Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: молодший бакалавр, форма навчання – денна)

I курс І ЛД11

1.Історія та культура України
2.Українська мова (за професійним спрямуванням)
3.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
4.Основи латинської мови з медичною термінологією
5.Основи фармакології
6.Анатомія та фізіологія
7.Медична генетика
8.Основи медичної інформатики
9.Основи психології та міжособове спілкування
10.Фізичне виховання
11.Техніка лабораторних робіт
12.Аналітична хімія
13.Гістологія з технікою гістологічних досліджень
14.Клінічна патологія
15.Клінічні лабораторні дослідження
16.Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень
17.Основи охорони праці та охорона праці в галузі