Керівництво


Ректор ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія   ім. Андрея Крупинського”.
кривко

Кривко Юрій Ярославович

Доктор медичних наук, професор, Заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького

За час роботи неодноразово отримував позитивні відгуки та почесні грамоти від керівництва, а також подяки та дипломи за взірцеву трудову діяльність від Львівської обласної державної адміністрації.

У персональному доробку понад 250 наукових і навчально- методичних праць.

Під керівництвом Кривка Ю.Я. захищено 14 кандидатських дисертацій, заплановано 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Проректор з навчальної роботи

Сойка Лариса Дмитрівна

Кандидат хімічних наук.

Член робочих груп з розробки стандартів вищої освіти України зі спеціальності «Лабораторна діагностика» освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст та бакалавр.

З 2016 року – секретар Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Автор 32 наукових праць, співавтор підручника «Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження» з грифом МОЗ України.


Проректор з виховної роботи
Juristovska

Юристовська Наталія Ярославівна

Кандидат наук з державного управління (доктор філософії)

Заслужений працівник освіти України

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Проректор з наукової роботи

Стоколос-Ворончук Оксана Олександрівна

Кандидат філол.наук, доцент., Понад 30 наукових праць

Була головою обласної комісії з розробки Регіонального плану з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

Була редактором та відповідальним секретарем наукового видання: Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей / Головний
редактор Бочан І. О. — Львів: Львівський інститут економіки і туризму, 2005, 2007, 2008, 2012р

Проректор з розвитку та міжнародних зв’язків

Согуйко Юрій Романович

Кандидат медичних наук.


Завідувач навчально-виробничої практики

Oribko

Орібко Світлана Данилівна

Заслужений лікар України . Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Автор чотирьох наукових праць, співавтор чотирьох навчальних програм, методичних вказівок, програм виробничої та переддипломної практик, співавтор стандарту вищої медичної освіти та навчального плану зі спеціальності “Сестринська справа” ІІ рівня підготовки.

Член науково-методичної комісії МОЗ України (секція “Педіатрія”), член комісії з експертних висновків при ЦМК з ВМО МОЗ України.

Заступник ректора з адміністратівно-господарської роботи

Білецький Остап Михайлович