Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

І курс І МСв11-13

1.Історія та культура України
2.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3.Основи латинської мови з медичною термінологією
4.Основи біологічної фізики та медичної апаратури
5.Основи медичної інформатики
6.Медична біологія
7.Медична хімія
Біонеорганічна хімія
Біоорганічна хімія
Фізична та колоїдна хімія
8.Анатомія людини
9.Фізіологія
10.Фармакологія та медична рецептура
11.Патоморфологія та патофізіологія
12.Мікробіологія
13.Ріст та розвиток людини
14.Історія медицини та медсестринства
15.Фізичне виховання
16.Основи медсестринства