Факультет 2

Дуб Наталія Євстахіївна

Декан факультету

Дуб Наталія Євстахіївна

кандидат наук з державного управління

 

Заступники декана: Задорецька Ольга Романівна, Тісновець Ірина Іванівна

Секретар деканату: Ткачук Ірина Ігорівна

Ткачук Ірина Ігорівна

Секретар Вченої ради факультету: Нечипор Наталія Олександрівна

Голова студентського самоврядування факультету: Вінславська Анастасія Олегівна

Адреса деканату: 79000,  м. Львів вул. Дорошенка, 70.

Телефон деканату: (0322) 261-53-12

Службовий e-mail: lma.dekanat.2@i.ua

 

На факультеті надаються освітні послуги за освітніми програмами

 • Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
 • Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація «Акушерська справа», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
 • Спеціальність 221 Стоматологія, спеціалізація «Стоматологія», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст
 • Спеціальність 221 Стоматологія, спеціалізація «Стоматологія ортопедична», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Членами кафедр є 61 викладач, серед них 13 кандидатів наук, 6 доцентів, 1 Заслужений працівник освіти України.

Сьогодні на факультеті навчається 324 студенти у 20 академічних групах з різних регіонів України.

Візії роботи факультету

 • Висока якість освітнього процесу
 • Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу
 • Співпраця з усіма стейкхолдерами щодо організації освітнього процесу
 • Наявні чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу
 • Забезпечення абсолютної підтримки усіх стейкхолдерів: освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної тощо
 • Сприяння безперервному професійному розвитку викладачів, стимулювання розвитку викладацької майстерності та особистісному зростанню
 • Студентоцентрований підхід
 • Наявна прозора процедура формування індивідуальної освітньої траекторії
 • Якісна практична підготовка здобувачів вищої освіти
 • Підтримка діяльності студентського самоврядування факультету
 • Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій
 • Повага, дотримання, пропаганда принципу академічної доброчесності
 • Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією освітньої діяльності
 • Формування soft-skills у всіх учасників освітнього процесу
 • Діджіталізація освітнього освітнього процесу: використання гугл-форм, вайбер-груп, соцмереж, скайп-нарад, перехід на електронний документообіг (електронні журнали, електронні портфоліо, електронний банк робочих навчальних програм, наукових здобутків викладачів та студентів тощо).