Кафедра фармакології

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Завідувач кафедри

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

кандидат медичних наук

Колектив кафедри

Сергеев Валентин Вікторович

Сергеев Валентин Вікторович

професор, доктор хімічних наук

Терещук Софія Іванівна

Терещук Софія Іванівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Луцевич Дмитро Дмитрович

Луцевич Дмитро Дмитрович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Бензель Леонід Васильович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Наукова діяльність кафедри.

Тема наукової роботи кафедри фармакології: «Особливості методичного забезпечення навчально-методичного процесу у галузі фармакології»

Перелік дисциплін які викладаються на кафедрі фармакології.

Аналітична хімія 

Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка

Клінічна фармакологія з токсикологією

Медична хімія 

Медична хімія: Біонеорганічна хімія 

Медична хімія: Біоорганічна хімія 

Медична хімія: Фізична та колоїдна хімія 

Медичне та фармацевтичне товарознавство 

Органічна хімія з основами біохімії 

Основи фармакології 

Основи фармакології та медичної рецептури 

Фармакологія та медична рецептура

Підручники, навчальні посібники, монографії

  1. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В.,  Ван-Чин-Сян Ю.Я. Курс колоїдної хімії. Навч. посіб. для студ. хім. спеціальностей. – Львів: Інтелект-Захід, 2008, 160с.
  2. Назимок М.М., Боровиков О.Я., Сергеєв В.В. Благородні метали. Навч. посіб. для студ. хім. спеціальностей. – Київ:- Воля, 2011, 300с. (рекомендовано МОН України)
  3. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: КРОК2. Клінічна фармація / І.Л. Бензель, Л.В. Бензель, Р.Є. Дармограй, О.В. Рибак, О.Я. Цаль [та ін.]. – К.: Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”. – 2018. – 24 с. 
  4. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує алкалоїди. Навчально-методичний посібник (видання 2-е, розширене, доповнене) / А.Р. Грицик, І.Л. Бензель, М.В. Мельник, Л.В. Бензель, Л.М. Грицик. – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2018. – 104 с.

Навчально методичні видання:

  1. Сергеєв В.В., Дібрівний В.М. Поверхневі явища та дисперсні системи. Електронний навчально-метод. комплекс.- Львів.- 2013, 200с. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12123
  2. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В., Павловський Ю.П., Кочубей В.В., Мельник Г.В., Собечко І.Б. Поверхневі явища та дисперсні системи. Збірник задач та контрольних питань. Навчальне видання.– Львів: Видавництво національного  університету «Львівська політехніка», 2014, 88с.
  3. Раєвський Ю.А., Дібрівний В.М, Кочубей В.В., Сергеєв В.В., Собечко І.Б. Фізична хімія, ч.ІІ: Методичні вказівки та завданнядо самостійної роботи. Навчальне видання.– Львів: Видавництво національного  університету «Львівська політехніка», 2015, 92с.

Положення про кафедру фармакології

Звіт кафедри фармакології 2020 – 2021

Новини кафедри