Вчення про кровотворення – основа знань для майбутніх лаборантів

Вчення про кровотворення має велике теоретичне та практичне значення. Воно дає уявлення про нормальний процес дозрівання клітин, допомагає розібратися у суті захворювань кровотворної системи та змін складу крові при патологічних процесах.
Історія виникнення вчення про кровотворення, класи схеми кровотворення, морфологічні особливості клітин грануло- та агранулоцитопоезу, класи схеми кровотворення, функції лейкоцитів – ці та інші питання були вичерпно розкриті на занятті майстер-класі викладача дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження» Двулят-Лешневської Ірини Степанівни 29 січня 2018 року у групі І ЛД11.

dvyl1
dvul2

Постановка правильного діагнозу пацієнтам, подальший розвиток динаміки перебігу захворювання, кваліфіковане лікування, його ефективність тощо, значною мірою залежить від знання та вміння проведення лаборантом клінічної лабораторії загального аналізу крові, зокрема, одного з його найважливішого етапу – підрахунку лейкоцитарної формули, який неможливо достовірно виконати без фундаментальних знань класів схеми кровотворення та морфологічних особливостей клітин крові, адже вони є основою виконання даного дослідження.

dvul3

Лекція проводилось з використанням новітніх технологій та методикою випереджувальних знань. Із основним матеріалом заняття студенти мали можливість попередньо ознайомитись вдома, а на занятті, після поетапного викладення викладачем поставлених питань на інформативних та проілюстрованих слайдах презентації вони були не просто слухачами, а брали активну участь при узагальненні кожного питання, демонструючи розуміння та засвоєння нового матеріалу, а також ефективність застосування даного методу.

dvul4

Наочність, за Я.А. Каменським, є «золотим правилом дидактики». Сучасний навчальний процес вимагає наочності з необхідністю використання демонстраційного матеріалу, а якщо в розробку та проведення заняття активно включені студенти, то цей процес, безперечно, запрограмований на успіх.