Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

I курс I СТ11

1.Історія та культура України
2.Українська мова (за професійним спрямуванням)
3.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
4.Основи правознавства
5.Латинська мова з медичною термінологією
6.Основи медичної інформатики
7.Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї
8.Фізіологія
9.Органічна хімія з основами біохімії
10.Основи гістології
11.Основи фармакології та медичної рецептури
12.Основи психології та міжособове спілкування
13.Фізичне виховання
14.Стоматологічне матеріалознавство, обладнання та інструментарій
15.Профілактика стоматологічних захвороювань
16.Терапевтична стоматологія з курсом фізіотерапії