Акредитаційно-експертна комісія

Експертні висновки за результатами первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної программи "Медсестринство" зі спеціальності 223 медсестринстринство за другим (магістерським) рівнем вищої освіти З 22 по 24 травня 2019 року у ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» працює акредитаційно-експертна комісія у складі: Козлов С.В. – декан ІІ медичного факультету Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», доктор медичних наук, професор, голова комісії; Олійник І.Ю. – професор кафедри патологічної анатомії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо – професійної програми Медсестринство зі спеціальності 223 Медсестринство за другим (магістерським) рівнем. 6 7 8 9 11 10 5 4 3 1 2