Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія ортопедична
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

IІ курс IІ СО11

1.Основи філософських знань
2.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3.Основи правознавства
4.Соціологія
5.Основи економічної теорії
6.Фізичне виховання
7.Зуботехнічне матеріалознавство
8.Моделювання анатомічної форми зубів
9.Техніка виготовлення знімних протезів
10.Техніка виготовлення незнімних протезів
11.Техніка виготовлення бюгельних протезів
12.Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці
13.Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій
14.Сучасні технології виготовлення зубних протезів
15.Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина
16.Основи охорони праці та охорона праці в галузі
17.Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій