Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

ІI курс  ІI СТ11

1.Основи філософських знань
2.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3.Основи патоморфології та патофізіології
4.Основи мікробіології, вірусології та імунології
5.Основи екології та профілактичної медицини
6.Медична етика та деонтологія
7.Безпека життєдіяльності
8.Фізичне виховання
9.Профілактика стоматологічних захвороювань
10.Терапевтична стоматологія з курсом фізіотерапії
11.Хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія з невідкладною допомогою в стоматології
12.Основи ортодонтії та ортопедичної стоматології
13.Внутрішні хвороби
14.Хірургічні хвороби
15.Педіатрія
16.Інфекційні хвороби з основами епідеміології
17.Основи охорони праці  та охорона праці в галузі

Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія
(освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр, форма навчання – денна)

ІII курс  ІII СТ11

1.Фізичне виховання
2.Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3.Соціологія
4.Профілактика стоматологічних захворювань
5.Терапевтична стоматологія
6.Хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія
7.Основи охорони праці та охорона праці в галузі
8.Дитяча стоматологія
9.Основи ортодонтії та ортопедичної стоматології
10.Фізіотерапія в стоматології
11.Рентгенографія зубів та щелеп
12.Невідкладна допомога в стоматології
13.Основи менеджменту та маркетингу в стоматології
14.Естетична стоматологія з основами косметології
15.Основи неврології, психіатрії та наркології
16.Основи дерматології та венерології
17.Основи офтальмології
18.Основи оториноларингології
19.Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій