Кафедра фундаментальних дисциплін

Сопнєва Надія Богданівна

Завідувач кафедри

Сопнєва Надія Богданівна

завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Колектив кафедри

Березовська Ірина Борисівна

Березовська Ірина Борисівна

кандидат технічних наук, доцент

Любінець Лідія Анісіївна

Любінець Лідія Анісіївна

кандидат мед.наук, доцент

Фалик Галина Сидорівна

Фалик Галина Сидорівна

викладач кафедри, відмінник освіти України

Борщ Ірина Степанівна

Борщ Ірина Степанівна

викладач кафедри

Немає фото

Готь Ірина Валерїївна

викладач кафедри

Сушко Ольга Олександрівна

Сушко Ольга Олександрівна

кандидат біол.наук

Щурко Марія Мойсеївна

Щурко Марія Мойсеївна

викладач кафедри

Сумісники (внутрішні):

 1. Нечипор Наталія Олександрівна
 2. Фірман Неля Андріївна

Сумісники (зовнішні):

 1. Корчинський Іван Осипович (доктор економічних наук)

Наукова діяльність кафедри

«Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників»

Збірники матеріалів науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін:

 1. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 1. Львів-2016. 72ст.;
 2. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 2. Львів-2017. 64 ст.; 
 3. Матеріали науково-практичної конференції «Педагогічні технології творчого розвитку викладачів та студентів». Львів-2017. 58ст.
 4. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 3. Львів-2018.74ст.
 5. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 4. Львів-2019.71ст.

Збірники матеріалів студентських науково-практичних конференцій:

 1. Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції 
 2. «Світ навколо нас»  Випуск 1. Львів-2016. 74ст.;
 3. Збірник матеріалів студентської  науково-практичної конференції « Світ навколо нас»  Випуск  2. Львів-2017. 112ст.;
 4. Збірник матеріалів студентської науково-практичної  конференції « Світ навколо нас»  Випуск 3. Львів-2018. 96 ст.
 5. «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції (м Львів, 16 травня 2019 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А.Крупинського», 2019. – 113с.
 6. «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського», 2020. – 252с.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї
 2. Анатомія людини
 3. Анатомія та фізіологія
 4. Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 5. Анатомія та фізіологія з основами медичної генетики
 6. Інформаційні технології в медицині
 7. Медична біологія
 8. Медична генетика
 9. Медична інформатика
 10. Медична та біологічна фізика
 11. Основи біологічної фізики та медичної апаратури
 12. Основи гістології
 13. Основи медичної генетики
 14. Основи медичної інформатики
 15. Основи патоморфології та патофізіології
 16. Патоморфологія з секційним курсом
 17. Патоморфологія та патофізіологія
 18. Патофізіологія
 19. Ріст і розвиток людини
 20. Фізіологія
 21. Фізіологія людини

 

     Для студентів І курсу ЛМА заняття з дисципліни “Медична інформатика “ викладачем Березовською І.Б. було проведено у Львівському державному природознавчому музеї НАН України. Студенти відвідали дві виставки: “Льодовикова епоха: повернення мамута до Львова” та “Мистецтво виживання”. Студентами було відзначено, що особливі підходи до навчання та викладання сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, мотивують до самоосвіти та саморозвитку.

        25 вересня 2020р., о 12.00 у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертаційної роботи Сушко Ольги Олександрівни на тему “Метаболічні процеси в організмі щурів за дії ванадію та хрому на тлі експериментального цукрового діабету” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН.

        Кафедра фундаментальних дисциплін вітає Сушко О.О. з успішним захистом дисертації і бажає подальших успіхів у науковій діяльності.

Новини кафедри