Заняття у «майстер-класі» з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

У березні  2018 року викладачами кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  були проведенні  заняття у «майстер-класі» з дисципліни

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» –англійська  мова.

Викладач вищої категорії  Халавка Оксана Анатоліівна обрала  заняття на тему: « Медсестринство в кардіології. Догляд за пацієнтами кардіологічного відділення. Огляд тривалих часів в активному та пасивному станах».

Теоретичним обґрунтування доцільності  даного заняття було бажання викладача показати застосування різних  методик, які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають творчі здібності та можливості студентів.

Застосування інноваційних методик у викладання фахових дисциплін показує  докорінну зміну у  ставленні до об’єкта навчання, перетворивши його на суб’єкт. Студент виступав співавтором процесу навчання, думку якого викладач поважав, заохочував до активності та творчості. Таким чином,  підвищується  навчально-виховна  ефективність заняття і, як наслідок, зростає  рівень реалізації принципів свідомості, активності та якості знань, умінь і навичок студентів. Ці нові підходи мають назви: «навчання за методом участі» та «кооперативне навчання», коли створюються можливості обговорення кожної проблеми, доведення, аргументування власного досвіду.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Фаховий  професіоналізм Халавки О.А.  у  проведеному  занятті відзначила   запрошена  колега-викладач  з кафедри іноземних мов  для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка  кандидат педагогічних наук, доцент Марія Степанівна Козолуп.

1 (1) 2

Викладач вищої категорії  Хміляр Ірена Романівна   провела практичне заняття на тему: «Діабет».  Її інноваційні методики навчання для студентів медичних спеціальностей англомовного профілю   орієнтовані на діалогічне мовлення. У ході заняття були продемонстровані нові підходи  до навчання , які забезпечують розвиток у студентів необхідних компетенцій.  Новітній метод 4Сs  в освіті  ХХІ століття  сприяє вирішенню саме  такої проблеми у  пізнавальній діяльності. Він  включає  чотири технології: критичне мислення, співпрацю, спілкування та креативність або креативне мислення, які є взаємопов’язані, доповнюють одна одну і не можуть застосовуватися окремо.    Саме застосування даного  методу  навчання стимулює інтерес  студентів до всього нового, сприяє виявленню та розвитку творчих здібностей  студентів, формує навики співпраці й активної творчої діяльності, сприяє розвитку критичного мислення.

Критичне мислення  – це мислення вищого порядку, що спирається на інформацію, усвідомлене сприймання власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших. У студента  розвивається вміння аналізувати інформацію з позиції логіки та особистісного підходу з метою використання  отриманих результатів  у  стандартних   і непередбачених   ситуаціях та  проблемах, вміння ставити нові запитання, знаходити аргументи, приймати незалежні продумані рішення.

Розвиток креативного мислення у студента формують саме заняття з англійської мови.

Застосування методу  для вільного діалогічного мовлення між викладачем і студентами  належно оцінили  присутні колеги  кафедри, адміністрація, викладачі з Самбірського медичного коледжу.  Запрошений   доцент кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка Завгороднєв Юрій Анатолійович  відмітив  достойний рівень у знаннях англійської мови  студентів Інституту.

4 3