Ільчишин Ольга Володимирівна

Ільчишин Ольга Володимирівна (Ilchyshyn O.V.)

Науковий керівник: д-р мед. н., проф. Кривко Ю.Я.

Тема:  «Роль медичної сестри в покращенні якості життя пацієнтів із захворюваннями підшлункової залози на різних етапах діагностики та лікування».

У магістерській роботі розкривається роль медичної сестри в покращенні якості життя пацієнтів із захворюваннями підшлункової залози на різних етапах діагностики та лікування. Проаналізовано наукові погляди закордонних і вітчизняних науковців щодо основних підходів до визначення і класифікації гострого панкреатиту, особливостей перебігу, поширеності, ускладнень та лікування хронічного панкреатиту. Особлива увага приділяється вивченню динаміки захворюваності на панкреатит в амбулаторно-поліклінічних закладах України та аналізу кількісних показників захворювань підшлункової залози (гострих та хронічних) в стаціонарних закладах України. Запропоновано нові підходи до ведення пацієнтів із захворюваннями підшлункової залози та обґрунтовано перспективи впровадження інноваційних підходів до медсестринського догляду з метою покращення результатів лікування і зниження захворюваності на панкреатит.