Керівництво

ШЕГЕДИН МАРІЯ БРОНІСЛАВІВНА

nekrolog

Ректор ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   імені Андрея Крупинського”.

Заслужений лікар України (1998 р.), кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня (2009 р.), доктор медичних наук (2002 р.), професор (2005 р.), академік Української академії наук (1997 р.).

Член експертної (з 2002 р.) ради з медицини та фармації Державної акредитаційної комісії України, секції сестринської справи науково-методичної комісії вищої медичної освіти Науково-методичної ради Мінітерства освіти і науки України (з 2000 р.).

Має понад 130 наукових друкованих праць з різних проблем медицини та медичної освіти. Є автором і співавтором низки монографій, підручників, навчальних посібників і навчально-методичних видань.

За заслуги в розбудові економіки та вагомий внесок у створення гідного міжнародного іміджу України директор коледжу М.Шегедин:
– визнана номінантом альманаху «Золота книга Української еліти» (2001 p.);
– нагороджена орденом «За трудові досягнення» IV ступеня за міжнародним відкритим рейтингом популярності та якості «Золота фортуна» (2002 p.);
– нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2003 p.);
– визнана членом Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство якості» (2003 p.);
– нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2003 p.).
– нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2009 р.).

За професійні та ділові якості М. Шегедин внесена в книги:
– «Україна медична лікар III тисячоліття» (2002 p.);
– «Новітня історія України. Портрети сучасниць» (2003 p.);
– «Кращі підприємства України. Лідери України» (2003 p.);
– «Особистості третього тисячоліття. Львівщина» (2003 p.);
– «Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави» (2005р.,2006 p.);
– «Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України» (2004р.,2005 p.);
– «Ректор третього тисячоліття» (2004 p.);
– «Кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.

 

ЦЕГЕЛИК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

tsegeluk

Проректор з навчальної роботи ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   імені Андрея Крупинського”.

Заслужений працівник народної освіти України.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Цегелик Г.В. – співавтор чотирьох наукових праць, співавтор п’яти навчальних програм, 30методичних вказівок, програм виробничої та переддипломної практик. Брала участь у розробці галузевих стандартів вищої медичної освіти та навчальних планів спеціальностей “Лабораторна діагностика” ОКР. “Молодший спеціаліст” та “Бакалавр” Внесла вагомий внесок в організацію навчання і виховання студентів – інвалідів по слуху. Лауреат студентського визнання.

ЮРИСТОВСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА
Juristovska

Проректор з виховної роботи ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   імені Андрея Крупинського”.

Заслужений працівник освіти України

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Аспірант кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії держаного управління при Президентові України

БЕЗКОРОВАЙНА УЛЯНА ЮРІЇВНА

bezkorovayna

Директор коледжу ВНКЗ ЛОР “ Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   імені Андрея Крупинського”.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Аспірант кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії держаного управління при Президентові України

У.Ю, Безкоровайна – співавтор трьох підручників, співавтор шести навчальних програм, автор 25 – методичних вказівок, 10- наукових статей та тез.

ОРІБКО СВІТЛАНА ДАНИЛІВНА

Oribko

Завідувач навчально-виробничої практики

Має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання “викладач-методист”.

У 1998 р. за вагомий особистий внесок з підготовки кадрів для охорони здоров’я, реформування медичної освіти їй присуджено звання “Заслужений лікар України”.

С.Д. Орібко – автор чотирьох наукових праць, співавтор чотирьох навчальних програм, методичних вказівок, програм виробничої та переддипломної практик, співавтор стандарту вищої медичної освіти та навчального плану зі спеціальності “Сестринська справа” ІІ рівня підготовки.

Член науково-методичної комісії МОЗ України (секція “Педіатрія”), член комісії з експертних висновків при ЦМК з ВМО МОЗ України.

Корман Володимир Романович

KormanЗаступник директора з адміністратівно-господарської роботи викладач вищої категорії