Факультет 1

Безкоровайна Уляна Юріївна

Декан факультету

Безкоровайна Уляна Юріївна

кандидат наук з державного управління

 

Заступники декана: Куксенко Ірина Василівна, Ціцюра Надія Миколаївна

Секретар деканату: Красуцька Марія Богданівна

Красуцька Марія Богданівна

Секретар Вченої ради факультету: Семененко Ольга Ярославівна

Голова студентського самоврядування факультету: Коваль Вікторія 

Громадський декан від студентів: Шегедин Анастасія

Адреса деканату: 79000,  м. Львів вул. Дорошенка, 70.

Телефон деканату: (0322) 261-51-47

Службовий e-mail: dekanat1lma@i.ua

 

На факультеті надаються освітні послуги за освітніми програмами

 • Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, бакалавр.
 • Спеціальність 224  Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація Лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, бакалавр.

Візії роботи факультету

 • Висока якість освітнього процесу
 • Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу
 • Співпраця з усіма стейкхолдерами щодо організації освітнього процесу
 • Наявні чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу
 • Забезпечення абсолютної підтримки усіх стейкхолдерів: освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної тощо
 • Сприяння безперервному професійному розвитку викладачів, стимулювання розвитку викладацької майстерності та особистісному зростанню
 • Студентоцентрований підхід
 • Наявна прозора процедура формування індивідуальної освітньої траекторії
 • Якісна практична підготовка здобувачів вищої освіти
 • Підтримка діяльності студентського самоврядування факультету
 • Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій
 • Повага, дотримання, пропаганда принципу академічної доброчесності
 • Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією освітньої діяльності
 • Формування soft-skills у всіх учасників освітнього процесу
 • Діджіталізація освітнього освітнього процесу: використання гугл-форм, вайбер-груп, соцмереж, скайп-нарад, перехід на електронний документообіг (електронні журнали, електронні портфоліо, електронний банк робочих навчальних програм, наукових здобутків викладачів та студентів тощо).

Старостою академічної групи є представник деканату та Студентської ради з організації навчального процесу в академічній групі. Староста відповідає за участь групи у всіх важливих заходах, організованих ректоратом, деканатом та Радою студентів або від їх імені.

Староста призначається відповідно до розпорядження декана. Студенти академічної групи пропонують список кандидатів. Список повинен затвердити куратор групи та голова студентського самоврядування факультету. Помічник старости також затверджується деканатом.

Староста повинен бути одним з найкращих студентів групи, які мають хороші манери. Студенти повинні поважати староста і покладатися на нього. Староста – це відповідальна людина, хороший організатор.

Керівник  академічної групи повинен допомагати студентам працювати як одна команда, організовувати навчальний процес, контактувати з батьками студента, якщо у студента є якісь проблеми, які потрібно вирішити. Куратором академічної групи може бути викладач, який має надзвичайні педагогічні навички, позитивний вплив на студентів, є хорошим організатором.

Старости та куратори 20-21 н.р

Студенти Академіі долучилися до святкування Дня украінськоі хустки, але цього року дистанційно.

День украінськоі хустки