Студентська науково-практична конференція

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у

регіональній міжвузівській студентській науково-практичній конференції

«Теоретичні та прикладні аспекти

медико-біологічних наук»,

яка відбудеться

16 травня 2019 року у м. Львові

 

Конференція присвячена проблемам активізації студентської науки в закладах освіти І-ІІІ рівнів акредитації. Для участі в роботі конференції запрошуються викладачі, фахівці-практики, аспіранти, студенти.

На конференції передбачається робота таких секцій:

 • Актуальні проблеми наукових досліджень в галузі фундаментальних наук (анатомія, фізіологія, медична хімія, медична біологія, медична генетика, медична фізика).
 • Сучасні дослідження лабораторної медицини.
 • Наукові тенденції в клінічному медсестринстві.

До початку роботи конференції планується публікація тез наукових доповідей учасників.  Учасникам конференції будуть видані сертифікати.

 

Послідовність підготовки до участі в конференції

 1. Подати заявку на участь у конференції електронною поштою до 20 лютого (за зразком).
 2. Надіслати текст доповіді для публікації електронною поштою до 25 березня (за зразком).
 3. Уточнити, чи отримана публікація.
 4. Очікувати запрошення на участь у конференції.
 5. На конференції отримати екземпляр збірника наукових праць студентів.

 

Вимоги до оформлення доповідей

 • Приймаються доповіді написані  українською мовою.
 • Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word
 • шрифт — Times New Roman; розмір кегля — 14;
 • міжрядковий інтервал — 1,5;
 • абзац – 1,25 см;
 • поля верхнього, нижнього і лівого та правого — 2,0 см
 • Рисунки і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.
 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) [5,с.56].Список використаної літератури оформляється під назвою «Література:». Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.
 • Сторінки не нумерувати.
 • У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали – студента та наукового керівника (заголовними буквами), курс, спеціальність, навчальний заклад, (для студента); вчений ступінь (звання) – для викладача. Назва – по центру, заголовними буквами. Нижче – текст, що містить мінімальну кількість формул, графіків.
 • Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути не більше 10 сторінок.
 • Тези доповідей, статті, що оформлені з порушенням вимог, до публікації не допускаються.

Організаційний внесок складає: 150 грн.;

Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції та видання збірника матеріалів конференції (один екземпляр) та не включає вартість пересилання збірника доповідей. Вартість проїзду оплачується учасниками самостійно.

Організаційний комітет не бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів конференції учасникам.

Організаційний внесок має бути перерахований до 25 березня за наступними реквізитами: 5168 7427 2536 6532 ( Нечипор Наталя Олександрівна).

У квитанції обов’язково вказати: П.І.Б., орг. внесок за участь у науково-практичній конференції.

Заявки на участь у конференції і матеріали тез відправляти за адресою:

n.sopneva@gmail.com

ПІБ координатора конференції: Сопнєва Надія Богданівна.

Контактний телефон для довідок:

050 2230702; 067 7947587 – (Сопнєва Надія Богданівна),

067 9825514 – (Нечипор Наталя Олександрівна).

Зразок оформлення публікації та заявки