All posts by admin

21Бер/19

12 березня 2019 року в ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» проведенно змагання з волейболу серед студентів та викладачів.

Відповідно до «Положення про ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» проведено змагання з волейболу серед студентів та викладачів 12 березня 2019 року суддівською колегією у складі:

  • головного судді змагань – викладача кафедри суспільних та природничих дисциплін, викладача-методиста Зелінського Андрія Віталійовича;
  • суддів змагань:
  • викладача кафедри суспільних та природничих дисциплін Кравцова Леоніда Вікторовича;
  • викладача кафедри суспільних та природничих дисциплін, викладача-методиста Дяченко Лесі Богданівни;
  • секретаря змагань – викладача кафедри суспільних та природничих дисциплін Шумелди Василя Марковича було проведено змагання з волейболу.

За результати змагань команди факультетів посіли наступні призові місця:

Серед дівчат:

ІІІ місце – збірна команда факультету № 3 медсестринський та стоматологічний;

ІІ місце – збірна команда факультету № 2 медсестринський та лабораторно-гігієнічний;

І місце – збірна команда факультету № 1 бакалаврської та магістерської підготовки;

Серед чоловіків:

ІІІ місце – збірна команда викладачів Інституту.

ІІ місце – збірна команда факультету № 3 медсестринський та стоматологічний;

І місце – команда І СО 11 факультету № 3 медсестринський та стоматологічний;

IMG-7f1001cbd4fc0df11eaddd2ca5d20f4d-V

 

21Бер/19

У ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» 13 березня 2019р. проведено професійний лекторій на тему “Актуальні питання інфаркту міокарда в лікарській практиці”.

1 (3) (2) 2 (4)

Проблема інфаркту міокарда є актуальною в світі і в Україні зокрема. Це зумовлено зростанням захворюваності на інфаркт міокарда у більшості країн світу, складністю лікування, значними термінами непрацездатності, високими показниками смертності. Метою нашого професійного лекторію було
обговорення актуальних питань інфаркту міокарда у дорослого та дитячого населення, дії медичних працівників на різних етапах лікування пацієнта (догоспітальний: лікарі загального профілю-сімейні лікарі, бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги та спеціалізована медична допомога) згідно сучасних нормативних документів, що мають доказову базу. Спікери професійного лекторію: Байдала О., Жубрид М., Гончаров М., Синиця С. виступили з доповідями:

Байдала О. «Сучасні погляди на інфаркт міокарда як найнебезпечніше захворювання серцево-судинної системи. Організація та надання медичної допомоги на догоспітальному етапі».

3 (4)

Гончаров М. « Алгоритм дії бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда».

Жубрид М. «Спеціалізована медична допомога при гострому інфаркті міокарда».

4 (2) 5 (1)

Синиця С. «Інфаркт міокарда у дітей».

6 (1)

В роботі лекторію взяли участь доцент кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ЛНМУ к.м. Ющик Л.В., лікарі Львівського Обласного кардіологічного центру Березна О.І., Вацеба М.Є.

Присутні на професійному лекторію ректор інституту проф. Кривко Ю. Я., викладачі Самбірського медичного коледжу та Інституту.

7 (1)

11Бер/19

Стратегія та досвід дистанційної освіти

«Стратегія та досвід дистанційної освіти» – навчально-практичний регіональний міжвузівський семінар.

Освіта в сучасних умовах глобалізації, інтеграції, інформатизації набуває особливого значення, адже вона – один з найважливіших факторів, що забезпечує кадрову соціальну стабільність та економічне зростання в Україні, тому вона потребує постійних наукових досліджень. Сьогодні участь українських вищих навчальних закладів в інтеграційних процесах світового масштабу дозволяє якнайкраще осмислити сучасні тенденції та досягнення вітчизняної освіти у світлі культурно-наукових здобутків інших країн на основі міждисциплінарного підходу в інформаційному просторі.

Актуальною проблемою національних інтересів України є підвищення якості освіти в цілому та професійної освіти зокрема. Вирішення цієї проблеми тісно пов’язано з оптимізацією засобів та технологій організації освітнього процесу, переосмисленням мети та результатів навчання. Такі зміни можна реалізувати через пошук нових моделей освіти, адекватних сучасному типу суспільства, таких, що відповідають новому етапу розвитку європейської цивілізації.

Змінюються державні підходи та законодавство у сфері медицини та освіти і, відповідно, коригуються державні стандарти підготовки фахівців. Держава та приватні інституції впроваджують нові масштабні плани для розвитку інноваційних методик у навчанні. Українські науковці намагаються творчо поєднати кращий закордонний досвід з власними досягненнями.

Уже доброю традицією у Вищому навчальному комунальному закладі Львівської обласної ради “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського” стало проведення навчально-практичних семінарів присвячених актуальним проблемам розвитку освітнього простору в Україні та пошуку шляхів його удосконалення, обміну досвідом у педагогічній роботі між її практичними учасниками та дослідниками освітньої політики, а також аналізу методик якісної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

Під час роботи 5 березня 2019 року навчально-практичного регіонального міжвузівського семінару “Стратегія та досвід дистанційної освіти” розглядалося декілька актуальних проблемних напрямків: стратегія реформування вищої школи, підвищення якості підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах, методологічні та педагогічні аспекти діяльності викладача, проблеми навчання молоді з особливими потребами в Україні, питання інклюзивної та дистанційної освіти в умовах інтеграційних процесів, що відбуваються у сучасному світі.

У вітальному слові учасникам семінару ректор інституту професор Юрій Кривко зазначив, що дистанційне навчання в Україні вже реалізується у навчальних закладах і є частиною системи освітнього простору. Зокрема, Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ґрунтовно опрацювавши всю нормативно-правову базу та підготувавши необхідне технічно-матеріальне забезпечення сміливо може практично втілити у життя державну політику Міністерства освіти і науки у цій формі навчання для студентів освітнього ступеня магістр.

У заході взяли участь: Рега Надія Іванівна – доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського із доповіддю-презентацією про практику застосування в медичній галузі дистанційної освіти для студентів з України, США, Ізраїлю; Фоменко Андрій Вікторович – кандидат технічних наук, начальник відділу технічного забезпечення «Львівської політехніки, який поінформував присутніх про використання платформи MOODLE; Коваль Зоряна Остапівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету Інституту дистанційного навчання при Національному університеті «Львівська політехніка» з презентацією про особливості організації та реалізації дистанційної освіти; Баранова Марина Ігорівна – лауреат Соросівської премії, вчитель-методист Львівської загальноосвітньої середньої школи № 50 імені А.С. Макаренка з інформацією про використання Інтернет ресурсів у викладанні біології.

Викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини к. пед. н. Клонцак О.І., к. філос. н. Федорик В.М., викладач-методист Хміляр І.Р. ознайомили присутніх з історичним процесом становлення та розвитку дистанційної освіти за кордоном. В обговоренні взяли участь і колеги з Самбірського медичного коледжу.

Підведені підсумки навчально-практичного семінару окреслили для науково-педагогічного колективу нові перспективи розвитку Львівського інституту медсестринства та лабораторної медицини як на внутрішньому ринку освітніх послуг так і в напрямку міжнародного співробітництва.

IMG_6841 IMG_6844 IMG_6845 IMG_6848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

соціально-гуманітарних дисциплін

к. іст. н. Лозинська С.О.

11Бер/19

Студентська науково-практична конференція

28 лютого 2019 року викладачами кафедри лаборантських та гігієнічних дисциплін ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського” к.мед.н., доц. Кіт Ю.Є. та викладачем вищої кваліфікаційної категорії Засанською Г.М. було проведено міжвузівську студентську науково-практичну конференцію на тему: “Актуальні проблеми токсикологічної науки”. Згідно програми конференції було висвітлено такі питання:

– актуальні проблеми токсикологічної науки – доповідачі: Лещишин Ольга та Лопушинська Соломія – студенти групи IIлд11 та Біляк Галина – студентка групи IVлд21;

– актуальні проблеми аліментарної токсикології – доповідачі: Лещишин Ольга, Бойко Світлана та Лопушинська Соломія – студенти групи IIлд11 та Фурсова Іванна – студентка групи IVлд21;

– сучасні аспекти віддалених наслідків впливу токсикологічних факторів навколишнього довкілля на організм людини: онкогенна, мутагенна, тератогенна, ембріотоксична та алергенна дії – доповідачі: Атлас Єлизавета – студентка групи IIлд11 та Лещишин Тетяна – студентка групи IVлд21;

– сучасні проблеми токсикології на хіміко-фармацевтичних підприємствах – доповідач: завідувач ЦНДЛ лабораторії промислової токсикології ЛНМУ ім. Данила Галицького Зозуляк Т.С.

– токсикологічні аспекти впливу важких металів на організм людини – доповідач: доцент кафедри гігієни та профілактичної токсикології, кандидат медичних наук Касіян О.П. яка поділилася результатами своїх власних досліджень.

Інформацію подано зав.кафедрою – Заслуженим працівником освіти України Федорович У.М.

20190228_114303 20190228_114411 20190228_115443 20190228_120149 20190228_120245 20190228_120731 20190228_121517 20190228_122201 20190228_114229

21Лют/19

Вечір-реквієм, присвячений пам’яті героям Небесної сотні

 

За ініціативи студентського самоврядування нашого інституту відбувся вечір-реквієм, присвячений пам’яті героям Небесної сотні.

Сьогодні 20 лютого ми відзначаємо урочисту дату, яку продиктувала сама історія, яку українці вибороли патріотизмом, прагненням до свободи, прагненням жити гідно на своїй землі.

 

А сотню Небесну вже зустріли небеса…

Летіли легко, хоч Майдан ридав…

І з кров´ю перемішана сльоза….

А батько сина ще не відпускав.

Й заплакав Бог,побачивши загін:

Спереду – сотник ,молодий,вродливий

І юний хлопчик в касці голубій,

І вчитель літній-сивий-сивий..

І рани їхні вже не їм болять..

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..

Як крила ангела, злітаючи назад,

Небесна сотня в вирій полетіла…

viber image 2019-02-20 , 15.12.13 – копія viber image 2019-02-20 , 15.12.13 viber image 2019-02-20 , 15.12.19 – копія viber image 2019-02-20 , 15.12.19

21Лют/19

Відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри фундаментальних дисциплін.

19 лютого 2019 року в аудиторії №24 на кафедрі фундаментальних дисциплін відбулося засідання студентського наукового гуртка на тему «Фізіологія менструального циклу. Дослідження причин порушення менструального циклу».

Студентка групи I АК 11 Танкевич Марина розпочала засідання гуртка доповіддю на тему «Нейрогуморальна регуляція менструального циклу».

Викладач з фізіології Щурко Марія Мойсеївна відповідала на питання студентів, пояснювала основні методи визначення овуляції під час менструального циклу.

Студентський науковий гурток кафедри фундаментальних дисциплін продовжує свою діяльність, гуртківці поглиблюють свої знання основних фізіологічних процесів та розуміння функціонування фізіологічних систем.
19 березня о 15.30 відбудеться чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри фундаментальних дисциплін.
Запрошуємо усіх бажаючих до участі у наступному засіданні наукового гуртка!

20190219_155136 20190219_155143 20190219_155254

21Лют/19

День відкритих дверей

З кожним роком збільшується кількість абітурієнтів , які приходять на День відкритих дверей.

День відкритих дверей – це нагода відчути чим живе інститут зсередини. Майбутні абітурієнти та їх батьки дізналися більше про спеціальності, поспілкувалися з викладачами, деканами та студентами інституту, а також – потрапили на екскурсію територією нашого навчального закладу. Відвідали майстер-класи від наших викладачів та студентів.

viber image8 viber image9 viber image10 viber image11

21Лют/19

Духовні зустрічі

13 лютого 2019 року отець Ігор БОЙКО ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ керівник Школи біоетики Українського католицького університету, член-кореспондент Папської Академії Pro Vita (Ватикан), доктор морального богослов’я, кандидат філософських наук мав зустріч з викладачами інституту та студентами на тему: «Мистецтво слухати та супроводжувати».

Протягом зустрічі провідний український експерт з біоетики розповів про причини виникнення цієї новітньої науки. «Питання моральної відповідальності за послаблення межі між життям та смертю залишилися відкритими», – зазначив під час зустрічі декан філософсько-богословського факультету УКУ.

viber image1 viber image2 viber image3 viber image4 viber image5

11Лют/19

Випуск студентів!

Сьогодні, 5 лютого 2019 у нашому навчальному закладі знаменна подія: випуск студентів.

Цього року ми випустили акушерів,медичних сестер та медичних сестер з масажу. В добру путь!

Бажаємо усім випускникам творчого натхнення та реалізації у сфері, яку вони обрали!
viber image1 viber image2 viber image3 viber image4 viber image5 viber image6 viber image7 viber image8 viber image9