Качор Віра Тарасівна

Качор Віра Тарасівна (Kachor V.T.)

Науковий керівник: канд. н. держ. упр. Дуб Н.Є.

Тема: «Формування наукових підходів до розуміння поняття хоспісна та паліативна допомога»

У магістерській роботі розкривається суть управління медсестринською діяльністю при наданні паліативної допомоги в Україні. Проаналізовано формування наукових поглядів до розуміння поняття хоспісна та паліативна допомога. Охарактеризовано нормативно-правову базу організації паліативної допомоги в Україні. Досліджено досвід високорозвинутих країн світу із забезпечення достойного вмирання невиліковним пацієнтам. Висвітлено сучасний стан реалізації паліативного догляду в Україні на сучасному етапі. 

У роботі знайшли відображення питання здійснення медсестринського догляду за пацієнтами з деменцією та іншими ментальними порушеннями.