Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

І курс І АК11

1.Історія та культура України
2.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3.Соціологія
4.Основи економічної теорії
5.Основи латинської мови з медичною термінологією
6.Анатомія людини
7.Фізіологія людини
8.Патоморфологія та патофізіологія
9.Основи медичної генетики
10.Фармакологія та медична рецептура
11.Основи мікробіології з імунологією
12.Основи медичної інформатики
13.Основи психології та міжособове спілкування
14.Безпека життєдіяльності
15.Фізичне виховання
16.Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
17.Акушерство
18.Інфектологія
19.Дерматологія та венерологія
20.Основи охорони праці та охорона праці в галузі