Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Медсестринство
(освітній ступінь: магістр, форма навчання – денна)

І курс І МС31

1.Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
2.Соціологія медицини
3.Англійська мова
4.Інформаційні технології в медицині
5.Медична психологія
6.Методологія наукової роботи
7.Клінічна патофізіологія
8.Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка
9.Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності
10.Клінічна імунологія та алергологія
11.Паліативна та хоспісна допомога
12.Дієтологія та дієтотерапія
вибіркові навчальні дисципліни
13.Правознавство і медичне законодавство
14.Сучасні методи діагностики
15.Англійська мова
16.Проектний та ресурсний менеджмент

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Медсестринство
(освітній ступінь: магістр, форма навчання – денна)

ІІ курс ІІ МС31

1.Психологія праці та управління
2.Клінічна патофізіологія
3.Соціальна медицина та медична статистика
4.Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка
5.Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності
6.Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
7.Клінічне медсестринство в хірургії
8.Клінічне медсестринство в педіатрії
9.Клінічна імунологія та алергологія
10.Гострі стани та інтенсивна терапія
11.Паліативна та хоспісна допомога
12.Хвороби цивілізації
13.Сімейна медицина
14.Дієтологія та дієтотерапія
15.Менеджмент у медсестринстві
16.Військово-медична допомога (тактична медицина)
вибіркові навчальні дисципліни
17.Клінічне медсестринство в гінекології
18.Демократія: від теорії до практики
19.Судова медицина
20.Посттравматичний стресовий розлад