваліфікаційними рівнями (з підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів), надано Львівському медичному училищу…

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ім. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО (з 1998 р.)
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 20 червня 2000 р. протокол №27, коледж визнано атестованим з усіх спеціальностей і в цілому (свідоцтво про атестацію серії ФД-П № 143129).

 

30 вересня 2015 року наказом Львівської обласної ради Львівський медичний коледж дістав статус ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»