Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

I курс ІІ семестр І ЛД21

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

II курс ІІ семестр ІI ЛД21

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

III курс ІІ семестр ІII ЛД21

Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень
Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень
Клінічна лабораторна діагностика
Біологічна та клінічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
Гігієна з гігієнічною експертизою
вибіркові навчальні дисципліни
Медична інформатика
Онкологія з оцінкою результатів досліджень
Онкологія з оцінкою результатів досліджень -2

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

IV курс ІІ семестр ІV ЛД21

Клінічна лабораторна діагностика
Біологічна та клінічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
Гігієна з гігієнічною експертизою
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
Охорона праці в галузі
вибіркові навчальні дисципліни
Клінічний діагноз. Лабораторні основи
Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів