Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: молодший бакалавр, форма навчання – денна)

II курс IІ ЛД11

 

1.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
2.Основи правознавства
3.Соціологія
4.Основи філософських знань
5.Основи економічної теорії
6.Безпека життєдіяльності
7.Фізичне виховання
8.Гістологія з технікою гістологічних досліджень
9.Клінічна патологія
10.Інфекційні хвороби з епідеміологією
11.Клінічні лабораторні дослідження
12.Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження
13.Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень
14.Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень
15.Медична паразитологія з ентомологією
16.Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
17.Основи охорони праці та охорона праці в галузі