Керівництво

КРИВКО ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
кривко

Ректор ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   ім. Андрея Крупинського”.

Доктор медичних наук, професор, Заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького

За час роботи неодноразово отримував позитивні відгуки та почесні грамоти від керівництва, а також подяки та дипломи за взірцеву трудову діяльність від Львівської обласної державної адміністрації.

У персональному доробку понад 250 наукових і навчально- методичних праць.

Під керівництвом Кривка Ю.Я. захищено 14 кандидатських дисертацій, заплановано 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

 

ЦЕГЕЛИК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

tsegeluk

Проректор з навчальної роботи ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   імені Андрея Крупинського”.

Заслужений працівник народної освіти України.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Цегелик Г.В. – співавтор чотирьох наукових праць, співавтор п’яти навчальних програм, 30методичних вказівок, програм виробничої та переддипломної практик. Брала участь у розробці галузевих стандартів вищої медичної освіти та навчальних планів спеціальностей “Лабораторна діагностика” ОКР. “Молодший спеціаліст” та “Бакалавр” Внесла вагомий внесок в організацію навчання і виховання студентів – інвалідів по слуху. Лауреат студентського визнання.

ЮРИСТОВСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА
Juristovska

Проректор з виховної роботи ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   імені Андрея Крупинського”.

Заслужений працівник освіти України

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Кандидат наук з державного управління (доктор філософії)

Согуйко Юрій Романович

Проректор з розвитку та міжнародних зв’язків, кандидат медичних наук

БЕЗКОРОВАЙНА УЛЯНА ЮРІЇВНА

Безкоровайна У.Ю.

Директор коледжу ВНКЗ ЛОР “ Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   імені Андрея Крупинського”.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Кандидат наук з державного управління (доктор філософії)

У.Ю, Безкоровайна – співавтор трьох підручників, співавтор шести навчальних програм, автор 25 – методичних вказівок, 10- наукових статей та тез.

ОРІБКО СВІТЛАНА ДАНИЛІВНА

Oribko

Завідувач навчально-виробничої практики

Має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання “викладач-методист”.

У 1998 р. за вагомий особистий внесок з підготовки кадрів для охорони здоров’я, реформування медичної освіти їй присуджено звання “Заслужений лікар України”.

С.Д. Орібко – автор чотирьох наукових праць, співавтор чотирьох навчальних програм, методичних вказівок, програм виробничої та переддипломної практик, співавтор стандарту вищої медичної освіти та навчального плану зі спеціальності “Сестринська справа” ІІ рівня підготовки.

Член науково-методичної комісії МОЗ України (секція “Педіатрія”), член комісії з експертних висновків при ЦМК з ВМО МОЗ України.

Білецький Остап Михайлович-

заступник директора коледжу з адміністратівно-господарської роботи