Керівництво

КРИВКО ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
кривко

Ректор ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія   ім. Андрея Крупинського”.

Доктор медичних наук, професор, Заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького

За час роботи неодноразово отримував позитивні відгуки та почесні грамоти від керівництва, а також подяки та дипломи за взірцеву трудову діяльність від Львівської обласної державної адміністрації.

У персональному доробку понад 250 наукових і навчально- методичних праць.

Під керівництвом Кривка Ю.Я. захищено 14 кандидатських дисертацій, заплановано 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

СОЙКА ЛАРИСА ДМИТРІВНА

Проректор з навчальної роботи, кандидат хімічних наук.

Член робочих груп з розробки стандартів вищої освіти України зі спеціальності «Лабораторна діагностика» освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст та бакалавр. З 2016 року – секретар Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Автор 32 наукових праць, співавтор підручника «Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження» з грифом МОЗ України.

ЮРИСТОВСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА
Juristovska

Проректор з виховної роботи ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   імені Андрея Крупинського”.

Заслужений працівник освіти України

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Кандидат наук з державного управління (доктор філософії)

СТОКОЛОС-ВОРОНЧУК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА.

проректор з наукової роботи - кандидат філологіних наук, доцент

Согуйко Юрій Романович

Проректор з розвитку та міжнародних зв’язків, кандидат медичних наук

ОРІБКО СВІТЛАНА ДАНИЛІВНА

Oribko

Завідувач навчально-виробничої практики

Має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання “викладач-методист”.

У 1998 р. за вагомий особистий внесок з підготовки кадрів для охорони здоров’я, реформування медичної освіти їй присуджено звання “Заслужений лікар України”.

С.Д. Орібко – автор чотирьох наукових праць, співавтор чотирьох навчальних програм, методичних вказівок, програм виробничої та переддипломної практик, співавтор стандарту вищої медичної освіти та навчального плану зі спеціальності “Сестринська справа” ІІ рівня підготовки.

Член науково-методичної комісії МОЗ України (секція “Педіатрія”), член комісії з експертних висновків при ЦМК з ВМО МОЗ України.

Білецький Остап Михайлович

Заступник ректора з адміністратівно-господарської роботи