Ми уміємо не лише добре вчитися!

Ми, студенти першого курсу, помаленьку адаптувалися у студентське життя. Звичайно, на початку важко. Але не єдиним навчанням ми, молоді, живемо. Користаємо з того що навчаємося у нашому Інституті та любому Львові. Вчимося багато для нас речей пізнати тих, які менше були доступні поза містом.

Детальніше