Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Лозинська Світлана Олексіївна

Завідувач кафедри

Лозинська Світлана Олексіївна

кандидат історичних наук, голова методичного об’єднання викладачів гуманітарних дисциплін

Колектив кафедри

Олійник Наталія Юріївна

Олійник Наталія Юріївна

кандидат політичних наук, доцент.

Рутар Степан Михайлович

Рутар Степан Михайлович

кандидат філософських наук, доцент

Стоколос – Ворончук Оксана Олександрівна

Стоколос-Ворончук Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент

Федорик Володимир Михайлович

Федорик Володимир Михайлович

кандидат філософських наук, доцент

Яворська Жанна Броніславівна

Яворська Жанна Броніславівна

кандидат економічних наук, доцент

Клонцак Ореста Ігорівна

Клонцак Ореста Ігорівна

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри

Юристовська Наталія Ярослававівна

Юристовська Наталія Ярослававівна

доктор філософії з державного управління

Германович Галина Остапівна

Германович Галина Остапівна

викладач, заступник завідувача кафедрою

Голод Оксана Олексіївна

Голод Оксана Олексіївна

викладач, відповідає за інформаційний сайт кафедри

Пукаляк Леся Тарасівна

Пукаляк Леся Тарасівна

викладач, секретар кафедри

Халавка Оксана Анатоліївна

Халавка Оксана Анатоліївна

викладач, керівник методичного семінару кафедри

Ціцюра Надія Миколаївна

Ціцюра Надія Миколаївна

викладач, профорг кафедри

Мацура Ірина Мирославівна

Мацура Ірина Мирославівна

лаборант кафедри

Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання гуманітарних, соціально-економічних дисциплін та  вивчення іноземних мов на всіх спеціальностях Академії

Студенти вивчають такі дисципліни:

 1. Українська мова
 2. Українська мова (за професійним спрямування)
 3.   Англійська мова
 4.   Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 5. Німецька мова (за професійним спрямуванням)
 6. Латинська мова з медичною термінологією
 7. Латинська мова і медична термінологія
 8. Основи латинської мови з медичною термінологією
 9. Історія та культура України
 10. Історія медицини та медсестринства
 11. Історія медицини
 12. Соціологія
 13. Соціологія медицини
 14. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
 15. Соціальна медицина
 16. Основи філософських знань
 17. Філософія
 18. Медична етика та деонтологія
 19. Медсестринська етика та деонтологія
 20. Біоетика
 21. Основи економічної теорії
 22. Основи психології та міжособове спілкування, медсестринська етика та деонтологія
 23. Основи психології та міособове спілкування, етика та деонтологія
 24. Основи психології та міжособове спілкування
 25. Медична психологія
 26. Психологія праці та управління
 27. Конфліктологія
 28. Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг
 29. Основи менеджменту та маркетингу в стоматології
 30. Правознавство і медичне законодавство
 31. Основи правознавства
 32. Права людини та їх захист
 33. Методологія науково-дослідної роботи
 34. Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
 35. Медичний туризм
 36. Проектний та ресурсний менеджмент
 37. Теорія виховання
 38. Педагогічні комунікації
 39. Основи патентознавства

Наукова діяльність

Із 2019 року кафедра розпочала роботу над новою науково-дослідною темою: «Соціокультурна компетентність як складова професійної конкурентоспроможності медика».

Навчально-методична робота:

Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію: «Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів» (2018 р.); 

Випущено збірник: Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 квітня 2018 р.) / За ред. канд. іст. наук С.О. Лозинської, канд. психол. наук Р.І. Климків. – Львів: ВНКЗ ЛОР «ЛІМтаЛМ», 2018. – 156 с.

Проведено навчально-практичний регіональний міжвузівський семінар: «Стратегія та досвід дистанійної освіти» ( 2019 р.).

Методичний  семінар: « Актуальні проблеми  соціокультурних цінностей  особистості у студентському середовищі» (2020 р.).

Члени кафедри взяли участь:

 • у онлайн роботі україно-швейцарського проекту  «Розвиток медичної освіти» ( 2020 ); 
 • у ІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції «Забезпечення якості вищої освіти» з доповідями в системі Zoom (2020);  
 • в ХІ Міжнародному конгресі  «Медсестри проти GOVID-19» (2020).