Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

ІІ курс ІІ АК11

1.Українська мова (за професійним спрямуванням)
2.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3.Основи філософських знань
4.Основи правознавства
5.Основи екології та профілактичної медицини
6.Фізичне виховання
7.Внутрішня медицина
8.Хірургія з курсом анестезіології та реаніматології
9.Педіатрія
10.Акушерство
11.Гінекологія та репродуктивне здоровꞌя
12.Епідеміологія
13.Медична та соціальна реабілітація
14.Офтальмологія
15.Оториноларингологія

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

ІІI курс IІІ АК11

1.Основи правознавства
2.Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
3.Хірургія
4.Дерматологія та венерологія
5.Інфектологія
6.Анестезіологія та реаніматологія
7.Оториноларингологія
8.Офтальмологія
9.Неврологія та психіатрія з наркологією
10.Медична та соціальна реабілітація
11.Епідеміологія
12.Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
13.Внутрішня медицина
14.Педіатрія
15.Акушерство
16.Гінекологія
17.Основи охорони праці та охорона праці в галузі