Стратегія та досвід дистанційної освіти

«Стратегія та досвід дистанційної освіти» – навчально-практичний регіональний міжвузівський семінар.

Освіта в сучасних умовах глобалізації, інтеграції, інформатизації набуває особливого значення, адже вона – один з найважливіших факторів, що забезпечує кадрову соціальну стабільність та економічне зростання в Україні, тому вона потребує постійних наукових досліджень. Сьогодні участь українських вищих навчальних закладів в інтеграційних процесах світового масштабу дозволяє якнайкраще осмислити сучасні тенденції та досягнення вітчизняної освіти у світлі культурно-наукових здобутків інших країн на основі міждисциплінарного підходу в інформаційному просторі.

Актуальною проблемою національних інтересів України є підвищення якості освіти в цілому та професійної освіти зокрема. Вирішення цієї проблеми тісно пов’язано з оптимізацією засобів та технологій організації освітнього процесу, переосмисленням мети та результатів навчання. Такі зміни можна реалізувати через пошук нових моделей освіти, адекватних сучасному типу суспільства, таких, що відповідають новому етапу розвитку європейської цивілізації.

Змінюються державні підходи та законодавство у сфері медицини та освіти і, відповідно, коригуються державні стандарти підготовки фахівців. Держава та приватні інституції впроваджують нові масштабні плани для розвитку інноваційних методик у навчанні. Українські науковці намагаються творчо поєднати кращий закордонний досвід з власними досягненнями.

Уже доброю традицією у Вищому навчальному комунальному закладі Львівської обласної ради “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського” стало проведення навчально-практичних семінарів присвячених актуальним проблемам розвитку освітнього простору в Україні та пошуку шляхів його удосконалення, обміну досвідом у педагогічній роботі між її практичними учасниками та дослідниками освітньої політики, а також аналізу методик якісної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

Під час роботи 5 березня 2019 року навчально-практичного регіонального міжвузівського семінару “Стратегія та досвід дистанційної освіти” розглядалося декілька актуальних проблемних напрямків: стратегія реформування вищої школи, підвищення якості підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах, методологічні та педагогічні аспекти діяльності викладача, проблеми навчання молоді з особливими потребами в Україні, питання інклюзивної та дистанційної освіти в умовах інтеграційних процесів, що відбуваються у сучасному світі.

У вітальному слові учасникам семінару ректор інституту професор Юрій Кривко зазначив, що дистанційне навчання в Україні вже реалізується у навчальних закладах і є частиною системи освітнього простору. Зокрема, Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ґрунтовно опрацювавши всю нормативно-правову базу та підготувавши необхідне технічно-матеріальне забезпечення сміливо може практично втілити у життя державну політику Міністерства освіти і науки у цій формі навчання для студентів освітнього ступеня магістр.

У заході взяли участь: Рега Надія Іванівна – доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського із доповіддю-презентацією про практику застосування в медичній галузі дистанційної освіти для студентів з України, США, Ізраїлю; Фоменко Андрій Вікторович – кандидат технічних наук, начальник відділу технічного забезпечення «Львівської політехніки, який поінформував присутніх про використання платформи MOODLE; Коваль Зоряна Остапівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету Інституту дистанційного навчання при Національному університеті «Львівська політехніка» з презентацією про особливості організації та реалізації дистанційної освіти; Баранова Марина Ігорівна – лауреат Соросівської премії, вчитель-методист Львівської загальноосвітньої середньої школи № 50 імені А.С. Макаренка з інформацією про використання Інтернет ресурсів у викладанні біології.

Викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини к. пед. н. Клонцак О.І., к. філос. н. Федорик В.М., викладач-методист Хміляр І.Р. ознайомили присутніх з історичним процесом становлення та розвитку дистанційної освіти за кордоном. В обговоренні взяли участь і колеги з Самбірського медичного коледжу.

Підведені підсумки навчально-практичного семінару окреслили для науково-педагогічного колективу нові перспективи розвитку Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини як на внутрішньому ринку освітніх послуг так і в напрямку міжнародного співробітництва.

IMG_6841 IMG_6844 IMG_6845 IMG_6848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

соціально-гуманітарних дисциплін

к. іст. н. Лозинська С.О.