Факультет 1

Безкоровайна Уляна Юріївна

Декан факультету

Безкоровайна Уляна Юріївна

кандидат наук з державного управління

 

Заступники декана: Куксенко Ірина Василівна, Ціцюра Надія Миколаївна

Секретар деканату: Красуцька Марія Богданівна

Красуцька Марія Богданівна

Секретар Вченої ради факультету: Семененко Ольга Ярославівна

Голова студентського самоврядування факультету: Коваль Вікторія 

Громадський декан від студентів: Шегедин Анастасія

Адреса деканату: 79000,  м. Львів вул. Дорошенка, 70.

Телефон деканату: (0322) 261-51-47

Службовий e-mail: dekanat1lma@i.ua

 

На факультеті надаються освітні послуги за освітніми програмами

 • Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, бакалавр.
 • Спеціальність 224  Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація Лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, бакалавр.

Візії роботи факультету

 • Висока якість освітнього процесу
 • Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу
 • Співпраця з усіма стейкхолдерами щодо організації освітнього процесу
 • Наявні чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу
 • Забезпечення абсолютної підтримки усіх стейкхолдерів: освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної тощо
 • Сприяння безперервному професійному розвитку викладачів, стимулювання розвитку викладацької майстерності та особистісному зростанню
 • Студентоцентрований підхід
 • Наявна прозора процедура формування індивідуальної освітньої траекторії
 • Якісна практична підготовка здобувачів вищої освіти
 • Підтримка діяльності студентського самоврядування факультету
 • Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій
 • Повага, дотримання, пропаганда принципу академічної доброчесності
 • Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією освітньої діяльності
 • Формування soft-skills у всіх учасників освітнього процесу
 • Діджіталізація освітнього освітнього процесу: використання гугл-форм, вайбер-груп, соцмереж, скайп-нарад, перехід на електронний документообіг (електронні журнали, електронні портфоліо, електронний банк робочих навчальних програм, наукових здобутків викладачів та студентів тощо).