Кафедра фундаментальних дисциплін

Сопнєва Надія Богданівна

Завідувач кафедри

Сопнєва Надія Богданівна

завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Колектив кафедри

Березовська Ірина Борисівна

Березовська Ірина Борисівна

кандидат технічних наук, доцент

Жукровська Марія Олександрівна

Жукровська Марія Олександрівна

кандидат хімічних наук

Фалик Галина Сидорівна

Фалик Галина Сидорівна

викладач кафедри, відмінник освіти України

Борщ Ірина Степанівна

Борщ Ірина Степанівна

викладач кафедри

Немає фото

Готь Ірина Валерїївна

викладач кафедри

Наукова діяльність кафедри

«Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників»

Збірники матеріалів науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін:

 1. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 1. Львів-2016. 72ст.;
 2. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 2. Львів-2017. 64 ст.; 
 3. Матеріали науково-практичної конференції «Педагогічні технології творчого розвитку викладачів та студентів». Львів-2017. 58ст.
 4. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 3. Львів-2018.74ст.
 5. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 4. Львів-2019.71ст.

Збірники матеріалів студентських науково-практичних конференцій:

 1. Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції 
 2. «Світ навколо нас»  Випуск 1. Львів-2016. 74ст.;
 3. Збірник матеріалів студентської  науково-практичної конференції « Світ навколо нас»  Випуск  2. Львів-2017. 112ст.;
 4. Збірник матеріалів студентської науково-практичної  конференції « Світ навколо нас»  Випуск 3. Львів-2018. 96 ст.
 5. «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції (м Львів, 16 травня 2019 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А.Крупинського», 2019. – 113с.
 6. «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського», 2020. – 252с.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї
 2. Анатомія людини
 3. Анатомія та фізіологія
 4. Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 5. Анатомія та фізіологія з основами медичної генетики
 6. Інформаційні технології в медицині
 7. Медична біологія
 8. Медична генетика
 9. Медична інформатика
 10. Медична та біологічна фізика
 11. Основи біологічної фізики та медичної апаратури
 12. Основи гістології
 13. Основи медичної генетики
 14. Основи медичної інформатики
 15. Основи патоморфології та патофізіології
 16. Патоморфологія з секційним курсом
 17. Патоморфологія та патофізіологія
 18. Патофізіологія
 19. Ріст і розвиток людини
 20. Фізіологія
 21. Фізіологія людини