Дуб Наталія Євстахіївна

Дуб Наталія Євстахіївна

кандидат наук з державного управління. Заслужений працівник освіти України

Освіта

У 2003 році закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького.

Професійна діяльність  

2015р. до тепер  – голова осередку ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім.Андрея Крупинського» Українського лікарського товариства

2016 р. до тепер – секретар підкомісії 223 Медсестринство Науково-методичної комісії 12 з охорони здоров‛я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України

 2018 року – до тепер – член робочої групи Україно-швейцарського проекту  «Реформа медичної освіти в Україні»

2019 року – до тепер – секретар   Науково-методичної комісії 12 з охорони здоров‛я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України. 

 2019 р. – до тепер – експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Сфера наукових досліджень 

Медсестринська документація. Розробка та уніфікація.

Аналіз ведення медсестринської документації закордоном

Публікації

  1. Дуб Н.Е., Шашков Ю.И., Нечипор Н.О. Особенности проведения психолого-педагогической реабилитации лиц с инвалидностью [Текст] / Н.Е. Дуб, Ю.И. Шашков, Н.О. Нечипор // Материалы Международной научной конференции с изданием тематического сборника научных статей «Стратегия выживания в контексте биоэтики, антропологии, философии и медицины». – Выпуск 25. – Кишинев – 14.09.2019. – С.138-140.
  2. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Шашкова З.Р. Професійна реабілітація осіб з інвалідністю / Н.Є. Дуб, Ю.І. Шашков, З.Р. Шашкова // Матеріали 17 З’їзду ВУЛТ. – Полтава. – 14-16.11.2019.
  3. Дуб Н.Є., Тісновець І.І., Багрій І.І. Теоретичні підходи до уточнення окремих дефініцій, які утворюють понятійно-категоріний апарат менеджменту в медсестринстві // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». – Львів. – 27-28.09.2019.
  4. Дуб Н.Є., Задорецька О.Р., Багрій І.І. Аналіз наукових поглядів на медсестринство в Україні на сучасному етапі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя». – Київ. – 4-5.10.2019.
  5. Дуб Н.Є., Нечипор Н.О. Особливості викладання дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» у студентів з вадами слуху // Матеріали X Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві». – Житомир. – 24-25.10.2019.