Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія ортопедична
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

I курс I СО11

1.Історія та культура України
2.Українська мова (за професійним спрямуванням)
3.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
4.Основи медичної інформатики
5.Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
6.Основи екології
7.Основи психології та міжособове спілкування, етика та деонтологія
8.Безпека життєдіяльності
9.Фізичне виховання
10.Зуботехнічне матеріалознавство
11.Моделювання анатомічної форми зубів
12.Техніка виготовлення знімних протезів
13.Техніка виготовлення незнімних протезів
14.Основи охорони праці та охорона праці в галузі