Навчання на базі повної загальної середньої освіти ( 11 класів)

ВНКЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА ТА ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ ім. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО»

здійснює підготовку фахівців за регіональним замовленням та контрактом

Навчання на базі повної загальної середньої освіти ( 11 класів)

для здобуття ступеня бакалавра:

 • спеціальність 224Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація «Лабораторна діагностика», денна форма навчання, термін підготовки 4 роки;
 • спеціальність 223Медсестринство, спеціалізація «Сестринська справа», денна форма навчання, термін підготовки 4роки.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність 223 Медсестринство   за спеціалізаціями:

 • «Акушерська справа» денна форма навчання, термін підготовки 2 р.5міс.
 • «Сестринська справа»: денна форма навчання – термін підготовки 3 р.,

вечірня форма навчання – термін підготовки 3 р.5 міс.

 • «Медико-профілактична справа» денна форма навчання, термін підготовки 2 р.5 міс.

Спеціальність 221Стоматологія за спеціалізаціями:

 • «Стоматологія ортопедична» денна форма навчання, термін підготовки 2 р.
 • «Стоматологія», денна форма навчаня, термін підготовки 3 р.

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування за спеціалізаціями:

 • «Лабораторна діагностика», денна форма навчання, термін підготовки 2 р.

Прийом заяв та документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста починається 12 липня.

 • Прийом заяв та документів закінчується: 01 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;
 • 08 серпня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • творчі конкурси проводяться з 28 липня до 07 серпня;
 • вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;
 • співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня.

Навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

для здобуття ступеня бакалавра

Спеціальність 223 Медсестринство

 • для випускників спеціальності «Сестринська справа», починаючи з    2009 року випуску:

денна форма навчання – термін підготовки 1 рік;

вечірня форма навчання – термін підготовки 1 рік 3 міс.

для випускників спеціальності «Сестринська справа»( до 2009 року випуску), «Акушерська справа» та «Лікувальна справа» (будь-яких років випуску) – вечірня форма навчання, термін підготовки 2р.4 міс. На вечірню форму навчання здійснюється на умовах контракту.

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

 • для випускників спеціальностей «Лабораторна діагностика» та «Медико- профілактична справа»: денна форма навчання, термін підготовки 2 роки.

Прийом заяв та документівдля здобуття ступеня бакалавра починається 12 липня;

 • прийом заяв та документів закінчується: 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно;
 • співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно;

 

Інститут приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому. Прийом здійснюється за результатами ЗНО 2016-2017 років з конкурсних предметів    (біологія, хімія) або успішного проходження додаткових вступних випробувань (біологія, хімія). Для даної категорії осіб навчання здійснюється на умовах контракту.

Інститут приймає на навчання осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати фахового вступного випробування з основ загального догляду за хворими.

Інститут приймає на навчання осіб, які успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів в 2008-2015 роках, при вступі на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.

До заяви додаються копії : документа про освіту з додатком, паспорта, ідентифікаційного номера, сертифіката ЗНО 2016-2017рр., 4 фотокарток 3х4, медична довідка ф.086-о. При поданні копій обов’язковим є представлення оригіналів.

 

Для вступу на навчання в Інститут на базі 11 класів потрібні сертифікати ЗНО 2016-2017рр.. з

КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ :

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»:

Назва спеціалізації Конкурсні предмети

(сертифікати ЗНО)

Мінімальна

к-сть балів

„Сестринська справа”

„Акушерська справа”

„Стоматологія”

„Медико- профілактична справа”

„Лабораторна діагностика”

1.Українська мова та література

2.Біологія, або хімія (на вибір)

100

 

100

„Стоматологія ортопедична” 1.Українська мова та література

2.Творчий конкурс: ліплення (різьблення)

100

 

110

Середній бал атестата в 200-бальній шкалі.

Ступінь бакалавра

Для осіб на базі повної загальної середньої освіти ( 11 класів):

Назва спеціалізації Конкурсні предмети

(сертифікати ЗНО)

Мінімальна

к-сть балів

Коефі-

цієнт

«Лабораторна діагностика»

«Сестринська справа»

1.Українська мова та література

2.Біологія

3.Хімія, або історія України (на вибір)

100

100

100

0,2

0,4

0,3

Вага середнього бала атестата – 10% ( коефіцієнт 0,1)

 

Для осіб на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» вступ здійснюється за результатами співбесіди з профільних дисциплін

Спеціальність 223 Медсестринство

 • для випускників спеціальності «Сестринська справа», починаючи з 2009 року випуску: «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в педіатрії»;
 • для випускників спеціальності «Сестринська справа» ( до 2009 року випуску), «Акушерська справа» та «Лікувальна справа ( будь-яких років випуску) : «Хірургія», «Педіатрія», «Внутрішня медицина».

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

 • для випускників ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Лабораторна діагностика» та «Медико-профілактична справа»: співбесіда за фахом («Мікробіологія», «Гігієна», «Клінічні лабораторні дослідження», «Eпідеміологія з медичною паразитологією»).

       Вартість навчання за контрактом буде визначена у квітні 2017 року і оприлюднена на веб-сайті Інституту.      

 

Власного гуртожитку інститут

не має.

Стипендія надається згідно з діючим законодавством.

Адреса інституту: 79000 м. Львів,

вул. П.Дорошенка, 70

email: ldmk@ukr.net

http://www.limilm.lviv.ua

Довідки телефоном: (032)261-50-48