Спеціальність 226 Фармація, Промислова фармація
Освітньо-професійна програма Фармація
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

I курс І ФМ21

1.Українська мова
2.Історія та культура України
3.Англійська мова
4.Вища математика і статистика
5.Загальна і неорганічна хімія
6.Органічна хімія
7.Фізична та колоїдна хімія
8.Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
9.Біологія з основами генетики
10.Анатомія та фізіологія людини
11.Історія фармації
12.Фізичне виховання
13.Латинська мова
вибіркові навчальні дисципліни
14.Фармацевтична опіка
15.Домедична допомога з ознайомчою медичною практикою
16.Англійська мова
17.Етичні проблеми у фармації

Спеціальність 226 Фармація, Промислова фармація
Освітньо-професійна програма Фармація
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

II курс ІI ФМ21

1.Фізичне виховання